Ιόνιο Πανεπιστήμιο: ΠΜΣ ‘‘Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες’’

της Ιωάννας Γιαννοπούλου

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες» (Historical Research, Didactics and New Technologies) θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 από το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Διερμηνείας – Μετάφρασης σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο βασίζεται στην επιστήμη της Ιστορίας και στοχεύει στην κριτική της διδασκαλίας της μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και προσεγγίζονται διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι, όπως της Αρχαιολογίας, της Μουσειολογίας, του Κινηματογράφου κ.ά. Αξιοποιούνται και διάφορα άλλα εργαλεία από τον κλάδο των Νέων Τεχνολογιών, όπως η εξ αποστάσεως διδασκαλία και αξιολόγηση, η Τεχνίτη Νοημοσύνη κ.ά.

Με την περάτωση των σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ιστορικός ερευνητής με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών». 

Βασικές Πληροφορίες για το ΠΜΣ

  • Σαράντα (40) φοιτητές ανά ακαδημαϊκή περίοδο.
  • Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (ισοδυναμούν με 120 ECTS).
  • Διεπιστημονικός χαρακτήρας με προσανατολισμό τη διδασκαλία και την έρευνα για ιστορικά, πολιτισμικά και εκπαιδευτικά αρχεία.
  • Υποχρεωτική συμμετοχή των φοιτητών.
  • Παρακολούθηση των μαθημάτων με φυσική παρουσία ή δια ζώσης.

Μοριοδότηση & Προοπτικές Εργασίας

  • Οι εκπαιδευτικοί που θα αποφοιτήσουν από το ΠΜΣ λαμβάνουν είκοσι (20) μόρια στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
  • Στο πλαίσιο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι λαμβάνουν τέσσερα (4) μόρια (πλαίσιο διετών προγραμμάτων 120 ECTS).
  • Μπορούν να εργασθούν σε ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Προϋποθέσεις υποψηφίων

Γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου προπτυχιακού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προτεραιότητα θα δοθεί στους πτυχιούχους ιστορικών και τμημάτων που ανήκουν στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών. Η επιλογή γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.

Κανονισμός Διδάκτρων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, η συμμετοχή των φοιτητών στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή των τελών φοίτησης. Χορηγείται υποτροφία σε έναν φοιτητή εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις: α) είναι ο πρώτος εισακτέος στη βαθμολογία και β) δεχθεί τη συνεργασία παροχής υπηρεσιών διοικητικής και άλλης υποστήριξης στο ΠΜΣ.

Διαδικασία Επιλογής

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν ύστερα από προσωπική συνέντευξη και γραπτές εξετάσεις, που θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2021. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι θα κλεισθούν να εξεταστούν:

  1. Στην Νεότερη Ιστορία με γραπτό δοκίμιο (ποσοστό βαθμολογίας 40%).
  2. Σε προφορική συνέντευξη σε θέματα γενικής παιδείας (ποσοστό βαθμολογίας 60 %).

Ο κατάλογος βιβλίων των εξετάσεων που θα επιλέξουν να μελετήσουν οι υποψήφιοι δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης παρέχονται από τον Δ/ντή του ΠΜΣ Καθηγητή Κώστα Αγγελάκο στο τηλέφωνο 6944165949 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση kostasaggelakos2003@yahoo.gr.

Δικαιολογητικά για την αίτηση των ενδιαφερομένων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια ταχυδρομικά το αργότερο έως 30-11-2020 τα ακόλουθα:

1.Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

2.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

4.Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας (καθώς και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αίτηση αναγνώρισης για όσους κατέχουν τίτλους σπουδών του εξωτερικού).

5.Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις.

6.Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

Στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας

ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»

Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

Υπόψη Βασιλικής Βάρδα

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 26610 87 326 (κ. Β. Βάρδα, 2009vasiliki@gmail.com) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας: https://history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!