Κατάταξη Πανεπιστημίων QS: Μεθοδολογία

Κατάταξη Πανεπιστημίων

Της Ευγενίας Πάταρα

Η κατάταξη των πανεπιστημίων σύμφωνα με την ανωτέρω λίστα δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το 2011, με σκοπό να βοηθήσει όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές στο εξωτερικό. Ιδιαιτέρως χρήσιμη φαίνεται η κατάταξη αυτή σε όσους φοιτητές επιθυμούν να ασχοληθούν περαιτέρω και σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο με ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Το 2015, η κατάταξη του QS World University Rankings δημοσιεύθηκε ανανεωμένη καθώς στα επιστημονικά πεδία τα οποία εξετάζει και για τα οποία δημοσιεύει τη λίστα του με τα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα προστέθηκαν έξι νέοι τομείς σπουδών. Ο λόγος για τον οποίο διευρύνθηκε η λίστα είναι ο ολοένα μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών, οι οποίοι αποφασίζουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό προκειμένου να φοιτήσουν σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια όσον αφορά τον τομέα των σπουδών τους. Γενικά, η κατάταξη βασίζεται στην άποψη ακαδημαϊκών και εργοδοτών αλλά και στα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγει το QS World University Rankings σε συνεργασία με τη βάση δεδομένων Scopus. Έτσι, για το 2015, αξιοποιήθηκαν οι απόψεις 85.062 ακαδημαϊκών και 41.910 εργοδοτών καθώς και η ανάλυση 17,3 εκατομμυρίων απαντήσεων σε σχετικές έρευνες και περίπου 100 εκατομμυρίων παραθέσεων διαθέσιμων στη βάση δεδομένων Scopus.

Κατάταξη Πανεπιστημίων QS: Η μεθοδολογία

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, το QS World University Rankings χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικούς άξονες, με βάση τους οποίους κατατάσσει την απόδοση των πανεπιστημίων σε διεθνές επίπεδο σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Οι τρεις αυτοί άξονες περιλαμβάνουν την ακαδημαϊκή φήμη του πανεπιστημιακού ιδρύματος, την επαγγελματική αποκατάσταση που προσφέρει και τις ερευνητικές αναφορές ανά εργασία που δημοσιεύεται.

Κατάταξη Πανεπιστημίων QS: Η ακαδημαϊκή φήμη

Κατά το 2015, χρησιμοποιήθηκαν 85.062 ακαδημαϊκοί σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να διαμορφωθεί το αποτέλεσμα της έρευνας και κατά συνέπεια η κατάταξη των πανεπιστημίων. Οι υπεύθυνοι καταγράφουν το όνομα, τις πληροφορίες επικοινωνίας, τον τίτλο του επαγγέλματός τους και το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο έχουν τη βάση τους οι ακαδημαϊκοί που συμμετέχουν στην έρευνα. Επιπλέον, οι τελευταίοι ονοματίζουν τις χώρες, τις περιοχές και τον τομέα σπουδών με τον οποίο έχουν την πιο άμεση σχέση καθώς και το ανώτερο δύο αντικείμενα σπουδών στα οποία θεωρούν τους εαυτούς τους ειδικούς.

Για καθέναν από τους μέχρι πέντε τον αριθμό τομείς σπουδών τους οποίους αναφέρουν, οι συμμετέχοντες καλούνται να δώσουν μια λίστα με 10 πανεπιστήμια της χώρας τους και με 30 διεθνή ιδρύματα τα οποία θεωρούν κορυφαία γα τη διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας σε συγκεκριμένο κάθε φορά τομέα. Ωστόσο, δεν υπάρχει η δυνατότητα να διαλέξουν το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίοι έχουν τη βάση τους.

Το αποτέλεσμα προκύπτει από τη μελέτη των πληροφοριών, με βάση το περιορισμένο πεδίο εξειδίκευσης, καθώς, εφόσον οι συμμετέχοντες ακαδημαϊκοί πρέπει να επιλέξουν μέχρι και δύο τέτοια πεδία, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις απαντήσεις εκείνων που θα επιλέξουν μόνο ένα.

Κατάταξη Πανεπιστημίων QS: Η επαγγελματική αποκατάσταση

Χαρακτηριστική είναι, σε αυτό το σημείο, η πρωτοτυπία του QS World University Rankings, καθώς συμπεριλαμβάνει ως παράγοντα-κλειδί για την αξιολόγηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το καθένα από αυτά. Για το λόγο αυτό, αξιοποιήθηκαν 41.910 απαντήσεις στην έρευνα όπου συμμετείχαν εργοδότες απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο.

Παρόμοια με την ακαδημαϊκή φήμη, ο παράγοντας «επαγγελματική αποκατάσταση», λειτουργεί αναλόγως χωρίς την αναφορά των συμμετεχόντων στους διάφορους τομείς σπουδών. Οι εργοδότες κλήθηκαν να ονοματίσουν μέχρι και 10 πανεπιστήμια της χώρας τους και 30 διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία θεωρούν κορυφαία όσον αφορά τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και πιο συγκεκριμένα, τη δυνατότητα πρόσληψης των αποφοίτων τους. Επιπλέον, τους ζήτησαν να αναφέρουν και από ποιους επιστημονικούς κλάδους προτιμούν να κάνουν συνήθως προσλήψεις.

Το αποτέλεσμα εξάγεται, καθώς, αφού θα μελετηθούν τα σημεία στα οποία οι απαντήσεις στα δύο αυτά ερωτήματα διασταυρώνονται, μπορεί να προκύπτει ένας βαθμός κορυφαίας απόδοσης για τον κάθε κλάδο για τον οποίο γίνεται λόγος.

