Ημέρες Καριέρας 2018: Συνέντευξη με τη Σοφία Παναγιωτίδου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

της Μυρτώς Υφαντή

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει τις Ημέρες Καριέρας 2018 στις 10- 11 Μαΐου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Μια άκρως χρήσιμη πρωτοβουλία που υλοποιείται από το 1997 μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία.

Τι ακριβώς είναι, όμως, οι Ημέρες Καριέρας; Ποια είναι η ουσιαστική βοήθεια που προσφέρουν και γιατί είναι χρήσιμο για έναν νέο να τις παρακολουθεί; Τις κατατοπιστικές της απαντήσεις μας δίνει η κυρία Σοφία Παναγιωτίδου, Σύμβουλος  Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης και Προϊσταμένη Τμήματος Σπουδών στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη συνέντευξη που ακολουθεί.

 

 • Κυρία Παναγιωτίδου, θα θέλαμε να μας πείτε τι περιλαμβάνουν οι Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν μακρόχρονη ιστορική διαδρομή, καθώς η διοργάνωσή τους έχει ξεκινήσει από το 1997 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στη διάρκεια της εξέλιξής τους περιελάμβαναν, συμπληρωματικά των προγραμματισμένων συνεντεύξεων:  παράλληλες εκδηλώσεις παρουσίασης εταιρειών, συμβουλευτικά εργαστήρια σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και προετοιμασίας για τη συνέντευξη επιλογής, προβολές εταιρικών βίντεο (cine career) κ.ά. Ωστόσο, για το 2018 η εκδήλωση εστιάζει αποκλειστικά στην πραγματοποίηση συνεντεύξεων,  έπειτα από απαίτηση των συμμετεχόντων να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευκαιρία που τους δίνεται και  να προσεγγίσουν από κοντά στελέχη εταιρειών που προσελκύουν το ενδιαφέρον τους και αποτελούν πόλο έλξης και σημείο αναφοράς των επαγγελματικών τους επιδιώξεων. Στις Ημέρες Καριέρας 2018 συμμετέχουν 60 εταιρείες από διαφόρους κλάδους με εγχώρια, ευρωπαϊκή και διεθνή παρουσία στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, οι οποίες αναζητούν νέους τελειόφοιτους και προσφάτως αποφοιτήσαντες για να στελεχώσουν τα τμήματά τους.

«Για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας οι Ημέρες Καριέρας είναι η ετήσια γιορτή που καταδεικνύει τις προσπάθειες διδασκόντων, σπουδαστών και διοίκησης για την επίτευξη ενός σημαντικού επιπέδου απασχολησιμότητας των νέων αποφοίτων μας».

 • Για ποιον λόγο οι Ημέρες Καριέρας είναι χρήσιμες για έναν φοιτητή;

Στις Ημέρες Καριέρας έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι προπτυχιακοί  (τεταρτοετείς και επί πτυχίω) και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες και κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών του ιδρύματος που επιθυμούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε εταιρικά περιβάλλοντα έρευνας και ανάπτυξης κ.ά. Οι στόχοι που εξυπηρετεί η συμμετοχή στη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι:

 • εξοικείωση με τη διαδικασία της συνέντευξης επιλογής, σε πραγματικές συνθήκες επαγγελματικής επιλογής,
 • διεκδίκηση μίας θέσης εργασίας άμεσου ή μελλοντικού ενδιαφέροντος του υποψηφίου,
 • ενημέρωση για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, σε επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, κλάδων και επιστημονικών περιοχών που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
 • γνώση για τη ζήτηση κάθε ειδικότητας, για τις προοπτικές απασχόλησης σε τομείς αιχμής και για το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου σε κάθε επιχείρηση,
 • οργανωμένες συναντήσεις με στελέχη διαφόρων επιχειρήσεων με στόχο την διεύρυνση του κύκλου των επαγγελματικών γνωριμιών κάθε συμμετέχοντα,
 • διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης στο εξωτερικό ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
 • Η απήχηση των Ημερών Καριέρας του πανεπιστημίου σας είναι μεγάλη;

Για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας οι Ημέρες Καριέρας είναι η ετήσια γιορτή που καταδεικνύει τις προσπάθειες διδασκόντων, σπουδαστών και διοίκησης για την επίτευξη ενός σημαντικού επιπέδου απασχολησιμότητας των νέων αποφοίτων μας. Η κοινή μας προσπάθεια αποτυπώνεται στην μακρόχρονη παρουσία μεγάλων πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών,  στη συνεχή αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που συμμετέχουν και στην ουσιαστική υποστήριξη της δράσης από τους αποφοίτους μας, οι οποίοι ως στελέχη ή/και επιχειρηματίες  αναζητούν το νέο ανθρώπινο δυναμικό τους μέσα στους κύκλους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

«Υπάρχει έντονος προβληματισμός σε σχέση με τους στόχους που οι συμμετέχοντες θέτουν ως  προτεραιότητα  και αυτούς  που οι φορείς διοργάνωσης τελικά εξυπηρετούν».

