Κατάταξη Πανεπιστημίων QS

QS World University Rankings: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Κατάταξη Πανεπιστημίων QS

Της Ευγενίας Πάταρα

Η κατάταξη πανεπιστημίων QS ξεκίνησε  δειλά δειλά το 2004, σε μια προσπάθεια των συντακτών να ισοσταθμίσουν τις αλλαγές στον κόσμο και τις νέες ανάγκες των φοιτητών ανά την υφήλιο. Την τελευταία δεκαετία, η ανώτατη εκπαίδευση βίωσε μια τεράστια αλλαγή, καθώς ο αριθμός των φοιτητών αυξήθηκε παγκοσμίως, η αναλογία των ατόμων που σπουδάζουν στο εξωτερικό διπλασιάστηκε, ενώ το κόστος των ακαδημαϊκών προγραμμάτων εξακολουθεί να είναι ρυθμιζόμενο. Επιπλέον, η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών δεδομένων δημιούργησαν νέες προσδοκίες στους ενδιαφερόμενους φοιτητές για το εκάστοτε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Παρατηρώντας αυτή την κατάσταση και με γνώμονα την ανησυχία και το ενδιαφέρον των φοιτητών για την ποιότητα των πανεπιστημίων που επιλέγουν, το QS αποφάσισε να κατατάξει τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους, προκειμένου η θέση που δίνεται στο καθένα να είναι έγκυρη και να ανταποκρίνεται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Κατάταξη Πανεπιστημίων QS: Η μεθοδολογία

Βασικό σκοπό η κατάταξη των πανεπιστημίων QS έχει να δώσει στους ενδιαφερόμενους φοιτητές όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τις σπουδές στα διεθνούς φήμης πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έτσι, 800 πανεπιστήμια κατατάσσονται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις εξής παραμέτρους:

Ακαδημαϊκή Φήμη

Καταλαμβάνει το 40% κατά την αξιολόγηση των πανεπιστημίων και υπολογίζεται μέσω παγκόσμιας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, ακαδημαϊκοί καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα σχετικά με το σε ποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα γίνεται τώρα η καλύτερη δουλειά όσον αφορά το πεδίο ειδίκευσής τους.  Για την περίοδο 2014-2015, αξιοποιήθηκαν 63.676 απαντήσεις, οι οποίες συγκεντρώθηκαν μέσα σε τρία χρόνια. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι πιο πρόσφατες συμμετοχές στην έρευνα ενώ οι ακαδημαϊκοί δεν μπορούσαν να συμπεριλάβουν στη λίστα το πανεπιστήμιο στο οποίο έχουν την έδρα τους.

Εργασιακή Φήμη            

Καταλαμβάνει το 10% κατά την αξιολόγηση των πανεπιστημίων και αποτελεί μοναδικό κριτήριο της κατάταξης του QS. Βασίζεται σε παγκόσμια έρευνα και για το διάστημα 2014-2015, αξιοποιήθηκαν 28.759 απαντήσεις. Η έρευνα ζητά από εργοδότες πτυχιούχους να καταγράψουν τα πανεπιστήμια που κατά την προσωπική τους κρίση θεωρούν ότι παρέχουν στην αγορά εργασίας τους καλύτερους απόφοιτους.

Αναλογία Φοιτητών – Προσωπικού

Καταλαμβάνει το 20% κατά την αξιολόγηση των πανεπιστημίων και συνίσταται στον απλό υπολογισμό του ακαδημαϊκού προσωπικού που αναλογεί σε κάθε φοιτητή που εγγράφεται στο εκάστοτε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Ελλείψει μιας διεθνούς τεχνικής που θα μετρούσε την ποιότητα της διδασκαλίας, η παράμετρος αυτή καθιστά φανερό ποια πανεπιστήμια είναι καλά εξοπλισμένα προκειμένου να παρέχουν τμήματα με μικρό αριθμό φοιτητών και έτσι τη δυνατότητα καλύτερης ατομικής εποπτείας.

