Επικοινωνία – Συνεργασία

Θέλεις να διαβάζουν τη γνώμη σου;

Το citycampus.gr αναζητά συνεργάτες – φοιτητές για συγκέντρωση και δημοσίευση πληροφοριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η συνεργασία που είναι σε εθελοντική βάση, δίνει τη δυνατότητα παροχής επαγγελματικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας στους τομείς δραστηριοποίησης του site. Στείλε βιογραφικό και ενδιαφέροντα στο: info@citycampus.gr

Οι παρόντες όροι αφορούν τη συμμετοχή στο citycampus.gr. Συγκεκριμένα η συμμετοχή, είτε ως απλών μελών είτε ως συνεργατών διέπεται από τους κάτωθι όρους, τους οποίους τα μέλη και οι συντάκτες έχουν κατανοήσει και αποδέχονται πλήρως. Με τη συμμετοχή τους στο διαδικτυακό  αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση των όρων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Το citycampus.gr διατηρεί το δικαίωμα και σε κάθε περίπτωση είναι νόμιμη η τροποποίηση ή πρόσθεση όρων ανά πάσα στιγμή. Τα μέλη και οι συνεργάτες οφείλουν να προβαίνουν στις κατάλληλες πράξεις για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

Μέλη επιτρέπεται να γίνουν όσοι ενδιαφέρονται για τα νέα άρθρα του citycampus.gr, ενώ οι διάφοροι τρόποι ενημέρωσης ποικίλλουν και αποφασίζονται από την ομάδα του citycampus.gr (μέσω Facebook, Twitter, RSS, email list και άλλων).

Τα μέλη υποχρεούνται να παρέχουν στο citycampus.gr αληθείς, ακριβείς έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία εγγραφής που τους ζητούνται.

Περαιτέρω, τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για την τήρηση και ενημέρωση των στοιχείων του λαγαριασμού τους. Επίσης, ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους. Συνεπώς, η ομάδα του citycampus.gr  δεν φέρει καμία απολύτως νομική ή άλλη ευθύνη από τη κακή χρήση των λογαριασμών των μελών.

Τα μέλη υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.

Η ομάδα του citycampus.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποτεδήποτε λογαριασμούς μελών, εάν αυτά δράσουν παράνομα, καταχρηστικά και προς βλάβη του citycampus.gr. Η διαγραφή είναι δυνατό να γίνεται και προληπτικά με μόνη την υποψία κακόβουλης δράσης.

Συντάκτες κειμένων και συνεργάτες σε άλλους τομείς δύναται να γίνουν μέλη του citycampus.gr κατόπιν έκφρασης επιθυμίας προς την ομάδα του citycampus.gr και έγκρισής τους από αυτήν. Η συμμετοχή τους συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του site. Η ομάδα του citycampus.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει συνεργασία με οποιοδήποτε συντάκτη κειμένων ή συνεργάτης σε άλλους τομείς.

Οι συνεργάτες του citycampus.gr προσφέρουν τα κείμενά τους ή τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και χωρίς κανένα υλικό ή χρηματικό αντάλλαγμα. Η δημοσίευση των κειμένων οφείλει σε κάθε περίτπωση να εγκριθεί από την ομάδα του citycampus.gr. Η αποστολή και μόνο κειμένου δεν συνεπάγεται και υποχρέωση δημοσίευσής του.

Τα κείμενα των συντακτών καθώς και η προσφορά εθελοντικής δράσης και η συσσώρευση έργου από αυτήν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του citycampus.gr. Συγκεκριμένα προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οποιαδήποτε αναπαραγωγή, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή του περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει απαγορεύεται. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να υπάρξουν ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Τα κείμενα των συντακτών εκφράζουν απόψεις των συμμετεχόντων συντακτών και όχι κατ΄ ανάγκην την ομάδα του citycampus.gr.

Το citycampus.gr δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αφαιρέσει ή αναδημοσιεύσει κείμενο των συνεργατών του.

Στην περίπτωση που τα κείμενα παραβιάζουν οποιοδήποτε ποινικό νόμο ή νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλο, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι συντάκτες του.

Άτομα τα οποία δεν είναι συνεργάτες στο citycampus.gr απαγορεύεται με κάθε τρόπο να αναφέρουν ότι συνεργάζονται με κάποιο τρόπο και το citycampus.gr επιφυλάσσεται πάντα για τα νόμιμα δικαιώματά του έναντι αυτών των προσώπων.

Το citycampus.gr μπορεί να αναρτά στις σελίδες του, ακόμα και των μελών του  ή και των άρθρων τους διαφημίσεις κάθε μορφής. Καμία αξίωση επί των διαφημίσεων δεν δύνανται να εγείρουν ούτε οι συνεργάτες ούτε τα μέλη του citycampus.gr.

Η χρήση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή του citycampus.gr μπορεί να γίνεται και από τους συνεργάτες του site. Η διατήρηση και καλή διαχείρισή τους είναι βασική υποχρέωση των συνεργατών τους. Απαγορεύεται ρητά στους συνεργάτες που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube, Mailchimp κ.ά) να αλλάζουν τους κωδικούς παρά μόνο σε έσχατη περίπτωση και εάν διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος από τη μη αλλαγή τους. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται η άμεση ενημέρωση του CEO του citycampus.gr

Σε κάθε περίπτωση το citycampus.gr ενθαρρύνει τα μέλη να διαβάζουν προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις συμμετοχής και να τα κατανοήσουν πλήρως στην ολότητα τους, καθώς και να τα επανεξετάζουν τακτικά.

Για να μας στείλετε τις προτάσεις ή τη γνώμη σας, χρησιμοποιήστε την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.