 • Θεωρείτε πως γίνονται αρκετές αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα ή θα ήταν καλό να υπήρχαν περισσότερες;

Θεωρώ ότι γίνονται αρκετές ανάλογες εκδηλώσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης,  απασχόλησης  και δομές τοπικής αυτοδιοίκησης, ωστόσο υπάρχει έντονος προβληματισμός σε σχέση με τους στόχους που οι συμμετέχοντες θέτουν ως  προτεραιότητα  και αυτούς  που οι φορείς διοργάνωσης τελικά εξυπηρετούν. Δηλαδή, ενώ οι προσδοκίες των συμμετεχόντων περιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην άμεση επαγγελματική  τους αποκατάσταση, οι διοργανωτές δηλώνουν ότι η επαγγελματική δικτύωση, η ενίσχυση της αυτογνωσίας σε σχέση με την επαγγελματική ετοιμότητα και η απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης επιλογής, είναι οι βασικές παράμετροι που στην πράξη εξυπηρετούν αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις (σύντομες επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις).

 • Πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιος νέος δουλειά στις μέρες μας;

Η δυσκολία εύρεσης εργασίας γενικά και ειδικότερα η εύρεση απασχόλησης συναφούς με το αντικείμενο σπουδών και τις επαγγελματικές προσδοκίες των νέων πτυχιούχων, εμφανίζεται βιβλιογραφικά και εμπειρικά,  ως μάστιγα της παγκόσμιας αγοράς εργασίας, με την Ελλάδα να κατακτά σημαντικά αρνητικά επίπεδα ανεργίας και ετεροαπασχόλησης  για τον νεανικό πληθυσμό της χώρας μας. Η ένταση φυγής στο εξωτερικό (brain drain) αποτελεί για κάποιες ειδικότητες πτυχιούχων σχεδόν μοναδική λύση επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους, στον κλάδο που επιθυμούν να εργαστούν. Είτε όμως κάποιος αποφασίσει να φύγει από τη χώρα είτε παραμείνει εντός για να διεκδικήσει τις λίγες ευκαιρίες που διαθέτει η ελληνική αγορά εργασίας, υπάρχει ένα σημαντικό «κενό» που επηρεάζει την επαγγελματική ετοιμότητα των νέων, την ικανότητά τους δηλαδή να διεκδικήσουν επιτυχώς μία θέση εργασίας και να την διατηρήσουν για αξιόλογο χρονικό διάστημα επιτυγχάνοντας έτσι την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Το «κενό» (gap) αυτό, εντοπίζεται στην αναντιστοιχία σπουδών και απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και εστιάζεται κυρίως στην έλλειψη πρακτικής εμπειρίας στη διάρκεια των σπουδών (φοιτητές ΑΕΙ) και στην απουσία συστηματικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και διαχείριση κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills)  που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας από το υπάρχον και δυνητικό ανθρώπινο δυναμικό της, όπως η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα στην αλλαγή, η ομαδικότητα, η επιχειρηματικότητα κ.ά.

Επομένως, η προσωπική ενεργοποίηση κάθε νέου στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που σκιαγραφεί ως προϋπόθεση εισόδου και ανέλιξης σε κάθε κλάδο  θα πρέπει  να εμφανίζεται ως βασική προτεραιότητα στο πλάνο σταδιοδρομίας του. Πέραν δηλαδή του γνωστικού, επιστημονικού και εμπειρικού υπόβαθρου που απαιτεί κάθε επάγγελμα/ειδικότητα, ο κάθε ενεργός φοιτητής έχει στη διάθεσή του τα χρόνια των σπουδών του και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που κάθε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ, ΤΕΙ) παρέχει, ώστε να ενισχύσει σημαντικά το προφίλ του ως ιδανικού υποψηφίου που διαθέτει μεγάλο βαθμό επαγγελματικής ετοιμότητας.

 • Τι παρατηρείτε στις Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας; Για ποιο πράγμα ενδιαφέρονται περισσότερο οι νέοι; Για τη σύνταξη του βιογραφικού; Για να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις; Για να δουν πώς είναι μια πραγματική συνέντευξη;

Όπως προείπα, στις Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποιούνται μόνο συνεντεύξεις στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά φοιτητές και απόφοιτοι του ιδρύματος.  Ωστόσο, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας τους για την υλοποίηση των συνεντεύξεων, πραγματοποιούνται σεμινάρια/workshops για τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και για τη διαχείριση των ερωτήσεων της συνέντευξης, τα οποία είναι «ανοικτά» σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι εισηγητές των σεμιναρίων αυτών είναι αξιόλογα στελέχη συμβουλευτικών εταιρειών ή τμημάτων HR μεγάλων επιχειρήσεων που παράλληλα είναι και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ανάλογες οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα των Ημερών Καριέρας, έτσι ώστε να μπορεί να διευκολυνθεί κάθε υποψήφιος στην προετοιμασία του.

