ΕΚΠΑ: υποτροφίες σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές όλων των βαθμίδων

της Μυρτώς Ζάρα

Υποτροφίες για φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης από το ΕΚΠΑ

Το ΕΚΠΑ ανακοινώνει πως χορηγεί υποτροφίες χωρίς εξετάσεις, με τα έσοδα Κληροδοτημάτων του και αποδέκτες φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου. Πιο αναλυτικά:

1.Υποτροφία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ υποτροφίες ΕΚΠΑ

Υποτροφίες ύψους 250 ευρώ το μήνα, για ομογενείς με καταγωγή κατά σειρά προτεραιότητας, από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, και των αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ως κριτήριο, θα ληφθεί υπόψιν η βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην εγχώρια Σχολή ή της προαγωγής τους από το λήξαν στο τρέχον έτος σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα τηρηθεί σειρά με βάση τα οικονομικά κριτήρια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2018-19

2.Υποτροφία ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Χας ΗΛΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ

Υποτροφίες 400 ευρώ το μήνα σε φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, συνεπείς και χρηστοήθεις, που φοιτούν στην Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ και που θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή με την έγκριση της αδελφότητας «Ο ΣΩΤΗΡ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2020-21

3.Υποτροφία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΚΡΗ

Υποτροφίες 300 ευρώ το μήνα σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους), με κριτήρια το ήθος και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τη χρηστοήθεια. Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές κληρικούς με καταγωγή από την Κεφαλληνία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2020-21

4.Υποτροφίες ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ

Α. Υποτροφίες 50 ευρώ το μήνα, σε άπορους μαθητές Δημοτικού, που προέρχονται οι ίδιοι ή οι γονείς τους, από το Συρράκο Ιωαννίνων.

Β. Υποτροφίες 90 ευρώ το μήνα, σε άπορους μαθητές Μέσης εκπαίδευσης που προέρχονται οι ίδιοι ή οι γονείς, από το Συρράκο Ιωαννίνων.

Γ. Υποτροφίες 200 ευρώ το μήνα, σε άπορους σπουδαστές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προέρχονται οι ίδιοι ή οι γονείς, από το Συρράκο Ιωαννίνων.

Δ. Υποτροφίες 200 ευρώ το μήνα, σε άπορους φοιτητές όλων των ΑΕΙ της χώρας, που προέρχονται οι ίδιοι ή οι γονείς, από το Συρράκο Ιωαννίνων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2018-19

5.Υποτροφία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Υποτροφίες 300 ευρώ το μήνα, σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που προέρχονται από το Δήμο Ανδρίτσαινας ή την Επαρχία Ολυμπίας ή το Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογία εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το λήξαν στο τρέχον έτος σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα τηρηθεί σειρά με βάση τα οικονομικά κριτήρια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2020-21

υποτροφίες ΕΚΠΑ6.Υποτροφία ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ

Υποτροφίες 160 ευρώ το μήνα, σε Κυθήριους πρωτοετείς φοιτητές, με κριτήριο τη βαθμολογία εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού Τομέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εκτός των Στρατιωτικών Σχολών. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εισαχθέντες στις Φυσικομαθηματικές Σχολές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2020-21

7.Υποτροφία ΘΩΜΑ ΣΟΥΡΛΗ

Υποτροφίες 102,71 ευρώ το μήνα, σε άπορο φοιτητή ή φοιτήτρια οποιασδήποτε εκ των Σχολών και Τμημάτων αυτής, με καταγωγή από το Νομό Λακωνίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2018-19

8.Υποτροφία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ

Υποτροφίες 117,39 ευρώ το μήνα σε άρρενες φοιτητές Ιατρικών ή πολυτεχνικών σχολών της χώρας, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και κατάγονται από το Δημοτικό Διαμέρισμα Πραγματευτικής ή τη Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου, ή από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2020-21

Έντυπο αίτησης (κοινό για όλες τις υποτροφίες).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Oδηγός Υποτροφιών του Citycampus  σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!