ΕΚΠΑ: ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία

της Αντωνίας Γιαμαίου

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» με δύο ειδικεύσεις:

α) «Σχολική Ψυχολογία» και
β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα».

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά εκατό είκοσι πιστωτικές μονάδες οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι πιστωτικές μονάδες προέρχονται από το πρόγραμμα μαθημάτων, την πρακτική άσκηση και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από παραδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστήρια διά ζώσης ή και μέσω διαδικτύου, πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Δικαίωμα υποψηφιότητας

Για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία»: δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας.

Για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»: δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Σχολών ή/και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Μουσικών Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών, Καλών Τεχνών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας/Μοριακής Βιολογίας, καθώς και Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής.

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχουν και φοιτητές των ανωτέρω τμημάτων οι οποίοι κατέχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία

Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών
  5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  6. Τεκμήριο επαρκούς κατοχής ξένης γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά από 08/03/2022 έως και 21/04/2022 στο ακόλουθο e-mail: eprotocol.uoa.gr.

Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη.

ΕΚΠΑ: ΠΜΣ Σχολική ΨυχολογίαΣτο τελευταίο στάδιο επιλογής, οι υποψήφιοι/ες που θα επιτύχουν και στα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν, θα κληθούν σε συνέντευξη (εξ αποστάσεως) προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» η εξέταση θα είναι στα γνωστικά αντικείμενα:

  1. Αναπτυξιακή Ψυχολογία
  2. Γνωστική Ψυχολογία.

Για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» η εξέταση θα είναι στα γνωστικά αντικείμενα:

α) Αναπτυξιακή Ψυχολογία
β) Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 19 Μαΐου 2022.

Πέμπτη 19η Μαΐου 2022, 12.00-14.00

Για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία.

Για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία.

Πέμπτη 19 η Μαΐου 2022, 15.00-17.00

Για την κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία.

Για την κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία και Δυναμική των Διαπροσωπικών Σχέσεων.

Τέλη φοίτησης

Οι φοιτητές/τριες φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας:

το ποσό των 2.400,00 € ετησίως για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία»

το ποσό των 1.800,00 € ετησίως για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος για νεότερες πληροφορίες και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!