ηλεκτρολόγοι μηχανικοί

Οδηγός Μάστερ στην Ελλάδα: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

του Αντώνη Αβρίθη

Η τεχνολογική επανάσταση του 21ο αιώνα αυξάνει συνεχώς την ανάγκη παραγωγής εξειδικευμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί μπορούν να καλύψουν μια σειρά από θέσεις εργασίας, αφού εξειδικευτούν σε κάποιον από τους κλάδους της εφαρμοσμένης επιστήμης. Το παρόν άρθρο θα σας δώσει μια ιδέα για τα πεδία εφαρμογής αυτής της επιστήμης εντός των ελληνικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Τα Ελληνικά Τμήματα

Καταρχήν, τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην Ελλάδα είναι τα εξής:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Στον κλάδο των ηλεκτρολόγων μηχανικών προσφέρονται αρκετά διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα που άπτονται πολλών και διαφορετικών εφαρμογών της επιστήμης στη σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω ορισμένα προγράμματα που άπτονται εξειδικευμένων κλάδων όπως της επιστήμης υλικών ή των επικοινωνιών. Επομένως, η υποβολή αιτήσεων σε αυτά τα προγράμματα ίσως απαιτεί μια ιδιαίτερη κλίση ή ενδιαφέρον του φοιτητή, ενώ σε ορισμένα δεν αποκλείεται και η υποβολή αιτήσεων από φοιτητές άλλων τμημάτων.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΔΠΜΣ “Παραγωγή και ΔΙαχείριση Ενέργειας”

Το ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» δίνει έμφαση μέσα από την εξειδίκευση στα παρακάτω:

 • Ενεργειακές αγορές
 • Παραγωγή ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές
 • Αποθήκευση ενέργειας και τεχνολογίες υδρογόνου
 • Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Τεχνολογίες ευφυών δικτύων
 • Διεσπαρμένοι ενεργειακοί πόροι
 • Εξηλεκτρισμός ενεργειακών χρήσεων και ενεργειακή εξοικονόμηση και αποδοτικότητα
 • Περιβαλλοντικά θέματα
 • Αξιολόγηση επενδύσεων και διαχείριση ενεργειακών έργων

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

ΔΠΜΣ “Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση”

Το παρόν πρόγραμμα ανταποκρίνεται στο ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Επιστήμη Δεδομένων και της Μηχανικής Μάθησης σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη περιλαμβανομένης της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. Τέλος, οι σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος δεν καταβάλλουν δίδακτρα για την παρακολούθησή του.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΠΜΣ “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών”

Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ δίνει έμφαση στην εκπαίδευση σε βασικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας προηγμένων υλικών, αλλά και στη διεπιστημονικότητα, προκειμένου οι απόφοιτοι/ες να έχουν τα εφόδια και αντιμετωπίσουν προβλήματα αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας υλικών. Επιπλέον, επιδιώκεται η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού και ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας στην περιοχή των προηγμένων υλικών (π.χ. πολυμερικά, κεραμικά, ηλεκτρονικά, μέταλλα/κράματα και σύνθετα/ενισχυμένα υλικά), καθώς και των διεργασιών παραγωγής και χαρακτηρισμού τους.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 εξάμηνα και δεν απαιτούνται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.

ΔΔΠΜΣ “Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Το ΔΔΠΜΣ οργανώνεται σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις:

 1. Δικτυακή υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 2. Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές
 3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ.) ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα και το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα 650 ευρώ ανά εξάμηνο.

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΔΔΠΜΣ “Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης”

Το ΔΔΠΜΣ, προάγοντας την Επιστημονική και Τεχνολογικής γνώση, ενισχύει την έρευνα σε σύγχρονα, προχωρημένα αντικείμενα στον πυρήνα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο, ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της χώρας. Επιπλέον, η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ενώ δεν υπάρχουν τέλη φοίτησης.

Συνοψίζοντας, τα ελληνικά τμήματα προσφέρουν μία πληθώρα επιλογών σε όσους ηλεκτρολόγους μηχανικούς επιθυμούν να ακολουθήσουν περαιτέρω τα ενδιαφέροντά τους και να εξειδικευτούν σε κάποιον τομέα της επιλογής τους. Παράλληλα, τα προγράμματα αυτά προωθούν τη διεπιστημονικότητα, η οποία μπορεί να απαντήσει σε πολλά ζητήματα.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!