Ιατρική Σχολή: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το USMLE

Της Λαμπρινής Πλιάτσικα

Τι είναι το USMLE;

ιατρική σχολήTo USMLE (United States Medical Licensing Examination) είναι μία εξέταση αποτελούμενη από 3 μέρη (Step 1, Step 2, Step 3), απαραίτητη για να αποκτήσεις άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος στις Η.Π.Α. με την οποία πιστοποιείται η ικανότητα του γιατρού να εφαρμόσει τις θεωρητικές ιατρικές γνώσεις και τις αρχές που διδάχθηκε στην Ιατρική Σχολή στην πράξη, έχοντας ως επίκεντρο τον ασθενή, αποδεικνύοντας ότι κατέχει όλες εκείνες τις δεξιότητες που αποτελούν τη βάση της ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας των ασθενών.

Τι είναι το ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates);

ιατρική σχολήΤο ECFMG ιδρύθηκε το 1956 για να αξιολογήσει, μέσω ενός προγράμματος πιστοποίησης αν είναι έτοιμοι οι πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών εκτός των Η.Π.Α. και του Καναδά να παρακολουθήσουν προγράμματα ειδίκευσης (residency ή fellowship) στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για Πτυχιούχους Ιατρικής Εκπαίδευσης (ACGME). Tο τελευταίο απαιτεί όσοι αλλοδαποί απόφοιτοι εισέρχονται σε διαπιστευμένα από αυτό προγράμματα ιατρικής να είναι πιστοποιημένοι από ECFMG.  Η πιστοποίηση από το  ECFMG είναι επίσης μια από τις προϋποθέσεις επιλογής για τις εξετάσεις USMLE. Προκειμένου να λάβει κάποιος πιστοποίηση εξετάζεται όχι μόνο στη γνώση της ιατρικής επιστήμης αλλά και τη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πώς μπορώ να πάρω πιστοποίηση από το ECFMG;

Ένας αλλοδαπός φοιτητής ή πτυχιούχος Ιατρικής Σχολή προκειμένου να λάβει πιστοποίηση από το ECFMG κάνει αίτηση διαδικτυακά για έναν αριθμό αναγνώρισης (Identification Number)  USMLE / ECFMG. Με τον αριθμό αυτό θα κάνει αίτηση στον εν λόγω σύνδεσμο https://secure2.ecfmg.org/emain.asp?app=iwa και στη συνέχεια υποβάλει αίτηση για εξέταση. Ο φοιτητής ή απόφοιτος πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς στο USMLE Step 1, Step 2 Κλινική Γνώση- Clinical Knowledge (CK) και Step 2 Κλινικές Δεξιότητες –Clinical Skills (CS). Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης είναι διαφορετική για κάθε άτομο. Τόσο  οι  φοιτητές όσο και οι απόφοιτοι μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης εφόσον  πληρούν τις προϋποθέσεις για την εξέταση. Ωστόσο, δεδομένου ότι μία από τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση ECFMG είναι και η επικύρωση του πτυχίου από την  ECFMG μετά την έκδοσή του από την εκάστοτε  ιατρική σχολή, ένας φοιτητής ιατρικής δεν μπορεί να ολοκληρώσει την πιστοποίηση πριν από την αποφοίτησή του.

USMLE Step 1

Το Step 1 αξιολογεί εάν έχετε κατανοήσει και μπορείτε να εφαρμόσετε σημαντικές και βασικές για την άσκηση της ιατρικής έννοιες, με ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς που αφορούν την υγεία, την ασθένεια και τους τρόπους θεραπείας.

Διάρκεια:  8 ώρες, 1 ημέρα.

Το τεστ: 308 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που χωρίζονται σε 7 τμήματα των 44 ερωτήσεων. Κάθε τμήμα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 60 λεπτά.  Την ημέρα της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι έχουν τουλάχιστον 45 λεπτά χρόνο διαλείμματος και 15 λεπτά προαιρετικά χρόνο παροχής κατευθυντήριων οδηγιών  για τον τρόπο εξέτασης.