Κατάταξη Πανεπιστημίων QS: Ερευνητικές παραθέσεις ανά εργασία

Σε αυτή την ενότητα αξιολόγησης, το QS World University Rankings υπολογίζει τις παραθέσεις που γίνονται ανά πανεπιστημιακή εργασία και όχι ανά ακαδημαϊκό μέλος. Ωστόσο, έχει καθοριστεί ένα όριο ελάχιστης δημοσίευσης για το κάθε επιστημονικό αντικείμενο ώστε να αποφευχθούν τυχόν αριθμητικά προβλήματα που προκύπτουν από το μικρό αριθμό εργασιών με μεγάλο αριθμό παραθέσεων. Τόσο το όριο των ελάχιστων δημοσιεύσεων όσο και η στάθμιση που εφαρμόζεται στο δείκτη των παραθέσεων υιοθετούνται προκειμένου να αναδείξουν την κυρίαρχη δημοσίευση και τα μοτίβα παραθέσεων σχετικά με ένα συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο.

Όλα τα δεδομένα σχετικά με τις παραθέσεις που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της έρευνας λαμβάνονται από τη βάση δεδομένων Scopus. Από το 2013, έχει ενσωματωθεί στη διαδικασία αξιολόγησης των πανεπιστημίων και ο δείκτης-H, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον καθηγητή φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Jorge E. Hirsch και για το λόγο αυτό ονομάζεται και δείκτης Hirsch (Hirsch index) ή αριθμός Hirsch (Hirsch number).

Κατά βάση, ο δείκτης-Η χρησιμοποιείται για να υπολογίσει τόσο την παραγωγικότητα όσο και την επιρροή της δημοσιευμένης εργασίας ενός επιστήμονα ή ενός λόγιου. Βασίζεται στο σύνολο δημοσιευμένων εργασιών του κάθε επιστήμονα, οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο αριθμό παραθέσεων, καθώς και στον αριθμό των αναφορών στο επιστημονικό έργο του σε άλλες εργασίες. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος δείκτης μπορεί να εφαρμοστεί και στην παραγωγικότητα και την επιρροή μιας ομάδας επιστημόνων, όπως είναι ένα πανεπιστημιακό τμήμα, ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα ή μια ολόκληρη χώρα, όπως επίσης και μια εφημερίδα ακαδημαϊκού περιεχομένου.

Άλλοι δείκτες αξιολόγησης των πανεπιστημίων σύμφωνα με το QS World University Rankings, με μικρότερη επιρροή αλλά εξίσου σημαντικοί για την έκβαση ενός έγκυρου αποτελέσματος είναι και οι ακόλουθοι.

Η αναλογία των φοιτητών ανά σχολή, είναι, προς το παρόν, ο μόνος συγκρίσιμος δείκτης σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος αντανακλά την αξιολόγηση της ποιότητας διδασκαλίας σε κάθε ίδρυμα. Τα δεδομένα για τη διαμόρφωση της κατάταξης των ιδρυμάτων δε λαμβάνονται μόνο από τα πανεπιστήμια αλλά και από τα αντίστοιχα Υπουργεία, από πληροφορίες στο Διαδίκτυο και άλλες αντίστοιχες έγκυρες πηγές πληροφόρησης.

Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, καθώς επηρεάζει τη φοιτητική «μορφολογία» των ιδρυμάτων. Πλέον, τα περισσότερα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο εφαρμόζουν διάφορες πρακτικές προκειμένου να διευκολύνουν τη φοίτηση των ενδιαφερόμενων από το εξωτερικό για όσο χρόνο διαρκεί ο κύκλος σπουδών που θα επιλέξουν και με σκοπό να τους προσελκύσουν με την ποικιλία των επιστημονικών πεδίων που προσφέρουν.

Οι παραθέσεις ανά σχολή, έχουν υιοθετηθεί από το 2004 και συμβάλλουν κατά 20% στο αποτέλεσμα που προκύπτει από την έρευνα. Τα δεδομένα αντλούνται κατά κύριο λόγο από τη βάση δεδομένων Scopus όπως συμβαίνει και με το δείκτη των παραθέσεων ανά εργασία.

Η επιρροή του Διαδικτύου σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της προβολής των πανεπιστημίων σε ιστότοπους. Εξαιτίας της αυτοματοποιημένης φύσης της προσέγγισης αυτής, ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολόγησης περιλαμβάνει 20.000 πανεπιστημιακά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως φαίνεται, λοιπόν, η κατάταξη των πανεπιστημίων σύμφωνα με το QS World University Rankings βασίζεται σε πολλούς διαφορετικούς άξονες, σε μια προσπάθεια να ανταποκρίνονται τα αποτελέσματα όσο πιο πολύ γίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι, όποιος σκοπεύει να ξεκινήσει ή να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό, μπορεί να συμβουλευθεί τη συγκεκριμένη κατάταξη και να οδηγηθεί στη σωστή επιλογή του πανεπιστημίου που θα φοιτήσει, σε συνάρτηση πάντα με το επιστημονικό αντικείμενο που σκοπεύει να μελετήσει.

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε η ομάδα του citycampus.gr σε προσκαλεί να κάνεις like στην σελίδα μας στο facebook, καθώς και να διαδώσεις το περιεχόμενό του σε φίλους και γνωστούς σου!

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν θέλεις να συμμετέχεις στη συγγραφική ομάδα του CityCampus, στείλε μας παρουσίαση του εαυτού σου, ενδιαφέροντα, Τμήμα και Πανεπιστήμιο και το προφίλ σου στο facebook στο: info@citycampus.gr