ηλεκτρονικό εμπόριο

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Οι τάσεις για το 2021

του Μάριου Αναστασίου

To e-commerce ή ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον κομμάτι μίας νέας κανονικότητας. Το ερώτημα όμως είναι πώς θα εξελιχθεί αυτό στο μέλλον. Οι ερευνητές του Shopify απαντούν σε αυτό το ερώτημα εν μέρει. Στην έρευνα με τίτλο “The Future of E-commerce”, πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν τις τάσεις του εν λόγω κλάδου για το 2021.

Αρχικά, εστιάζουν στην αύξηση του ανταγωνισμού. Τα στοιχεία τους δείχνουν δύο πράγματα: Ανάπτυξη και διεθνοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Άρα αύξηση του κόστους διαφημίσεων και εντονότερο «κυνήγι» των πελατών. Kαι επιβράβευση των «πολυκαναλικών στρατηγικών», επίσης.

Πού οδηγούν αυτά στην πράξη;

Οι ερευνητές αναφέρουν τρεις απαντήσεις:

 • Στη συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων προϊόντων και καταναλωτών.
 • Σην έμφαση στις mobile shopping experiences.
 • Στην ανάπτυξη του headless e-commerce.

Οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν

Η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών είναι έντονη. Οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερα προϊόντα ηλεκτρονικά. Και ενδιαφέρονται για την απλότητα, την άνεση και την ταχύτητα στην εξυπηρέτησή τους. Συνεπώς, οι ερευνητές του Shopify προτείνουν αρχικά την επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαδικασιών συναλλαγών. Mεταξύ άλλων αναφέρεται:

 • Η αξιοποίηση των VR, AR τεχνολογιών
 • Η διοργάνωση live streaming shopping events

Αυξημένες απαιτήσεις

Οι καταναλωτές είναι απαιτητικοί. Ζητούν τη δωρεάν και ταχεία μεταφορά των προϊόντων, καταρχήν. Αλλά και την τήρηση κάποιων ηθικών standards από τις επιχειρήσεις. Η ικανοποίηση αυτών των προσδοκιών δεν είναι εύκολη. Γι’ αυτό στην έρευνα  προτείνονται τα παρακάτω:

 • Η αυτοματοποίηση της διαχείρισης αποθεμάτων
 • Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών επιστροφών
 • Η συνεργασία με υπεργολάβους
 • Η αξιοποίηση των μη-χρησιμοποιημένων εμπορικών χώρων
 • Η ανάπτυξη τοπικών delivery μεταφορών

Παράλληλα, η απόκτηση των πελατών δυσκολεύει. Τα διαφημιστικά κόστη αυξάνονται ενώ οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ελέγξουν τις λεγόμενες Big Tech. Ο κλάδος του e-commerce καλείται να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές γενικά, με δύο τρόπους. Πρώτον, με την αξιοποίηση νέων καναλιών προώθησης. Δεύτερον, με τη διατήρηση των υπαρχόντων πελατών. Το Shopify προτείνει λοιπόν:

 • Tον εντοπισμό και τη στόχευση των πιστών πελατών
 • Την εφαρμογή rewards programmes
 • Τη δημιουργία βάσης συνδρομητών(subscription models)
 • Τη διαφορετική προσέγγιση των πελατών βάση της αξίας αγορών τους.

Marketplaces

Η ισχύς των marketplaces αυξάνεται, όπως αυτό της Amazon, για παράδειγμα. Οι καταναλωτές όμως δε μπαίνουν σε ένα marketplace για να βρουν μία μάρκα. Ψάχνουν τις κατηγορίες των προϊόντων συνδυαστικά με τα οφέλη και τις αξιολογήσεις αυτών. Επομένως, σύμφωνα με το Shopify πάντοτε, απαιτούνται:

 • Ο εμπλουτισμός των εταιρικών σελίδων στις marketplaces με περιεχόμενο
 • Η αξιοποίηση των εργαζόμενων σε ανθρωποκεντρικές-πελατοκεντρικές εργασίες
 • Η προσφορά εξατομικευμένων λύσεων στους καταναλωτές

Η έρευνα είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική για το πού κατευθύνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Καταγράφει τις τάσεις του κλάδου για το 2021, για αυτό προτείνουμε τη λεπτομερή μελέτη της. Αν μη τι άλλο, βασίζεται στα στοιχεία που συνέλεξε μία εταιρεία με πολύ ισχυρή παρουσία στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!