Όταν κάνετε αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://secure2.ecfmg.org/emain.asp?app=iwa διαλέγετε μια περίοδο τριών μηνών στην οποία επιθυμείτε να κάνετε το τεστ. Όταν λάβετε επιβεβαιωτικό e-mail διαλέγετε την ημέρα εξέτασης από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.prometric.com/en-us/clients/usmle/Pages/landing.aspx.  Κόστος:880 δολάρια αν γίνεται στις Η.Π.Α ή τον Καναδά, ή με επιπλέον χρέωση 185 δολάρια για να γίνει στην Ελλάδα.

USMLE Step 2 CK και Step2 CS

Step 2 CΚ:

Aξιολογεί κατά πόσο μπορείτε να εφαρμόσετε ιατρικές γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την παροχή φροντίδας στον ασθενή υπό παρακολούθηση, δίνοντας έμφαση στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών.

Διάρκεια: 9 ώρες, 1 ημέρα

Το τεστ:  Περίπου 350 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρισμένες σε 8 τμήματα που διαρκούν 60 λεπτά. Την ημέρα της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι έχουν τουλάχιστον 45 λεπτά από το χρόνο διαλείμματος και 15 λεπτά προαιρετικά οδηγίες για την εξέταση.

Step 2 CS

Αξιολογεί την ικανότητα των εξεταζομένων να εφαρμόζουν τις ιατρικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την παροχή φροντίδας στον ασθενή υπό παρακολούθηση,  χρησιμοποιώντας τυποποιημένες περιπτώσεις ασθενών (ηθοποιοί)  για να δοκιμάσουν  τους φοιτητές και αποφοίτους σχετικά με την ικανότητά τους να συγκεντρώνουν πληροφορίες από τους ασθενείς, να κάνουν σωματικές εξετάσεις  και να γνωστοποιούν τη διάγνωσή τους σε  ασθενείς και συναδέλφους.

Διάρκεια: 8 ώρες, 1 ημέρα

Το τεστ: 12 περιπτώσεις ασθενών, 15 λεπτά χρόνος εξέτασης ανά ασθενή και δέκα λεπτά για να γράψουν το φάκελο του ασθενούς (patient note).

Για το Step 2  CK η διαδικασία για την επιλογή ημερομηνίας εξέτασης  και το κόστος είναι ίδια με το Step 1. Για το Step 2 CS σας δίνετε με την αίτηση σας στον σύνδεσμο https://secure2.ecfmg.org/emain.asp?app=iwa μια περίοδος διαθεσιμότητας 12 μηνών που ξεκινάει από την ημερομηνία που θα γίνει δεκτή η αίτησή σας. Αφού σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail επιλέγεται ημερομηνία εξέτασης στον σύνδεσμο: http://www.usmle.org/step-2-cs/#registration . Κόστος: 1.535 δολάρια.

USMLE Step 3

To Step 3 είναι η τελική εξέταση του USMLE που οδηγεί στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς καμία επίβλεψη. Η εξεταστέα ύλη καθορίζεται από επιτροπές που απαρτίζονται από καταξιωμένους στους τομείς τους εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς και μη.

Διάρκεια: 2 ημέρες:  7 ώρες την πρώτη μέρα, 9 ώρες  τη δεύτερη μέρα.

Το τεστ:

Ημέρα 1η ( FOUNDATIONS OF INDEPENDENT PRACTICE –FIP)

Περίπου 260 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, χωρισμένες σε 6 τμήματα. Ο εξεταζόμενος έχει 60 λεπτά για κάθε τμήμα.

Ημέρα 2η ( ADVANCED CLINICAL MEDICINEACM)

13 προσομοιώσεις στον υπολογιστή με μέγιστο χρόνο 10-20 λεπτά για την κάθε προσομοίωση. Κάνετε αίτηση στον σύνδεσμο http://www.fsmb.org/licensure/usmle-step-3/requirements και επιλέγετε μία περίοδο διαθεσιμότητας 3 μηνών για  να κάνετε το τεστ. Αφού λάβετε επιβεβαιωτικό e-mail διαλέγετε ημερομηνία εξέτασης στον σύνδεσμο:
https://www.prometric.com/enus/clients/usmle/Pages/landing.aspx.

Κόστος: 830 δολάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις κάτωθι ιστοσελίδες:

http://www.ecfmg.org/about/index.html

http://www.usmle.org/apply/index.html