Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής: Σπουδές στην Ελλάδα

της Στέφι Ράσκοβα

Περιγραφή Αντικειμένου

Το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, εντάσσεται στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης, το οποίο απαρτίζεται από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Στόχος του τμήματος είναι η προώθηση της επιστήμης και της έρευνας σε διάφορους κοινωνικούς τομείς, όπως σε αυτούς της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών όπως διαμορφώνονται στην ΕΕ. Υποχρέωσή του είναι να εμβαθύνει στις κοινωνικές δομές του κράτους, να φροντίσει για θέματα πρόληψης, ασφάλειας και ανάπτυξης και να διασφαλίσει την διαρκή εκπαίδευση.

Τμήματα στην Ελλάδα και Μετεγγραφές

Στην Ελλάδα, εκτός από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (15.816 μόρια) υπάρχει και το αντίστοιχο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου στην Κόρινθο (11.975 μόρια) αν και ακολουθούν διαφορετικά προγράμματα σπουδών. Τα δύο τμήματα ανταλλάσσουν φοιτητές μόνο μεταξύ τους.

Οδηγός Σπουδών

Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις, τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει ο σπουδαστής μετά το τέλος του β’ εξαμήνου του:

 • Συνεχής Εκπαίδευση και
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Μαθήματα

Κάποια από τα βασικά μαθήματα είναι τα εξής:

 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Φιλοσοφία της Παιδείας
 • Στατιστική
 • Διάσπαση Προσοχής – Υπερκινητικότητα και Παρορμητικότητα
 • Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Παροχής δια Βίου Μάθησης
 • Πληροφορική και πλήθος άλλων.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, στο οποίο δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα και παροχή περισσότερων εξειδικευμένων μαθημάτων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), διδάσκονται τα ακόλουθα μαθήματα (καταγράφεται ένα μέρος μόνο των μαθημάτων) :

 • Βασικές Νευροεπιστήμες
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία με τη Χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας
 • Μαθηματικά για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Δυσλεξία: Διάγνωση και Αντιμετώπιση.

Μεταπτυχιακά

Υπάρχουν πέντε Μ.Π.Σ. (Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών) που προσφέρει το συγκεκριμένο Τμήμα:

 • Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (με τις εξής θεματικές ενότητες: Οπτική Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες)
 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
 • Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης
 • Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
 • Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή

Επαγγελματικές ευκαιρίες

Οι πτυχιούχοι του τμήματος, σύμφωνα με τον νόμο 1566/1985 (παρ.8, άρθρο 14) – ΦΕΚ 167 Α’, εντάσσονται στον κλάδο των Κοινωνιολόγων.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης μπορούν αν διοριστούν στον κλάδο Π.Ε. 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων). Επίσης, τοποθετούνται στα ΕΕΕΚ με διορισμό, απόσπαση ή μετάθεση και είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκλες που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή από οποιονδήποτε άλλο επίσημο κρατικό φορέα με την ευθύνη ανάλογων προγραμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν:

 • Σε όλες τις υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση.
 • Σε οργανισμούς και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ή σε ΜΚΟ, που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την επαγγελματικο-κοινωνική απασχόληση και εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Σε Ι.Ε.Κ.
 • Σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων.
 • Σε μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες διορίζονται στον κλάδο Π.Ε. 71 (Δασκάλων ΕΑΕ). Τοποθετούνται με διορισμό, απόσπαση ή μετάθεση σε δημοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και μπορούν με απόσπαση να καλύψουν και θέσεις ΕΕΕΕΚ (εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης). Μετά από 3ετή εκπαιδευτική εμπειρία, έχουν τη δυνατότητα μέσω απόσπασης ή μετάθεσης να εργαστούν σε θέσεις ΚΕΔΔΥ. Επίσης, μπορούν αν διοριστούν στα Κ.Δ.Α.Υ., Σ.Μ.Ε.Α. και στα Τμήματα Ένταξης, κατά προτεραιότητα.

Μπορούν να απασχοληθούν και στον ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένοι εκπαιδευτές στην ειδική αγωγή, αλλά και σε αντίστοιχες δημόσιες θέσεις όπως σε σχολεία ή νοσοκομεία. Αποτελούν εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή με βάση την εξέλιξη τεχνολογιών και παράλληλα έχουν κύρια επαγγελματική ενασχόληση στη διάγνωση, αξιολόγηση, συμβουλευτική και στο σχεδιασμό προγραμμάτων που σχετίζονται με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες ή σε προγράμματα που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις ακαδημαϊκές, κοινωνικές, επικοινωνιακές και κινητικές  δεξιότητες των ΑΜΕΑ.

Εάν σας ενδιαφέρει το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τις διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει, διαβάστε το Τι μπορώ να κάνω με ένα Πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!