Ευθαλία Μπουγίδου

Ευθαλία Μπουγίδου

Editing Team Leader

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και νυν μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πεδίο της Διαιτησίας και της Πολιτικής Δικονομίας, επίσης στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή με διαγωγή “λίαν καλώς”. Πλέον ολοκληρώνει παράλληλα και την άσκησή της σε δικηγορικό γραφείο της Ξάνθης. Για τις σπουδές δεύτερου κύκλου έχει λάβει υποτροφία εις μνήμην του Καθηγητή Κεραμέως για το έτος 2022-2023 λόγω της ακαδημαϊκής της προσπάθειας και της εν γένει νομικής της δράσης. Είναι επίσης κάτοχος διπλώματος επιπέδου C2 στην αγγλική γλώσσα.

Παράλληλα, ασχολείται τον τελευταίο χρόνο με την αρθρογραφία στην ιστοσελίδα του “Citycampus” και συγκεκριμένα στον κλάδο που αφορά την επιχειρηματικότητα. Επιπρόσθετα, έχει προβεί σε δημοσιεύσεις και σε αντίστοιχα νομικά περιοδικά με έμφαση στο σχολιασμό δικαστικών αποφάσεων.