Κατατακτήριες Εξετάσεις: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Της Μαίρης Παπαδογιαννάκη

Κάθε χρόνο απόφοιτοι από σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ σπεύδουν να εισαχθούν σε σχολές της αρεσκείας τους, με σκοπό την απόκτηση ενός επιπρόσθετου πτυχίου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνουν την αύξηση και την εξέλιξη τόσο των προσόντων, όσο και των δεξιοτήτων τους.

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις: Τρόπος επιλογής υποψηφίων

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται είτε με εξετάσεις, είτε με το βαθμό πτυχίου. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το ποσοστό εισακτέων από ΑΕΙ και σχολές διετούς/υπερδιετούς κύκλου σπουδών ανέρχεται στο 2% (Αθήνα-Θεσ/κη) και 4% (υπόλοιπη Ελλάδα), ενώ όσον αφορά σε απόφοιτους ΤΕΙ, το ποσοστό φτάνει στο 5%.

Σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων, οι υποψήφιοι καλούνται να βαθμολογηθούν σε τρία (3) μαθήματα, τα οποία επιλέγονται από το Δ.Σ. του εκάστοτε τμήματος. Επιλέγεται (1) θέμα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα προς απάντηση. Πραγματοποιούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20  Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Εκείνο, όπως επίσης και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται από το Δ.Σ. του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνονται πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Όσον αφορά στις σχολές, οι οποίες δέχονται εισακτέους με βαθμό πτυχίου, πρέπει να υπογραμμιστεί πως ο βαθμός απαιτείται να είναι άριστος (8,5-9,5). Τα περισσότερα από αυτά τα τμήματα είναι τα εξής:

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Παιδαγωγικό Προσχολικής Αγωγής ΑΠΘ

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ιατρικής ΑΠΘ/ΔΠΘ/ΕΚΠΑ

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νομικής ΔΠΘ

Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ

Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ

Γερμανικής Γλώσσας ΑΠΘ

Αγγλικής Γλώσσας ΕΚΠΑ

Ιταλικής Γλώσσας ΕΚΠΑ

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ΑΠΘ

Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας

Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πάτρας

Αισθητικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου

Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μαθηματικό Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κοινωνική Ανθρωπολογία Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΔΠΘ

Κατατακτήριες Εξετάσεις: Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν μαζί τους οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλονται στο εκάστοτε τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Δικαιολογητικά που προέρχονται από αποφοίτους σε τμήματα Τ.Ε.Ι. ή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και υποβάλλονται πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία, θεωρούνται δεκτά.

Συγκεκριμένα, απαιτείται  α) αίτηση του ενδιαφερόμενου και β) αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.                                             

Οι πτυχιούχοι εξωτερικού πρέπει να προσκομίσουν μία βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και  πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Κατατακτήριες Εξετάσεις: Απαλλαγή από μαθήματα

Όταν τα μαθήματα, τα οποία οι εισακτέοι έχουν εξεταστεί στον προηγούμενο κύκλο σπουδών τους, αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής, εκείνοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων.

Κατατακτήριες Εξετάσεις: Εξάμηνο εισαγωγής

Οι επιτυχόντες των εξετάσεων κατατάσσονται στο Α’  ή το Γ’ εξάμηνο, σύμφωνα με το τμήμα προέλευσης. Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου οι επιτυχόντες εισάγονται στο Β’ εξάμηνο.

Χωρίς αμφιβολία, οι υποψήφιοι θα έπρεπε να απευθυνθούν στη γραμματεία των εκάστοτε τμημάτων για περαιτέρω πληροφορίες και επίλυση αποριών σχετικών με την όλη διαδικασία των εξετάσεων. Εν τέλει, αξίζει να τονιστεί πως οι επίσημες ιστοσελίδες των τμημάτων ανανεώνονται τακτικά και αποτελούν σε κάθε περίπτωση πηγή βοήθειας και περαιτέρω καθοδήγησης.

Δείτε και παλαιότερο άρθρο μας για τις κατατακτήριες εξετάσεις με όλες τις λεποτμέρειες!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!