Νεοελληνική Φιλολογία

ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακό στη Νεοελληνική Φιλολογία

της Μαρίας Καπίρη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεοελληνική Φιλολογία με τίτλο “Κοραής” επαναλειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τις αιτήσεις των υποψηφίων να υποβάλλονται από τις 6 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 17 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Πληροφορίες μεταπτυχιακού

 • Το μεταπτυχιακό έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Νεοελληνική Φιλολογία με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται δια ζώσης στην ελληνική γλώσσα.
 • Το πρόγραμμα είναι δωρεάν.
 • Οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τρία εξάμηνα με τρία μαθήματα έκαστος και κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
 • Το ΠΜΣ θα δεχτεί 15 υποψηφίους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίων

 1. Να είναι απόφοιτοι ενός από των παρακάτω τμημάτων:
 • Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Φιλολογικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
 • Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά.

2. Να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου-Ιουλίου 2021.

3. Θα γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, χωρίς εξέταση, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ όπως και υπότροφοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων εφόσον επιτύχουν στην καθορισμένη από τον διαγωνισμό εξέταση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1.Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται).
2.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
3.Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1 ή πιστοποιητικά δύο ξένων γλωσσών επιπέδου Β2 (απαραίτητα η μια εκ των δύο γλωσσών να είναι η Αγγλική). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση Ελληνομάθειας η οποία να αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός, ο Τομέας μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητήσει την παρακολούθηση προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb stick).
6. Αντίγραφα τυχόν επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις έντεκα το πρωί έως τις δύο το μεσημέρι στο κτήριο της Φιλοσοφικής ή μέσω courier. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 2021.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!