Κληροδοτήματα ΕΚΠΑ για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές έτους 2014-2015

Της Κωνσταντίνας Γκολφομήτσου

κληροδοτήματα ΕΚΠΑΥποτροφίες σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Μέσης και Δημοτικής εκπαίδευσης, αλλά και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό θα δοθούν μέσω των κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ. Συγκεκριμένα, η χορήγησή τους θα γίνει με επιλογή και θα αφορά το πανεπιστημιακό έτος 2014- 2015.

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές

Υποτροφίες σε Σχολές Πανεπιστημιακού τομέα είναι οι εξής:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Με 4 υποτροφίες σε ομογενείς που κατάγονται κατά προτίμηση από την Κωνσταντινούπολη, με μηνιαίο ποσό υποτροφίας 250 ευρώ.

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Χας ΗΛΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ: Με 3 υποτροφίες και αφορά άπορους και χρηστοήθεις φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με μηνιαίο ποσό 400 ευρώ τον μήνα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΚΡΗ: Επίσης 3 υποτροφίες, με μηνιαίο ποσό 300 ευρώ και απευθύνεται σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής (ΕΚΠΑ).

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ: Με 2 υποτροφίες που αφορούν άπορους φοιτητές όλων των ΑΕΙ  της χώρας  που κατάγονται από το Συρράκο Ιωαννίνων. Το μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα  200 ευρώ.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ: Με 4 υποτροφίες και απευθύνεται σε φοιτητές όλων  των Σχολών και των Τμημάτων  των Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι κατάγονται από τον Δήμο Ανδρίτσαινας. Μηνιαίο ποσό στα 300 ευρώ.

ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ: Με 15 υποτροφίες σε Κυθήριους  πρωτοετείς φοιτητές και μηνιαίο ποσό 160 ευρώ.

ΘΩΜΑ ΣΟΥΡΛΗ: Αφορά 1 υποτροφία σε άπορο φοιτητή από τον Νομό Λακωνίας. Το μηνιαίο εισόδημα  θα είναι 102,71 ευρώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ: 3 υποτροφίες που αφορούν άρρενες φοιτητές ιατρικών ή πολυτεχνικών σχολών που κατάγονται από το Δημοτικό Διαμέρισμα Πρα(γ)ματευτικής είτε από τη Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου είτε από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, με μηνιαίο εισόδημα  117,39 ευρώ.

ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ (ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΕΣ): Mε 1 υποτροφία σε άπορο ή ορφανό φοιτητή από τον Νομό Τρικάλων (εξ Αμαράντου, πρώην Βενδίτση) και μηνιαίο εισόδημα 300 ευρώ. Αφορά φοιτητές οποιασδήποτε Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας, με προτίμηση στο Πολυτεχνείο Αθηνών.

Υποτροφίες για σπουδαστές ΤΕΙ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΖΗ: Με 2 υποτροφίες σε φοιτητές ΤΕΙ που  κατάγονται από το Συρράκο Ιωαννίνων και μηνιαίο εισόδημα  200 ευρώ.

Υποτροφίες για μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΖΗ: 6 υποτροφίες που αφορούν άπορους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης που έχουν καταγωγή από  το Συρράκο Ιωαννίνων, με μηνιαίο ποσό 90 Ευρώ.

Υποτροφίες για μαθητές Δημοτικού

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΖΗ: Με 6 υποτροφίες και αφορά άπορους μαθητές δημοτικού που έχουν καταγωγή από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό 50 Ευρώ.

Δικαιολογητικά

φοιτητές ΑΕΙ και οι σπουδαστές ΤΕΙ θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια, η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των 36 ετών) και, όπου απαιτείται, η καταγωγή των υποψηφίων.

Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ίδιο ή      άλλο κληρoδότημα.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα.

Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό.

Οι πρωτοετείς φοιτητές  υποβάλλουν επιπλέον τα εξής:

Για τα κληροδοτήματα Αράπογλου, Παπαζαφειροπούλου, Τρικούλη και Στάη:

Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ.

Για τα κληροδοτήματα Ατσάρου, Βασ. και Μαρ. Β. Μακρή, Σουρλή και Σχολάριου:

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ.

Για το κληροδότημα Σπ. Μπαλτατζή:

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», ατομικό δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ/ ΤΕΙ.

Επιπλέον, για τα κληροδοτήματα Αράπογλου, Ατσάρου, Παπαζαφειροπούλου, Σουρλή,  Τρίκουλη και Σχολάριου,  θα πρέπει να υποβληθούν: εκκαθαριστικό σημείωμα  της Εφορίας φορολογικού έτους 2014 και αντίγραφο Ε9 των υποψηφίων και  της οικογενείας τους.  Για το κληροδότημα Σπ. Μπαλτατζή, οι φοιτητές και σπουδαστές θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό οικονομικής ανεπάρκειας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2014 .

