ΕΚΠΑ Χειρουργική Ανατομία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΜΣ: Χειρουργική Ανατομία

του Γιάννη Λαγού

Η Ιατρική Σχολή έχει ως έτος ίδρυσης το 1837. Αναλυτικά, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής περιλαμβάνει 60 υποχρεωτικά μαθήματα και 99 μαθήματα επιλογής, ενώ λειτουργούν 65 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης, από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα λειτουργεί το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές της αλλοδαπής.

ΕΚΠΑ ΔΜΣ: Χειρουργική Ανατομία

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;

Το ΔΜΣ Χειρουργική Ανατομία ξεκινάει τον Φεβρουάριο 2022 και περιλαμβάνει 3  διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του. Όσοι είναι πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας αλλά και οι απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 50 φοιτητές και η οικονομική τους συνεισφορά φτάνει στα 1000 ευρώ  ανά εξάμηνο.

Βασική προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις αιτήσεις τους μεταξύ 11  Οκτωβρίου 2021 και 22 Νοεμβρίου 2021. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά τον Δεκέμβριο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην αίτηση του ο υποψήφιος:

1) Αίτηση

2) Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή βεβαίωση ολοκλήρωσης

3) Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας

4) Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

5) Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών

6) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να υπάρχει σε αντίγραφο (εάν υπάρχει)

7) Βιογραφικό σημείωμα

8) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

9) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες.

10) Όσοι έχουν τίτλους σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν βεβαίωση την οποία θα αναγνωρίζει το ΔΟΑΤΑΠ

11)  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

12)  Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές

13) Φωτοτυπία ταυτότητας

14) Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν φοιτά σε άλλο ΠΜΣ.

Η Συντονιστική Επιτροπή θα επιλέξει τους φοιτητές με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά καιΕΚΠΑ "Χειρουργική Ανατομία" συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις ξεκινούν 01/12/2021 μέχρι 10/12/2021, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση ή email.

Στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ανατομία» μπορούν να στείλουν οι υποψήφιοι τα δικαιολογητικά:

Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο» Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Κτήριο 4, 1ος όροφος Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 115 27

Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: surgical-anatomy-ekpa@med.uoa.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!