Ελένη Μπάιμπα

Ελένη Μπάιμπα

Editing Team Leader

Ελένη και γεννήθηκα το 1997 στην Αθήνα.  Η πορεία μου ξεκίνησε το 2015, με την εισαγωγή μου στο τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Κατά την διάρκεια των σπουδών μου, μου δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσω μια πληθώρα αντικειμένων και να διευρύνω το γνωστικό μου υπόβαθρο.Στις μέρες μας, η εξέλιξη της κοινωνίας που καθιστά αδήριτη την ανάγκη για εξειδίκευση, καθώς και η επιθυμία μου να ενισχύσω την γνωστική μου κατάρτιση, με οδήγησε στην παρακολούθηση του σεμιναρίου “Δημοσιογραφία” ,του Citycampus.Έχοντας αποκομίσει μια ευχάριστη εμπειρία και με την επιτυχή συμμετοχή μου στς ασκήσεις, τελικά έγινα team-leader συντακτών.
Σε εποχές δύσκολες, που πολλοί φοβούνται ότι τα όνειρά τους δεν θα πραγματοποιηθούν,η ”συμβουλή” του Πλάτωνα δίνει την λύση: “Στόχευε για το φεγγάρι…ακόμα κι αν αστοχήσεις, θα βρεθείς κάπου ανάμεσα στ’ Αστέρια”