Ε.Κ.Π.Α. : Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου

της Ελένης Κιτρομηλίδη

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το έτος 2021 αναρριχήθηκε περαιτέρω στην έγκριτη παγκόσμια κατάταξη των ερευνητικών ιδρυμάτων στην 85η θέση. Συγκεκριμένα η σχολή Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας αποτελεί τη μετεξέλιξη της σχολής Ποιμαντικής Θεολογίας που λειτουργεί από το 1974. Η ονομασία της σχολής καθώς και το πρόγραμμα σπουδών της άλλαξαν φανερά προκειμένου να συμβαδίσουν με τις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 20212022 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. προσφέρει στους αποφοίτους του τα απαραίτητα ερεθίσματα για τη σύνδεση της Θεολογίας με τις υπόλοιπες ανθρωπιστικές επιστήμες και τη συνέχεια της ακαδημαϊκής τους έρευνας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 480 ευρώ ανά εξάμηνο φοίτησης. Το συνολικό κόστος για τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα είναι 1.920€. Κατά την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε μια από τις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:

 • Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική
 • Επικοινωνιακή Θεολογία, θρησκευτική αγωγή, ποιμαντική θεολογία και ποιμαντική ψυχολογία
 • Κανονικό Δίκαιο

Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί έως και εξήντα (60) υποψήφιοι απόφοιτοι ανωτάτων ή τεχνολογικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της χώρας ή του εξωτερικού. Στον αριθμό των εισακτέων συνυπολογίζονται και υπότροφοι Κοινωφελών Ιδρυμάτων, του ελληνικού κράτους ή της Εκκλησίας οι οποίοι θα υποβληθούν μόνο σε συνέντευξη. Κάποια από τα κριτήρια επιλογής που συνυπολογίζονται:

 1. Βαθμός πτυχίου (20%)
 2. Προφορική συνέντευξη (20%)
 3. Μέσος όρος βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (15%)
 4. Απόδοση σε γραπτό κείμενο για το Π.Μ.Σ. (15%)
 5. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (10%)
 6. Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (5%)
 7. Κατοχή δεύτερου πτυχίου (5%)
 8. Κατοχή πτυχίου Β’ ή Γ’ κύκλου σπουδών (5%)
 9. Ερευνητική δραστηριότητα, λοιπά προσόντα, συστατικές επιστολές (5%)

Αιτήσεις – Προθεσμίες

Η υποβολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 20η Νοεμβρίου 2021.

Δικαιολογητικά

Όσοι ενδιαφέρονται για το Μεταπτυχιακό, οφείλουν, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Φωτοαντίγραφο διπλής όψεως ταυτότητας.
 • Συστατική επιστολή μέλους ΔΕΠ/ΕΔΙΠ διδάσκοντος της θεματικής ενότητας επιλογής του υποψηφίου.
 • Επάρκεια γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Εφόσον υπάρχουν…

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.
 • Αντίτυπα δημοσιευμάτων.
 • Λοιπές συστατικές επιστολές.
 • Πιστοποίηση άριστης γνώσης ελληνικών για τους αλλοδαπούς φοιτητές.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!