«Το Γραφείο Διασύνδεσης ανέπτυξε και υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο κύκλο βιωματικών σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας. (…) Τα σεμινάρια αυτά σχεδιάστηκαν  ως μια στοχευμένη, δυναμική απόκριση του πανεπιστημίου μας, στο πάγιο αίτημα της αγοράς εργασίας για την γεφύρωση του χάσματος (gap) μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιχειρηματικής πραγματικότητας».

 • Ποια θεωρείτε πως είναι η μεγαλύτερη καινοτομία σας;

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Γραφείο Διασύνδεσης) στοχεύοντας από την έναρξη της λειτουργίας του στην παροχή συστηματικής και στοχευμένης υποστήριξης προς τους φοιτητές και νέους αποφοίτους του ιδρύματος για την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, αλλά και την γενικότερη προετοιμασία εισόδου τους στον επαγγελματικό στίβο, συνεργάζεται με την αγορά εργασίας συλλέγοντας πρωτογενείς πληροφορίες για τις τάσεις ζήτησης ειδικοτήτων σε διάφορους κλάδους και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σταδιοδρομίας σε αυτούς. Αυτά τα δεδομένα είναι στη διάθεση των τμημάτων και του πανεπιστημίου γενικότερα για να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διαμόρφωσης σύγχρονων, ανταγωνιστικών προγραμμάτων σπουδών με σημαντικούς στόχους: α) την ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων αποφοίτων στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα μετά την αποφοίτησή τους, β) την εύρεση απασχόλησης σε τομείς/επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα ή/και έμμεσα με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά τους και γ) την ανοδική εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους μέσα από μονοπάτια σταδιοδρομίας που οι ίδιοι έχουν προδιαγράψει (αυτογνωσία, στόχοι, αποφάσεις, ενέργειες/διορθωτικές παρεμβάσεις).

Σε αυτό το πλαίσιο, το Γραφείο Διασύνδεσης ανέπτυξε και υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο κύκλο βιωματικών σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας/career management skills (CMS) με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής ετοιμότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών μας, με την ανάπτυξη και ενδυνάμωση συγκεκριμένων κοινωνικών, μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους (soft skills), που τους παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διεκδίκησης και διατήρησης θέσεων απασχόλησης στο ευρύτερο επαγγελματικό περιβάλλον των προτιμήσεων και επιδιώξεών τους. Τα σεμινάρια αυτά σχεδιάστηκαν  ως μια στοχευμένη, δυναμική απόκριση του πανεπιστημίου μας, στο πάγιο αίτημα της αγοράς εργασίας για την γεφύρωση του χάσματος (gap) μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιχειρηματικής πραγματικότητας. Το πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το πρώτο δημόσιο ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα που, με απόφαση Συγκλήτου (11/21.11.2016), ενέταξε στις συμπληρωματικές πληροφορίες του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement), την εκπαίδευση στις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας, ως στοιχείο ενίσχυσης της υποψηφιότητας του κατόχου τους, τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε επαγγελματικά περιβάλλοντα αξιολόγησης του προφίλ του.

Η βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση των σεμιναρίων δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν, μέσα από προσωπικές εμπειρίες, συζητήσεις, τοποθετήσεις και προβληματισμούς, τα επίπεδα «επιδεξιότητάς» τους σε διάφορες δεξιότητες και να ενεργοποιηθούν για την περαιτέρω  ενίσχυση τους, στο βαθμό  που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος που επιθυμούν. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες/ασκήσεις κάθε σεμιναρίου βοηθούν στην δημιουργία φιλικού κλίματος ομάδας, επιτρέποντας έτσι την ενεργή συμμετοχή όλων στην εξέλιξη κάθε ενότητας.

 • Μετά από αυτή την αναλυτική περιγραφή των Ημερών Καριέρας και των καινοτομιών του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με βάση το γεγονός ότι έρχεστε καθημερινά σε επαφή με φοιτητές στους οποίους παρέχετε τη στήριξή σας, πείτε μας ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε στη νεολαία.

Μην φοβηθείτε να αγωνιστείτε σθεναρά και να διεκδικήσετε τη δική σας «Ιθάκη» με επιμονή, προσήλωση στον στόχο και στρατηγική επιτυχίας!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!