Μεταπτυχιακά στη Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό του ΕΚΠΑ

του Νικόλα Στυλιανού

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει 29 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φυσική αγωγή και Αθλητισμός, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ειδικεύσεις / Κατευθύνσεις

Οι ειδικεύσεις και οι κατευθύνσεις που μπορεί κανείς να επιλέξει είναι οι εξής:

Α) Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.

Οι κατευθύνσεις που προσφέρονται στην ειδικότητα αυτή είναι:

 • η Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής (2 θέσεις),
 • οι Σπουδές στο Χορό (1 θέση), και
 • η Φιλοσοφία του Αθλητισμού (1 θέση).

Β) Οργάνωση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με κατεύθυνση:

 • την Οργάνωση και στη Διοίκηση του Αθλητισμού (2 θέσεις).

Γ) Προπονητική Αθλημάτων με κατευθύνσεις:

 • τη Προπονητική Αθλοπαιδιών (8 θέσεις),
 • τη Προπονητική Κλασσικού Αθλητισμού (12 θέσεις),
 • τη Προπονητική Υγρού Στίβου (1 θέση), και
 • τη Προπονητική Γυμναστικής (2 θέσεις).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Βασικό Πτυχίο

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων είναι να έχουν αποφοιτήσει από σχολές και τμήματα Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, είτε σε ελληνικό πανεπιστήμιο είτε του εξωτερικού ή να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ από συναφή τμήματα.

2. Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων θεωρούνται τα ακόλουθα:

Α) Βαθμός πτυχίου ίσος ή μεγαλύτερος από 6,5 (βαρύτητα έως 20/100).

Β) Βαθμός συναφών μαθημάτων είτε αυτά είναι προπτυχιακά, είτε μεταπτυχιακά (βαρύτητα έως 20/100).

Γ) Πτυχιακή εργασία (βαρύτητα έως 10/100).

Δ) Δύο συστατικές επιστολές (βαρύτητα έως 5/100).

Ε) Συνέντευξη (βαρύτητα έως 15/100).

Στ) Πιστοποίηση στην αγγλική γλώσσα επιπέδου Β2 και άνω (βαρύτητα έως 10/100).

Ζ) Δημοσιεύσεις (βαρύτητα έως 10/100).

Η) Δεύτερο πτυχίο (βαρύτητα έως 10/100).

Θ) Πιστοποίηση στη γνώση λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας SPSS, SAS ΚΑΙ NVIVO (προσφέρει έως και 5 παραπάνω μόρια).

Θα επιλεχθούν όσοι συγκεντρώνουν 55/100 ή και παραπάνω μόρια. Πιστοποίηση στην αγγλική γλώσσα επιπέδου C1 ή C2 μοριοδοτείται με 5 και 10 μόρια αντιστοίχως.

3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά πρέπει να παραδοθούν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) και είναι τα παρακάτω:

Α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Β) Αντίγραφο τίτλων σπουδών.

Γ) Για πτυχιούχους του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Δ) Πιστοποίηση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.

Ε) Παράδοση βιογραφικού σημειώματος.

ΣΤ) Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας.

Ζ) Δύο συστατικές επιστολές.

Η) Πτυχιακή εργασία (αν υπάρχει) επικυρωμένη από το τμήμα προέλευσης.

Θ) Τυχόν δημοσιεύσεις.

Ι) Υπόμνημα έρευνας, στόχων και σπουδών.

Κ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Λ) Τυχόν πιστοποίηση για γνώση λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας SPSS, SAS και NVIVO.

4. Σπουδές

Για την αποφοίτηση από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απαιτείται

 • η παρακολούθηση των μαθημάτων και η επιτυχής εξέτασή τους,
 • η προσφορά εκπαιδευτικού και εργαστηριακού έργου για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο,
 • η εκπόνηση πρωτότυπης μεταπτυχιακής διατριβής και, τέλος
 • η δημοσιοποίηση μεταπτυχιακής έρευνας.

Η διάρκεια φοίτησης διαρκεί δύο έτη ενώ η φοίτηση θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του 2020-2021. Η υποβολή αιτήσεων διαρκεί από τις 24/8/2020-4/9/2020 και ώρες 10:00-14:00 και πραγματοποιείται στη Γραμματεία της σχολής. Τυχόν συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου.

E-mail γραμματείαςpmsphed@phed.uoa.gr (Γραμματέας: Ξένια Κολωνιάρη)

Iστοσελίδα (διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ): εδώ

Οδηγός Σπουδών: εδώ

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!