ερευνητικά εργαλεία 3
ερευνητικά εργαλεία 3
ερευνητικά εργαλεία 3

Ολοκληρώνουμε σήμερα το αφιέρωμά μας στα ερευνητικά εργαλεία που μπορεί να βοηθήσουν ένα φοιτητή στην ερευνητική του εργασία. Φοιτητικές και πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακά και διδακτορικά μπορούν να πραγματοποιηθούν με μεγαλύτερη ευκολία.

Ερευνητικά εργαλεία: Θετικές επιστήμες και Ιατρική

Το Εκπαιδευτικό Εργαλείο Κυπριακής Γεωλογικής Κληρονομιάς έχει ως κύριο στόχο του την προώθηση της ενημέρωσης για τη γεωλογική ιστορία της Κύπρου ανάμεσα στις κοινότητες του νησιού και η καλλιέργεια μίας αίσθησης κοινής γεωλογικής κληρονομιάς.

www.cyprusgeology.org/

Ιατρική βιβλιογραφική βάση δεδομένων:

http://www.iatrotek.org/index.asp

Το Agricola / agricultural online Access περιέχει βιβλιογραφικά δεδομένα (βιβλίων και άρθρων περιοδικών). Καλύπτει όλα τα πεδία της γεωργίας και των σχετικών επιστημών όπως ζωολογία, εντομολογία, αγροτική οικονομία κ.λ.π.

agricola.nal.usda.gov/

Το All Refer Health είναι μια βάση δεδομένων με εκτενείς πληροφορίες για πάνω από 4,000 θέματα ιατρικής και υγείας, συμπεριλαμβανομένων ασθενειών, δοκιμών, συμπτωμάτων, τραυματισμών, χειρουργικών επεμβάσεων, διατροφής, δηλητηρίων, και ειδικών θεμάτων. Επίσης επικεντρώνεται στην οικογενειακή και την κοινοτική υγεία.

health.allrefer.com/

To BioMed παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 110+ περιοδικών βιολογικής και ιατρικής έρευνας.

www.biomedcentral.com/browse/journals/

Το Electrogastrography είναι Βιβλιογραφική βάση πλήρους κειμένου. Περιέχει πληροφορίες για τις μεθόδους Ηλεκτρογαστρογραφίας και τις Γαστρικές Ηλεκτρικές Δραστηριότητες. Περιλαμβάνει αναλυτικές περιγραφές, μοντέλα, γραφικά και βιβλιογραφία.

www.enel.ucalgary.ca/People/Mintchev/www.html

Το EMedicine περιέχει Ηλεκτρονικά Βιβλία Ιατρικής Θεματολογίας.

emedicine.medscape.com/

Το Human Anatomy Online αφορά υλικό ανθρώπινης ανατομίας με εικόνες και αναλυτικά στοιχεία.

www.innerbody.com/htm/body.html

The Internet Library of Pathology προσφέρει Ψηφιακά σεμινάρια Γενικής παθολογίας, ανατομίας, ιστολογίας, AIDS κτλ με τη βοήθεια 1900+ εικόνων.

library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html

To Medline (pubmed)  παρέχει πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πληροφορίες και περιλήψεις άρθρων καθώς και δημοσιεύσεις σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου των βιοϊατρικών επιστημών.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed και

http://www.pubmed.nl/ και

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Το OCLC είναι μια πρωτοβουλία παγκόσμιας συνεργασίας βιβλιοθηκών και προσφέρει υπηρεσίες και ερευνητικές διευκολύνσεις με στόχο την καλύτερη πρόσβαση στην παγκόσμια πληροφορία.

http://oclc.org/en-europe/home.html

Το National Academies Press (NAP) περιέχει δημοσιεύσεις αναφορών των National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Institute of Medicine και National Research Council. Καλύπτει ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.

http://www.nap.edu/

Στο NCBI/National Center of Biotechnology Information βρίσκουμε ηλεκτρονικά βιβλία ιατρικής θεματολογίας.

www.ncbi.nlm.nih.gov/

Το ProteinDataBank – Research Collaboratory for Structural Bioinformatics παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε περίπου 14000 μακρομοριακές δομές σε τρισδιάστατη μορφή.

www.rcsb.org/pdb/home/home.do

Ερευνητικά εργαλεία: Τεχνολογία

Η ACM Digital Library αποτελεί τη βιβλιογραφικήβάσητης American Computer Machinery.

dl.acm.org/dl.cfm

Το Langley Technical Reports Server (LRTS) περιέχει πλήρη κείμενα δημοσιεύσεις της NASA. Μορφή κειμένων σε pdf και ps (Postscript).

http://www.nasa.gov/centers/langley/reports/ και

http://naca.larc.nasa.gov/search.jsp

Το National Academies Press (NAP) περιέχει δημοσιεύσεις αναφορών των National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Institute of Medicine και National Research Council. Καλύπτει ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.

http://www.nap.edu/

Ερευνητικά εργαλεία: Κοινωνικές επιστήμες και Εκπαίδευση

Το Education-line παρέχει πρόσβαση σε πλήρη κείμενα ανακοινώσεων από συνέδρια με θέμα την εκπαίδευση.

www.leeds.ac.uk/bei/index.html

To International Security Forum  στρέφεται σε ζητήματα ασφάλειας, υπεράσπισης, εξωτερικής πολιτικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενδιαφέρεται για την κρίσιμη εξέταση των πολλαπλάσιων προβλημάτων της παγκόσμιας διακυβέρνησης και την αναζήτηση της παγκόσμιας ειρήνης.”

www.inter-security-forum.org/

Το National Academies Press (NAP) περιέχει δημοσιεύσεις αναφορών των National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Institute of Medicine και National Research Council. Καλύπτει ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.

http://www.nap.edu/

Το Questia περιέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες και πλήρη κείμενα 47,000+ βιβλίων, 375,000+ άρθρων περιοδικών και εφημερίδων σε θέματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει στον συγγραφέα, τίτλο, θέμα, εκδότη, περιεχόμενα με λέξη κλειδί ή φράση.

www.questia.com/

Το Euristote είναι βάση δεδομένων η οποία καταγράφει τις πανεπιστημιακές έρευνες (διδακτορικές διατριβές, έρευνες μεταδιδακτορικού επιπέδου και άλλες βασικές ακαδημαϊκές έρευνες που προέρχονται από ερευνητικά ινστιτούτα) για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Euristote καλύπτει όλες τις πτυχές που συνδέονται με την οικοδόμηση στης Ευρώπης: Θεωρίες της ολοκλήρωσης, βασικές γενικές πλευρές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θεσμικά, νομικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά θέματα καθώς και ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

http://vlib.iue.it/hist-eur-integration/Databases.html και

http://en.euabc.com/word/363

Σίγουρα δεν έχουμε συμπεριλάβει όλα τα πιθανά ερευνητικά εργαλεία που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Είμαστε πάντα ανοικτοί σε προσθήκες, τις οποίες θα συμπεριλάβουμε σε μελλοντική συγκέντρωση υλικού και δημοσίευσή μας. Μέχρι τότε, ξεφυλλίστε τα προηγούμενα άρθρα μας:

Ερευνητικά εργαλεία: Βάσεις δεδομένων 1

Ερευνητικά εργαλεία: Βάσεις δεδομένων 2

Η φωτογραφία είναι από το freedigitalphotos.net

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. […] Το τρίτο μέρος του αφιερώματος για τα ερευνητικά εργαλεία παρουσιάζει τις βάσεις δεδομένων για τις θετικές και κοινωνικές επιστήμες και την τεχνολογία.  […]

Comments are closed.