Εργασία στο Υπουργείο Εξωτερικών

του Αλέξανδρου Λαβιδά-Μωϋσίδη

Το Υπουργείο Εξωτερικών αποτελείται από την κεντρική υπηρεσία (Κ.Υ), τις περιφερειακές και την εξωτερική υπηρεσία (διπλωματικές και προξενικές αρχές). Η εύρεση εργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών θεωρείται ελιτίστικη επιλογή. Προσλήψεις γίνονται στο ίδιο το υπουργείο ή σε κάποιο από τα εποπτευόμενα ιδρύματά του με διαγωνισμό, επιλογή ή σύμβαση ορισμένου χρόνου στους ακόλουθους κλάδους.

Κλάδοι προσωπικού

α) Διπλωματικός (για αποφοίτους της διπλωματικής ακαδημίας) – 898/88
β) Επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (ΕΝΥ) – 69/24
γ) Εμπειρογνωμόνων – 132/88
δ) Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (υπαλλήλων ΟΕΥ, αποφοίτων ΕΣΔΔΑ) – 189/104
ε) Πτυχιούχων διοικητικών ΠΕ και ΤΕ -897/697
στ) Διοικητικών γραμματέων – 797/(ενιαίες για όλους τους βαθμούς)
ζ) Επικοινωνιών και πληροφορικής – 257/200 (ενιαίες βαθμών ΣΤ΄- Γ΄)
η) Επιμελητών – 20/(ενιαίες για όλους τους βαθμούς)
θ) Μεταφραστών – Ποικίλλει ανά γλώσσα
ι) Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – 50                                  κ) Ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) – Μέχρι 15

Σημ.: Οι εργαζόμενοι των κλάδων α έως ζ δικαιούνται διπλωματικό διαβατήριο.

Προσόντα διορισμού

εργασία στο υπουργείο εξωτερικώνΤα γενικά προσόντα (ηλικία, ιθαγένεια, λευκό ποινικό μητρώο, υγεία: αρτιμέλεια για το διπλωματικό κλάδο και τον κλάδο επικοινωνιών και πληροφορικής) αναφέρονται στο  κεφ. Δ΄, άρθρο 66 του οργανισμού ΥΠΕΞ, ενώ τα ειδικά για κάθε κλάδο θεσπίζονται με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι διοριζόμενοι δίνουν όρκο ενώπιον του ΠτΔ ή του ΥΠΕΞ ή, αν είναι άθεοι, διαβεβαίωση πίστης και υπακοής .

Προαγωγές

Ενεργούνται:

α) Μια φορά το έτος από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, μετά από ερώτημα του υπουργού προς αυτό, με το οποίο ερώτημα προσδιορίζονται και οι προς πλήρωση θέσεις (εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό για θέσεις που είναι ενιαίες).

β) Κατ’ εκλογή, λαμβανομένων υπόψη i) των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων όπως αυτά προκύπτουν από τους ατομικούς τους φακέλους και ii) της σειράς αρχαιότητός τους.

Τυπικό προσόν προαγωγής είναι και η ελάχιστη υπηρεσία σε κάθε βαθμό, που κυμαίνεται από 2 έως 8 έτη, ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό και κατηγορία/κλάδο εργασία στο υπουργείο εξωτερικώνπροσωπικού.

Αν υπάρξει για κάποιον αρνητική κρίση για τρίτη φορά, ο υπάλληλος αυτός καλείται σε ακρόαση από το αρμόδιο υπουργικό συμβούλιο και παραμένει στάσιμος στο βαθμό που υπηρετεί μέχρι να στοιχειοθετήσει δικαίωμα για συνταξιοδότηση, οπότε αποχωρεί.

Μεταθέσεις

Πραγματοποιούνται:

  • Ιούνιο – Αύγουστο για χώρες του βορείου ημισφαιρίου και Νοέμβριο – Ιανουάριο για χώρες του νοτίου (ειδικές περιστάσεις επιτρέπουν εξαιρέσεις).
  • Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, για την κάλυψη αναγκών και αφορούν όλες τις κατηγορίες προσωπικού (πλην του προσωπικού της ΕΝΥ) και όλους τους βαθμούς.
  • Μετά από αίτηση των υπαλλήλων, με απόφαση του ΥΠΕΞ μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Υ.Σ , εκτός από το βαθμό του πρέσβη, που μετατίθεται με προεδρικό διάταγμα
  • Γίνονται υποχρεωτικά στην κεντρική υπηρεσία μετά συνεχή υπηρεσία σε δυο θέσεις του εξωτερικού ή τη συμπλήρωση υπηρεσίας 8 έως 12 ετών στο εξωτερικό, αναλόγως κατηγορίας προσωπικού.
  • Διαρκούν 3 ως 6 έτη, αναλόγως κατηγορίας προσωπικού. Για εξαιρετικούς λόγους επιτρέπονται παρεκκλίσεις στα όρια αυτά.
  • Απαγορεύεται η μετάθεση σε πόλη στην οποία υπάλληλος έχει υπηρετήσει πριν παρέλθει 8ετία από την αναχώρησή του από αυτή, με εξαίρεση τους εμπειρογνώμονες πρεσβευτές-Συμβούλους Α΄& Β’.
  • Λαμβάνεται μέριμνα να πραγματοποιούνται εκ περιτροπής σε χώρες ειδικών συνθηκών (συμπεριλαμβανομένων και χωρών δυσμενών συνθηκών) και σε χώρες λοιπών αρχών, για την απόκτηση εμπειρίας.

Συνταξιοδότηση

Κατά κανόνα πραγματοποιείται με πραγματική υπηρεσία 35 ετών και όριο ηλικίας τα 65 έτη (μέγιστο τα 67 έτη), εκτός του κλάδου. Για διοικητικούς γραμματείς απαιτείται 40ετής υπηρεσία.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!