• Είσαι τελειόφοιτος/η ή απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
 • Έχεις δίψα για μάθηση και απόκτηση εμπειρίας;

Τότε το πρόγραμμα «Εξελίσσομαι» σου ταιριάζει!

Δεν έχεις παρά να στείλεις το βιογραφικό σου στο exelissomai@careerandstudies.gr .

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα “Εξελίσσομαι”:

Το «Εξελίσσομαι» είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και απόκτησης πολυδιάστατης επαγγελματικής εμπειρίας που απευθύνεται σε νέους/ες τελειόφοιτους/ες  και απόφοιτους/ες. Βασικός στόχος του “Εξελίσσομαι” είναι η προσφορά μοναδικών ευκαιριών στους/ στις νέους/ες της χώρας μας.

Το «Εξελίσσομαι» ήρθε για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις σπουδές και την αναζήτηση εργασίας!

Πώς;

Προσφέροντας:

 • Δωρεάν* εκπαίδευση και κατάρτιση,
 • Δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και απασχόλησης σε θέσεις του οργανισμού,
 • Βεβαίωση πιστοποίησης από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα,

Το πρόγραμμα “Εξελίσσομαι” αποτελείται από δύο βασικούς άξονες:

Α) Ο πρώτος περιλαμβάνει κατάρτιση και εκπαίδευση (50 περίπου ωρών) των νέων μέσα από συμμετοχή σε ασύγχρονα video μαθήματα.

Γιατί video μαθήματα; Έτσι ώστε ο/η συμμετέχων/ουσα να έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει με την άνεσή του/της από το σπίτι και στον χρόνο που μπορεί.

Β) Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την πρακτική άσκηση του/ της εκπαιδευόμενου/ης (18 εβδομάδων) σε θέσεις του οργανισμού, έτσι ώστε να εφαρμόσει, μέσω της πρακτικής άσκησης, τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, με καθαρά επιχειρησιακούς και εταιρικούς όρους.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση των νέων με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την πρακτική εφαρμογή τους μέσα από την επιμόρφωσή τους σε τομείς αιχμής που αναζητούν οι εταιρείες όπως:

 • Digital Era (Graphic Design, Video Editing, Copyright)
 • Innovation and Strategy (Blue Ocean Strategy, Business Model Canvas)
 • Marketing (E-mail Marketing & Social Media, Strategic Marketing Tools)
 • Project Management
 • Event Planning

Σε ποιους/ες απευθύνεται το πρόγραμμα “Εξελίσσομαι”;

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν νέοι/ες τελειόφοιτοι/ες ή απόφοιτοι/ες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σχετικά περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία και δίψα για εξέλιξη. Από τις αρχικές αιτήσεις ένας μικρός αριθμός τελικών συμμετεχόντων θα επιλεγεί.

Διαδικασία:

 • Μας στέλνεις το βιογραφικό σου στο exelissomai@careerandstudies.gr
 • Αν το βιογραφικό σου, έπειτα από αξιολόγηση, περάσει στην επόμενη φάση, σε περιμένουμε να σε γνωρίσουμε στη συνέντευξη και έπειτα, να συμμετάσχεις σε ένα case study/ role play.
 • Αν η διαδικασία της συνέντευξης και του case study κριθεί επιτυχής, τότε εσύ είσαι αυτός/ή που θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο πρόγραμμα!

Τι θα αποκομίσεις από το πρόγραμμα “Εξελίσσομαι”;

 • Βαθιά γνώση όλων των απαραίτητων digital εργαλείων που απαιτούνται πλέον σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα.
 • Βασικές γνώσεις του marketing και την επικοινωνίας που είναι χρήσιμα για να μην μένεις στάσιμος/η στην εργασία σου.
 • Βασικές γνώσεις της επιχειρησιακής στρατηγικής και του business planning, απαραίτητων εργαλείων για την πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κινείται η αγορά.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία μέσα από την πρακτική άσκηση, στην οποία θα υπάρχει καθοδήγηση, προτάσεις βελτίωσης και αξιολόγηση.
 • Πιστοποίηση από την ACTA – Τεχνοβλαστό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έπειτα από την απόλυτη ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Διαβατήριο για άμεση επαγγελματική ανέλιξη!

Ο κύκλος είναι ανοικτός και γίνονται δεκτές αιτήσεις! Η αποστολή αίτησης νωρίς θα εκτιμηθεί ως θετικός παράγοντας κατά την εξέταση της υποψηφιότητας!

Και όλα αυτά ΔΩΡΕΑΝ*.

*Προβλέπεται η ελάχιστη συνεισφορά 30 ευρώ των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος.