ΕΚΠΑ Φιλοσοφία

ΕΚΠΑ: ΠΜΣ “Φιλοσοφία” 2023-2024

της Μαρίας Χαραλαμπάκη

Το τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκηρύσσει 150 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο ΠΜΣ Φιλοσοφία με τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Ιστορία της Φιλοσοφίας και των ιδεών (50 θέσεις)
 2. Πολιτική Φιλοσοφία (50 θέσεις)
 3. Εφαρμοσμένη Ηθική (50 θέσεις)

Το ΠΜΣ Φιλοσοφίας απευθύνεται σε όλους εκείνους που αγαπούν την φιλοσοφία. Μέσα από αυτήν, μπορεί κανείς να αναζητήσει την καινοτομία, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα εναλλακτικό τρόπο αντίληψης και διαχείρισης της καθημερινότητας.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα. Επίσης, απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μαθήματα διεξάγονται διαδικτυακά και για την παρακολούθηση του προγράμματος ο φοιτητής υποχρεούται να καταβάλλει στην αρχή κάθε εξαμήνου το ποσό των 600 ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή διαδικτυακή εξέταση στην Αγγλική που θα διεξάγεται από το ΠΜΣ
 7. Δυο συστατικές επιστολές
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 10. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ στην ελληνική γλώσσα
 11. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

Κριτήρια

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται ως εξής:

 • Βαθμός πτυχίου (ποσοστό 20%)

 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (ποσοστό 10%)

 • Γνώση δεύτερης διεθνούς ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (ποσοστό 5%)

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια (ποσοστό 10%)

 • Δυο συστατικές επιστολές (απαραίτητες)

 • Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα (ποσοστό 10%)

 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (ποσοστό 10%)

 • Προφορική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τη Σ.Ε. (ποσοστό 35%)

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων για τους υποψηφίους θα οριστεί από την συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά με δύο τρόπους:

 • Μέσω WeTransfer, αναρτώντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf
 • Απευθείας στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΜΣ «Φιλοσοφία», επισυνάπτοντας ένα ενιαίο έγγραφο pdf με ενσωματωμένα όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 25 Αυγούστου 2023 έως και 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!