Επίσης,  για το κληροδότημα Β. και Μαρ. Β.  Μακρή, απαιτείται βεβαίωση ότι  οι υποψήφιοι φοιτητές  είναι κληρικοί.

Οι μαθητές του δημοτικού θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολικο έτος 2014-15 και  ενδεικτικό με βαθμό στο προηγούμενο σχολικό έτος.

Οι μαθητές μέσης εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2014-15 και Απολυτήριο Δημοτικού και  Γυμνασίου.

Η υποτροφία θα διαρκέσει μέχρι τον μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν  τις σπουδές τους οι υπότροφοι. Για τη συνέχιση της υποτροφίας, θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε χρόνο ένα πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία. Σε περίπτωση που η υποτροφία διακοπεί είτε από υπαιτιότητα των υποτρόφων είτε επειδή οι υπότροφοι δεν έλαβαν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους, τότε είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν  το ποσό της υποτροφίας που θα έχουν  λάβει μέχρι τότε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο- Πανεπιστημίου 30)  μέχρι  12-10-2016!

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων– Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων, Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, γραφείο 67, τηλ. 210.368.9132- 4 ή στο site του ΕΚΠΑ.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

ΔΩΡΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Α. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ: Με 1 υποτροφία που δίνεται σε αριστούχο Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης για σπουδές σε πανεπιστήμιο της Γαλλίας ή της Γερμανίας, με μηνιαίο εισόδημα  792,37 ευρώ.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ: Με 1 υποτροφία που θα δοθεί σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης κι έχει καταγωγή από το Συρράκο Ιωαννίνων, με μηνιαίο ποσό 600 ευρώ.

ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ: Με 4 υποτροφίες για εξωτερικό και 8 υποτροφίες για εσωτερικό,  σε Κυθήριους φοιτητές οποιασδήποτε Σχολής (Πανεπιστημιακού επιπέδου) όλων των ΑΕΙ της χώρας. Για εξωτερικό 500 ευρώ μηνιαίως και για εσωτερικό 200 ευρώ μηνιαίως.

Κ. ΔΕΣΠΩΤΙΔΗ- Ε. ΦΩΤΗ: Με 4 υποτροφίες που αφορούν πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχουν επιλέξει ειδικότητα της ακτινολογίας, με μηνιαίο ποσό 700 Ευρώ.

Ε. ΚΑΙ Β. ΛΑΔΑ: Με 1  υποτροφία σε πτυχιούχους του Τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του ΕΚΠΑ που έχουν βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς». Εδώ δέχονται και φοιτητές Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Μηνιαίο εισόδημα στα 500 ευρώ.

Δικαιολογητικά

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς» και  πιστοποιητικό σπουδών με ακριβή βαθμολογία πτυχίου.

Επιπλέον

Για τις υποτροφίες Σπυρίδωνος Μπαλτατζή, τυχόν στοιχεία επιστημονικής τους επίδοσης μετά τις σπουδές, όπως δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά Ιδρυμάτων στα οποία εργάστηκαν ή εργάζονται κ.λπ.

Για τις υποτροφίες Κ. Δεσποζίτου- Ε. Φώτη, βιογραφικό σημείωμα και τουλάχιστον 3 συστατικές επιστολές από διακεκριμένους επιστήμονες.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία.

Για το κληροδότημα Σπύρου Μπαλτατζή, πιστοποιητικό απορίας, εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2014 και έντυπο Ε9 της οικογενείας και του υποψηφίου.

Για τις Δωρεές Οικογενείας Α. Αργυριάδη και Ε. κα Β. Λαδά, εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2014 και έντυπο δήλωσης ακινήτων (Ε9) της οικογενείας και του υποψηφίου.

Για τους άρρενες, πιστοποιητικό στρατολογίας, από το οποίο θα προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι η ξένη γλώσσα που θα επιλέξουν σύμφωνα με τη γλώσσα  στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα μετεκπαιδευτούν. Η εξέταση θα θεωρείται επιτυχής, αν έχουν λάβει μέσο όρο  βαθμολογίας 14/20. Στους υποτρόφους του Εξωτερικού θα καταβληθούν και τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον  προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την συνέχιση της υποτροφίας, θα πρέπει οι υπότροφοι κάθε χρόνο να υποβάλλουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας που θα έχουν λάβει μέχρι τότε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30) αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά μέχρι  12/10/2016!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων– Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων, Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, γραφείο 67, τηλ. 210 3689132- 4, ωράριο κοινού 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή ανατρέξτε στο σχετικό σύνδεσμο.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!