Υποτροφίες από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τμήμα Τεχνών

της Ελευθερίας Χασάπη

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕΠΚ), εδρεύει στην Λευκωσία και σήμερα αριθμεί περισσότερους από 6.900 σπουδαστές. Ακολουθεί μία συγκεκριμένη πολιτική αποδοχής και υποδοχής βάσει των επιδόσεων των φοιτητών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Οι φοιτητές του ΕΠΚ έχουν δυνατότητα λήψεως διεθνώς αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Το ΕΠΚ επικεντρώνεται στην απασχολησιμότητα των φοιτητών, στην επένδυσή του στην καινοτομία υψηλής τεχνολογίας και στη διασύνδεσή του με τη βιομηχανία και την κοινωνία.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 5 Σχολές:

1.Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
  • Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ

2.Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

  • Τμήμα Τεχνών
  • Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
  • Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς

3.Σχολή Θετικών Επιστημών

  • Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής
  • Τμήμα Επιστημών Υγείας
  • Τμήμα Επιστημών Ζωής

4.Νομική Σχολή

5.Ιατρική Σχολή

Προκήρυξη 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκηρύσσονται από το ΕΠΚ και συγκεκριμένα από το Τμήμα Τεχνών 10 υποτροφίες για σπουδές σε όλα τα έτη φοίτησης. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο 25% και χορηγείται κατόπιν αξιολόγησης από θεσμούς, φορείς, οργανισμούς σχετικούς με τις γραφικές τέχνες. Η χορήγηση των ως άνω υποτροφιών είναι καθαρά προσωπική, δηλαδή δεν δύναται να μεταφερθεί σε άλλα πρόσωπα, δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό ποσό ή άλλο τρόπο, καθώς και συμψηφίζεται με χορηγούμενες, κατά το έτος 2021-2022, υποτροφίες και εκπτώσεις.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν portfolio (μέχρι 15 εικόνες, pdf format) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία, που ορίζεται η Δευτέρα 30/08/2021. Η αποστολή θα γίνει στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: D.Englezou@euc.ac.cy και  Y.christophorou@euc.ac.cy

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες μπορούν να ληφθούν από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου από την Δρ. Σοφία Χατζήπαπα, Τηλ. Επικοινωνίας : 22029921

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!