εργασία καριέρα

Η Εργασία διαμορφώνει την Καριέρα… Ή μήπως όχι;

της Ευρυδίκης Μαρκοπούλου

Συχνά ταυτίζουμε την εργασία με την καριέρα. Όμως, οι δύο όροι αντιπροσωπεύουν διαφορετικές έννοιες στην ζωή μας.

Ποια η διαφορά;

Η εργασία ή αλλιώς «δουλειά» είναι η απασχόληση ενός εργαζομένου για ένα χρονικό διάστημα. Η εργασία δεν είναι απαραίτητα μία επιλογή που επιθυμεί να ακολουθήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, ένας γεωπόνος επιλέγει να εργαστεί σε ένα κατάστημα υποδημάτων ως πωλητής, για βιοποριστικούς λόγους. Ιδανικά, θα ήθελε να εργαστεί στον τομέα που σπούδασε. Αυτό δεν συνιστά καριέρα, αλλά εργασία. Αντίθετα, καριέρα είναι το σύνολο των επιλογών οι οποίες οδηγούν σε μία συγκεκριμένη επαγγελματική πορεία. Μία καριέρα αποτελείται από εργασίες με συγκεκριμένο προσανατολισμό και διαθέτουν αρκετά κοινά, όπως στην περίπτωση ενός προγραμματιστή, ο οποίος εργάζεται επί σειρά ετών στην ίδια ή σε διαφορετικές εταιρείες, στον τομέα της πληροφορικής και του IT. Τέλος, η καριέρα παρέχει εμπειρία και δεξιότητες, απαραίτητες για το επαγγελματικό μέλλον του εργαζόμενου.

Από την εργασία στην καριέρα

Δυστυχώς, η οικονομική κρίση άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το επάγγελμα, ωθώντας μεγάλο μέρος των ανθρώπων να βρουν εργασία με κυριότερο κριτήριο το οικονομικό όφελος, μεταθέτοντας την εξέλιξη μιας καριέρας για το μέλλον. Βέβαια, αν κάποιος εργαστεί σε διαφορετικό τομέα από αυτό που ιδανικά θα επιθυμούσε, δεν σημαίνει ότι αυτό θα καθορίσει την πορεία του. Παρόλα αυτά, το σύνολο των επαγγελματικών επιλογών καθορίζει την καριέρα μας. Έτσι, αν κάποιος θέλει να διαμορφώσει ενεργά την καριέρα του, καλό είναι να αναζητά μία δουλειά στον τομέα που τον ενδιαφέρει ή/και σε άλλους, παρεμφερείς.

Λήψη αποφάσεων

Προκειμένου να διαμορφώσει κανείς σωστά την καριέρα του, πώς θα πρέπει να προχωρήσει κανείς στον επαγγελματικό στίβο; Αρχικά, θα πρέπει να κάνει ενδοσκόπηση, ώστε να αναγνωρίσει την κλίση και τις δεξιότητές του, τις αξίες ζωής και την προσωπική φιλοσοφία. Άλλωστε, πρόκειται για ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας. Επιπλέον, αν πρόκειται για νέους ενήλικες, θα πρέπει να συνυπολογιστεί η έλλειψη εμπειριών στη ζωή, η οποία μπορεί να επενεργήσει παραπλανητικά. Τα άτομα αυτά συστήνεται να συμβουλευτούν ειδικούς, πριν προχωρήσουν σε αποφάσεις.

Και λοιπόν;

Συμπεραίνουμε έτσι ότι η εργασία και η καριέρα έχουν κοινά, αλλά και σημαντικές διαφορές. Αν και μία θέση εργασίας δεν μας διαμορφώνει, η καριέρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Εσωκλείει τις συνειδητές επαγγελματικές επιλογές μας, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν την καθημερινότητά και τη ζωή μας.