Βιβλιογραφικές αναφορές ανά σχολή

Καταλαμβάνουν το 10% κατά την αξιολόγηση των πανεπιστημίων και αποτελούν την πιο κατανοητή και την πιο αποδεκτή μέτρηση της ερευνητικής δύναμης. Αν και συνήθως ο υπολογισμός γινόταν ανά εργασία, το QS World University Rankings υιοθέτησε και τον υπολογισμό ανά μέλος της σχολής από το 2014. Οι βιβλιογραφικές αναφορές υπολογίζονται μέσα από τα δεδομένα που λαμβάνονται από το Scopus, τη μεγαλύτερη και ευρύτερη βάση δεδομένων του κόσμου όσον αφορά τις αναφορές που αξιολογούνται από τους συναδέλφους. Περιλαμβάνει 47 εκατομμύρια καταγραφές και πάνω από 19.500 τίτλους καταχωρημένους από 5.000 εκδότες σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, από 5% κατά την αξιολόγηση των πανεπιστημίων σύμφωνα με το QS, καταλαμβάνουν αντίστοιχα η διεθνής αναλογία της σχολής και των φοιτητών. Με άλλα λόγια, υπολογίζεται ο αριθμός των φοιτητών που προέρχονται από το εξωτερικό και φοιτούν στο προς έρευνα πανεπιστήμιο. Μέσα από αυτούς τους δείκτες γίνεται φανερό ποια πανεπιστήμια είναι πιο ελκυστικά για τους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς που μετακινούνται στο εξωτερικό για σπουδές.

Κατάταξη Πανεπιστημίων QS: Η προοπτική των φοιτητών σχετικά με την κατάταξη των πανεπιστημίων

Η εδώ και έντεκα χρόνια κατάταξη των πανεπιστημίων σύμφωνα με το QS έχει έναν πρωταρχικό σκοπό εκτός των άλλων: να αποτελεί τη βασική πηγή πληροφοριών για εκείνους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να αρχίσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Με τις συνεχείς προσθήκες στους πίνακες κατάταξης των πανεπιστημίων, δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία να επιλέξουν το ίδρυμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Πώς αντιμετωπίζουν όμως οι φοιτητές τους πίνακες με την κατάταξη των πανεπιστημίων; Πώς τους χρησιμοποιούν και ποια πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι η εξέλιξή τους μέσα στα επόμενα 10 χρόνια; Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα διαμορφώθηκαν με βάση τις απόψεις τεσσάρων φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι σχολίασαν τα οφέλη, τους περιορισμούς αλλά και την εξέλιξη των παγκόσμιων κατατάξεων.

Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι διεθνείς κατατάξεις αποτελούν μια επαρκή μέθοδο ώστε να πάρει κάποιος μια πρώτη γεύση για το εκάστοτε πανεπιστημιακό ίδρυμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Μελετώντας τις κατατάξεις των πανεπιστημίων, αποβάλλεις στερεότυπα για πανεπιστήμια και χώρες και δημιουργείς μια νέα, πιο καθαρή εικόνα για την κάθε σχολή. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής να δημιουργήσει τη δική του προσωπική λίστα, η οποία βασισμένη στην παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων, θα αποτελείται από τα καλύτερα για το δικό του πεδίο ενδιαφέροντος πανεπιστήμια.

Επιπλέον, οι κατατάξεις των πανεπιστημίων είναι πολύ πιο εύκολο να μελετηθούν σε σχέση με τις ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες για το κάθε πανεπιστήμιο. Με τη λίστα των κατατάξεων καθίσταται δυνατή η αυτόματη και αποτελεσματική σύγκριση μεταξύ των ιδρυμάτων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως η παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων αποτελεί μια απλή και βασική εικόνα για τα πανεπιστήμια, αλλά δε θα πρέπει να είναι το μόνο στοιχείο που θα λαμβάνουν υπόψη τους οι φοιτητές. Διότι, πρωταρχικό μέλημά τους θα πρέπει να είναι η ποιότητα των σπουδών που τους παρέχει το πανεπιστήμιο.

Άλλο ένα στοιχείο για το οποίο οι κατατάξεις θεωρούνται χρήσιμες είναι η εικόνα που παρέχουν σχετικά με τα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Οι πίνακες που κατατάσσουν τα πανεπιστήμια σε εθνικό επίπεδο βοηθούν τους φοιτητές να επιλέξουν καλύτερα τι τους ταιριάζει. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εργοδότες είναι πιο πιθανό πλέον να προτιμήσουν έναν υποψήφιο που έχει κάνει το βήμα να απομακρυνθεί από την οικογενειακή εστία και να φοιτήσει στο εξωτερικό και ειδικά σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα ή η Νότια Κορέα. Είναι γεγονός άλλωστε πως κάποιος που νιώθει άνετα μόνο στο οικείο περιβάλλον του, δε θα μπορέσει σε καμία περίπτωση να είναι ανταγωνιστικός στην παγκόσμια οικονομία!

