Η έρευνα του ΟΟΣΑ για το ποσοστό πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση

του Νίκου Στυλιανού

Η έρευνα του ΟΟΣΑ για το 2019 σχετικά με το ποσοστό πρόσβασης στη ανώτατη εκπαίδευση, έδειξε πως υπάρχει μια γενική πρόοδος των χωρών στο θέμα αυτό. Παρ’ όλα αυτά, όπως και κάθε άλλη παρόμοια έρευνα, αποκάλυψε και στοιχεία που γεννούν προβληματισμούς και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Μερικά λόγια για τον ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ ή αλλιώς ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, απαρτίζεται σήμερα από 30 χώρες μέλη οι οποίες και θεωρούνται οι 30 πιο ανεπτυγμένες χώρες, με έντονη επιρροή στα παγκόσμια οικονομικά δρώμενα. Οι κοινές αξίες που μοιράζονται οι χώρες αυτές (μέσα σε αυτές και η Ελλάδα), είναι ο σεβασμός στις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης και στις αρχές της οικονομίας της αγοράς. Σκοπός των μελετών του ΟΟΣΑ είναι να λειτουργήσουν ως έναυσμα για την συζήτηση και την ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Τα θετικά δείγματα της έρευνας

Επιστρέφοντας και πάλι στην έρευνα του ΟΟΣΑ για την ανώτατη εκπαίδευση, γίνεται ευδιάκριτο πως η αύξηση των δημόσιων προϋπολογισμών των κρατών για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (αύξηση κατά 18% από το 2005 έως το 2016), είχε ευεργετικά αποτελέσματα στα ποσοστά πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Μεγαλύτερο ήταν και το μερίδιο των κρατικών προϋπολογισμών που δαπανήθηκε για την ίδια τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 28%, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2005 και σαφώς επηρέασε και αυτό με τη σειρά του κατά τρόπο θετικό τα αποτελέσματα της έρευνας. Για παράδειγμα στις χώρες με υψηλό κόστος φοίτησης, το 70% περίπου των φοιτητών λαμβάνει κρατική βοήθεια, είτε με την μορφή επιδομάτων, είτε με τη μορφή σπουδαστικών δανείων.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων;

Το ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 25-34 ετών, εκτοξεύχθηκε από το 35% του 2008, στο πρωτοφανές 44% του 2018. Ακόμα, σχεδόν στις μισές χώρες του ΟΟΣΑ το ποσοστό φοίτησης των νέων μεταξύ 19-20 ετών ξεπερνά το 40%.

Τα μελανά σημεία της έρευνας

Το πόρισμα της έρευνας του ΟΟΣΑ όμως, φανερώνει και ορισμένες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστουν στο άμεσο μέλλον. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως υπάρχουν μερικοί τομείς στους οποίους οι εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν εργατικό δυναμικό με τα απαραίτητα προσόντα. Οι τομείς αυτοί είναι ο μηχανολογικός τομέας, η μεταποιητική βιομηχανία και ο τομέας των κατασκευών, καθώς το 2017 μόνο το 14% των τελειοφοίτων επέλεξαν τους τομείς αυτούς, όπως επίσης και ο τομέας των τεχνολογιών,της πληροφορικής και της επικοινωνίας όπου το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 4%.

Το βασικό πρόβλημα, όπως υπογραμμίζει η έρευνα του ΟΟΣΑ, εντοπίζεται στο ότι οι δύο αυτοί τομείς προσφέρουν τις περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Κλείνοντας, θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε πως στους τομείς αυτούς, οι γυναίκες για άλλη μια φορά υποεκπροσωπούνται, καθώς κατά μέσο όρο λιγότερο από το 25% των νεοπροσλαμβανόμενων σε αυτούς τους τομείς είναι γυναίκες.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!