Ελισάβετ Κεχαγιά

Ελισάβετ Κεχαγιά

Μεταφράστρια

Ονομάζομαι Κεχαγιά Ελισάβετ και είμαι απόϕοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρόλο που
κατάγομαι από την Πτολεμαΐδα, τα τελευταία χρόνια διαμένω μόνιμα στην
Θεσσαλονίκη, αποσκοπώντας να ακολουθήσω μια καριέρα στην μετάϕραση. Στον
ελεύθερό μου χρόνο κάνω ταξίδια και ασχολούμαι με τη ϕωτογραϕία, χάρη και στην
οποία είχα την τύχη να ανακαλύψω την ιστοσελίδα του Citycampus στα πλαίσια
ενός διαγωνισμού. Η ομάδα έχει απίστευτη ενέργεια και είμαι κατενθουσιασμένη που
μου δόθηκε η δυνατότητα να βοηθήσω κόσμο κάνοντας αυτό που μου αρέσει!