Εκτός από τις παρατηρήσεις όμως για τους  πίνακες των κατατάξεων, οι ερωτηθέντες φοιτητές πρότειναν και νέες παραμέτρους για την εξέλιξη και αναβάθμιση των κατατάξεων. Έτσι, όσον αφορά την παράμετρο της εργασιακής φήμης, οι φοιτητές πρότειναν να συμπεριληφθεί και ο παράγοντας του πώς οι απόφοιτοι από κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα εισχώρησαν στην αγορά εργασίας, αλλά και πώς πολλοί από αυτούς κατάφεραν να βρουν μια θέση εργασίας σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους και πόσοι βρίσκονται ακόμα σε αναμονή.

Ακόμη, προτάθηκε να γίνεται μέτρηση και της αξίας που προσδίδει ένα πανεπιστήμιο στους φοιτητές του. Αν αναλογιστούμε πόσο πιο επιτυχημένοι είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα σε ένα πανεπιστήμιο σε σχέση με εκείνους που έγιναν δεκτοί από το συγκεκριμένο ίδρυμα αλλά δεν παρακολουθούν τη διδασκαλία, θα καταλήξουμε και στο συμπέρασμα σχετικά με το κατά πόσο το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα προσφέρει στους φοιτητές του όχι μόνο γνώσεις αλλά και μοναδική αξία σε σχέση με τους φοιτητές των υπόλοιπων πανεπιστημίων.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την επιλογή ενός πανεπιστημίου είναι το κόστος και οι ευκαιρίες για υποτροφίες που προσφέρει. Αυτό αποτελεί άλλη μία παράμετρο, η οποία προτάθηκε από τους φοιτητές. Επιπλέον, έγινε πρόταση να επικεντρωθούν οι κατατάξεις ακόμα περισσότερο στην έρευνα και στα αντίστοιχα προγράμματα. Η αλήθεια είναι πως η λίστα του QS έχει μια επαρκή κατάταξη για τα ερευνητικά προγράμματα σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για το μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου προτείνεται η προσθήκη στις παραμέτρους περισσότερων δημοσιεύσεων αλλά και η αναφορά στη διευκόλυνση που παρέχεται όσον αφορά τη διεξαγωγή έρευνας σε κάθε ανώτατο ίδρυμα.

Εν τέλει, σημαντικό είναι οι κατατάξεις να διατηρήσουν την εγκυρότητα και την ανεξαρτησία τους από φορείς, καθώς όσο μεγαλώνει η λίστα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, τόσο μεγαλύτερη και πιο επιτακτική θα είναι και η ανάγκη κατάταξής τους, ώστε να διευκολυνθεί η επιλογή από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Παρακάτω ακολουθούν τα πέντε καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη του QS για το 2014 ανά τομέα σπουδών.

Ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες

Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου – Ηνωμένο Βασίλειο

University College London (UCL) – Ηνωμένο Βασίλειο

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Λονδίνου (LSE) – Ηνωμένου Βασιλείου

Humboldt-Universität zu Berlin – Γερμανία

Freie Universitӓt Berlin – Γερμανία

Μηχανολογία και τεχνολογία

Ομοσπονδιακό Ελβετικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ETH Zurich) – Ελβετία

Πανεπιστήμιο του Cambridge – Ηνωμένο Βασίλειο

Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης (EPFL) – Ελβετία

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης – Ηνωμένο Βασίλειο

Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Delft – Ολλανδία

Ιατρική και επιστήμες της ζωής

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης – Ηνωμένο Βασίλειο

Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ – Ηνωμένο Βασίλειο

Karolinska Institute – Σουηδία

Imperial College London – Ηνωμένο Βασίλειο

University College London (UCL) – Ηνωμένο Βασίλειο

Φυσικές επιστήμες

Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ – Ηνωμένο Βασίλειο

Ομοσπονδιακό Ελβετικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ETH Zurich) – Ελβετία

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης – Ηνωμένο Βασίλειο

Imperial College London – Ηνωμένο Βασίλειο

Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης (EPFL) – Ελβετία

Κοινωνικές επιστήμες και διοίκηση

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Λονδίνου (LSE) – Ηνωμένο Βασίλειο

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης – Ηνωμένο Βασίλειο

Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ – Ηνωμένο Βασίλειο

London Business School – Ηνωμένο Βασίλειο

INSEAD (France) – Γαλλία

Είναι φανερό πως για το 2014 το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί σταθερά μια θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τα καλύτερα πανεπιστήμια σε όλους τους τομείς σπουδών. Θα ισχύει το ίδιο άραγε και για το 2015; Θα το ανακαλύψουμε σύντομα με την ανακοίνωση των νέων κατατάξεων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του κόσμου σύμφωνα με το QS World University Rankings.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.