Ειδικότητες ΕΠΑΛ

Της Αργυρώς Σταμούλη

Ειδικότητες ΕΠΑΛ

Οι ειδικότητες ΕΠΑΛ είναι αναρίθμητες και το citycampus αποφάσισε να προσφέρει μια αναλυτική παρουσίασή τους με σκοπό να βοηθήσει τους φετινούς υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων να επιλέξουν εκείνον που τους ενδιαφέρει περισσότερο.

Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τομέας Πληροφορικής

Ειδικότητες: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Επαγγελματική αποκατάσταση

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής: Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις (που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής), οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες, καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ: Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, εταιρείες μηχανογράφησης, εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων, εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων, επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή πουλούν προϊόντα πληροφορικής, σε Υπουργεία και Οργανισμούς που υποστηρίζονται από τμήματα πληροφορικής, σε τράπεζες, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ξενοδοχεία, σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, σε εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, σε εταιρίες εγκατάστασης και υποστήριξης hardware,  σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς, σε καταστήματα Η/Υ είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού: Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν στις ίδιες θέσεις με τους τεχνικούς Η/Υ και δικτύων Η/Υ.

Τομέας Μηχανολογίας

Ειδικότητες: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού, Τεχνικός Οχημάτων, Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Επαγγελματική αποκατάσταση

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών: Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής, να εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών, να εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, σε εταιρείες συντήρησης θερμικών εγκαταστάσεων κτιρίων, σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες που κατασκευάζουν υλικά και εξαρτήματα θερμικών εγκαταστάσεων, σε εταιρείες εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού θερμικών εγκαταστάσεων, καυστήρων κ.α.  και ως τεχνικός σε δημόσιες υπηρεσίες.

Ειδικότητες ΕΠΑΛΤεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού: Οι απόφοιτοι αυτής της ειδικότητας έχουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε τεχνικές εταιρίες, τεχνικά γραφεία και βιομηχανίες, συνεργεία που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή εγκαταστάσεων ψύξης – κλιματισμού ή ως τεχνίτες συντήρησης σε δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ασχολούνται  με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών συσκευών και τοπικών κλιματιστικών μονάδων ή μπορούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

Τεχνικός Οχημάτων: Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στους οργανισμούς ΔΕΚΟ, σε Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων/οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε αεροπορικές εταιρείες (στα τμήματα συντήρησης), σε εταιρείες επισκευής αεροσκαφών (αερολέσχες) και σε βιομηχανίες κατασκευής αεροσκαφών.

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ειδικότητες: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικός Αυτοματισμού, Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Επαγγελματική αποκατάσταση

Ειδικότητες ΕΠΑΛΤεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων: Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής μπορεί να εργαστεί ως μέλος ομάδας, αυτόνομα ή ως υπάλληλος σε βιομηχανία, βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ, σε τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων, σε τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ, σε υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου, σε καταστήματα πώλησης Η/Υ και δικτυακών προϊόντων, σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, σε ατομική επιχείρηση ως επισκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών.

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να δραστηριοποιηθεί στις ίδιες θέσεις εργασίας με τον Τεχνικό Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων.

Τεχνικός Αυτοματισμού: Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμού» υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε βιομηχανίες / βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη παραγωγή (σε χημικές, μεταλλευτικές ή μεταλλουργικές, φαρμάκων, τροφίμων, ποτών, τσιμέντου, πλαστικών υλών, χρωμάτων, χαρτιού, παραγωγής ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας), σε επιχειρήσεις συσκευασίας και μεταφοράς, σε μεταποιητικές εταιρείες ξύλου και δέρματος, σε συνεργεία εγκαταστάσεων κλιματισμού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, αερίων και υγρών καυσίμων, σε κατασκευαστικές, εμπορικές ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών και σε ανάλογες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα (με μόρια, μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και τέλος ως ελεύθερος επαγγελματίας, με τη δημιουργία εργαστηρίου ή συνεργείου σε ατομική ή συνεταιριστική επιχείρηση.

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών: Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής  μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας, αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή σε βιομηχανία/ βιοτεχνία ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας κτλ.) , σε εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης, σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και τέλος σε ατομική επιχείρηση σαν επισκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών.

Τομέας Δομικών Έργων

Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Επαγγελματική αποκατάσταση

Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής: Ως Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής, υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε βιομηχανίες, μεταλλευτικές και μεταλλουργικές επιχειρήσεις, τσιμεντοβιομηχανίες, σε τεχνικές υπηρεσίες Υπουργείων, Νομαρχιών, Δήμων και Κοινοτήτων, σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες, σε εταιρίες που ασχολούνται με τη μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των έργων, σε αρχιτεκτονικά γραφεία, σε  γραφεία πολιτικών μηχανικών, σε γραφεία διακοσμητών, σε τοπογραφικά γραφεία και γραφεία τοπογράφων μηχανικών, σε γραφεία ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών, σε γραφεία μηχανικών μεταλλείων και μηχανικών παραγωγής, σε γραφεία μηχανολόγων μηχανικών, σε γραφεία ηλεκτρολόγων μηχανικών,  σε γραφεία περιβαλλοντολόγων και μηχανικών μεταλλείων, σε γραφεία διακοσμητών, σε υπηρεσίες αποκατάστασης κτιρίων και συντήρησης αρχαιοτήτων, σε γραφεία τεχνολόγων πετρελαίου και φυσικού αερίου και ως ελεύθερος επαγγελματίας με τη δική σου Τεχνική & Κατασκευαστική εταιρεία.

Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητες: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού, Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης, Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Επαγγελματική αποκατάσταση

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών: Ο Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες,  σε λογιστικά γραφεία, σε συνεταιρισμούς, σε τράπεζες και οργανισμούς, σε υπηρεσίες υγείας, σε βιομηχανίες, στο χρηματιστήριο, σε χρηματιστηριακά γραφεία και σε ασφαλιστικά ταμεία.

Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού: Ο Υπάλληλος  Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού μπορεί να εργασθεί σε εταιρείες προμηθειών, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε εμπορικές εταιρείες, σε αλυσίδες καταστημάτων, σε μεταφορικές εταιρείες, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως σύμβουλος επιχειρήσεων.

Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης: Οι απόφοιτοι του τμήματος εμπορίας και διαφήμισης μπορούν να εργαστούν σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών (ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές και νοσοκομεία, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εκπαιδευτήρια, εταιρείες συμβούλων μάρκετινγκ, κ.ά.), σε τράπεζες, σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε διαφημιστικές εταιρείες, σε εταιρείες δημοσίων σχέσεων, σε εταιρείες ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων, σε εφημερίδες και περιοδικά, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, σε εταιρείες web design και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να διεκδικήσει διοικητικές θέσεις σε ταξιδιωτικά γραφεία, σε ξενοδοχειακές μονάδες και αλυσίδες ξενοδοχείων, σε εταιρείες συμβούλων επενδυτικών μονάδων, σε εταιρείες με συστήματα online κρατήσεων, σε επενδυτικά funds του εξωτερικού, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού, καθώς και σε οργανισμούς προώθησης τουριστικών περιοχών, σε εταιρείες μίσθωσης και διαχείρισης ξενοδοχείων, σε τουριστικές επιχειρήσεις, σε αεροπορικές εταιρείες, σε εταιρείες παροχής τουριστικών υπηρεσιών, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε ξενοδοχεία (σε Ελλάδα και εξωτερικό), σε κρουαζιερόπλοια, σε κατασκηνώσεις και σε επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού.

Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής  

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Ειδικότητες: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής, Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίων, Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Επαγγελματική αποκατάσταση

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής: Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής μπορεί να εργασθεί σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμβατικής ή βιολογικής καλλιέργειας, να δημιουργήσει ο ίδιος τη δική του γεωργική επιχείρηση, αξιοποιώντας τις γνώσεις του, να εργασθεί σε επιχειρήσεις διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, σε επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικού υλικού ή παραγωγής κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, σε επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας προϊόντων φυτικής προέλευσης, στο Υπουργείο Γεωργίας και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε εκμεταλλεύσεις ζωικής παραγωγής, σε επιχειρήσεις τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, ζωικής προέλευσης, σε επιχειρήσεις εμπορίας και διακίνησης προϊόντων ζωικής προέλευσης, στο Υπουργείο Γεωργίας και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και τη δική του κτηνοτροφική επιχείρηση αξιοποιώντας τις γνώσεις του.

Ειδικότητες ΕΠΑΛΤεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίων: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε επιχειρήσεις με αντικείμενο την κηπουρική, όπως καταστήματα πώλησης και έκθεσης ανθοκομικής, ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας κηπευτικές εργασίες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, μπορεί να ανοίξει τη δική του επιχείρηση καλλωπιστικών φυτών και ειδών κηπουρικής και να ασχοληθεί με την παραγωγή και τη διάθεσή τους, σε ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις ή σε έργα διαμόρφωσης αρχιτεκτονικής τοπίου, σε δήμους, κοινότητες και δημόσιες υπηρεσίες για τη φροντίδα των δημοσίων πάρκων και κήπων (σε νοσοκομεία, άλση, υπουργεία και τουριστικές εγκαταστάσεις) και τέλος έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ο ίδιος τη δική του ανθοκομική επιχείρηση, αξιοποιώντας τις γνώσεις του.

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα ως βοηθητικό εξειδικευμένο προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, στο δημόσιο τομέα υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον τομέα τροφίμων (έλεγχος στην επεξεργασία, στη μεταποίηση, στην παραγωγή και στη συσκευασία των τροφίμων) και στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων. Η απασχόληση στον Ιδιωτικό τομέα δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης βασικών εργασιών σε βιομηχανίες τροφίμων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς είναι πολύ πιθανή και η εύρεση εργασίας σε σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων παραγωγής φυτικών και ζωικών τροφίμων εκτελώντας βασικές εργασίες καθαρισμού συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής. Επιπρόσθετα, ο απόφοιτος μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικό κατάστημα πώλησης τροφίμων, μονάδα μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων, να δημιουργήσει βιομηχανίες ή βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών (ιδιωτικές ή συνεταιριστικές) -όπως γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, ελαιουργεία, οινοποιεία, κονσερβοποιεία, και τέλος να απασχοληθεί σε ατομική ή ομαδική ιδιωτική επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, σε εταιρίες προετοιμασίας και διακίνησης έτοιμων φαγητών (catering) και σε εταιρίες που παράγουν και διακινούν βοηθητικές ύλες και τεχνολογικό εξοπλισμό βιομηχανιών τροφίμων.

Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων  

Τομέας Πλοιάρχων

Ειδικότητα: Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Επαγγελματική αποκατάσταση

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο. Με λίγα λόγια είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και των επιβατών. Χαράζει την πορεία του πλοίου, κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλου του πληρώματος, φροντίζει για την τήρηση της τάξης, ενδιαφέρεται για την καταλληλότητα και για την αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου, συνεργάζεται με το μηχανικό και τη ναυτιλιακή εταιρεία. Εν κατακλείδι, οι πλοίαρχοι απασχολούνται σε ναυτιλιακές εταιρίες. Μετά από αρκετά χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας μπορούν να αναλάβουν διάφορες θέσεις στα ναυτιλιακά γραφεία και έτσι να σταματήσουν να ταξιδεύουν. Αρκετοί πλοίαρχοι εργάζονται ως καπετάνιοι σκαφών αναψυχής ή δημιουργούν εταιρίες ενοικιάσεως σκαφών.

Τομέας Μηχανικών

Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι μηχανικοί εργάζονται για λογαριασμό ναυτιλιακών εταιριών σε εμπορικά και επιβατηγά πλοία, ενώ μετά από αρκετά χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να αναλάβουν τη θέση του αρχιμηχανικού στα ναυτιλιακά γραφεία κάνοντας ελάχιστα ταξίδια. Ορισμένοι μηχανικοί δημιουργούν δικές τους μικρές εταιρίες επισκευής πλοίων και σκαφών αναψυχής. Εκτός από το πλοίο, ως αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί να απασχοληθεί και σε άλλους παρεμφερείς κλάδους, όπως οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι εφοδιασμοί, οι πρακτορεύσεις, οι νηογνώμονες, οι ασφαλίσεις.

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας , Πρόνοιας και Αισθητικής, Κομμωτικής

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας

Ειδικότητες: Βοηθός Νοσηλευτή, Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Φυσικοθεραπευτή, Βοηθός Οδοντοτεχνίτη, Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων, Βοηθός Φαρμακείου

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Βοηθός Νοσηλευτή: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, σε κέντρα αποκατάστασης, σε γηροκομεία, σε ΚΑΠΗ, σε κινητές μονάδες υγείας, σε ιδιωτικά ιατρεία, σε διαγνωστικές κλινικές, σε φαρμακευτικές εταιρείες και σε ομάδες κατ’ οίκον νοσηλείας.

Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε μικροβιολογικά, βιοχημικά – αιματολογικά, ανοσολογικά, παθολογοανατομικά, κυτταρολογικά εργαστήρια, σε Κέντρα Αιμοδοσίας, σε Διαγνωστικά Κέντρα, σε Φαρμακευτικές Εταιρίες και σε υπηρεσίες Υγείας ή περιφερειακά κέντρα.

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων: Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, σε ιδρύματα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών μέχρι 6 ετών, σε παιδικές στέγες που ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων, Κοινοτήτων, Υπουργείων, Οργανισμών, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, σε ειδικά θεραπευτικά κέντρα, σε παιδότοπους και ως ελεύθερος επαγγελματίας και εμψυχωτής σε παιδικές γιορτές/κατασκηνώσεις.

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους χώρους όπου παρέχονται φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες, υπό την επίβλεψη πτυχιούχου Φυσικοθεραπευτή, όπως σε εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, σε Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (ατόμων με κινητικές αναπηρίες), σε Κ.Α.Π.Η.,  σε ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, σε Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης, σε νοσοκομεία, σε κλινικές, σε θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα, σε αθλητικά κέντρα, σε χώρους αθλήσεως και αθλητικά σωματεία.

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε ιδιωτικά οδοντοτεχνικά εργαστήρια, ως δημόσιος υπάλληλος σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια νοσοκομείων, ασφαλιστικών ταμείων ή κέντρων υγείας, ως ελεύθερος επαγγελματίας, αφού προηγουμένως αποκτήσει τη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία, σε Ακτινολογικά εργαστήρια, σε Ιδιωτικές κλινικές και σε ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια.

Βοηθός Φαρμακείου: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε Φαρμακευτικές Βιομηχανίες και εργαστήρια, σε βιομηχανίες καλλυντικών και ερευνητικά Ινστιτούτα, σε Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία και σε φαρμακεία.

Τομέας Αισθητικής και Κομμωτικής

Ειδικότητες: Αισθητικής Τέχνης, Κομμωτικής Τέχνης

Επαγγελματική αποκατάσταση

Αισθητικής Τέχνης : Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργασθεί σε Ινστιτούτα αδυνατίσματος, σε Ινστιτούτα αισθητικής, σε Spa, σε  Γυμναστήρια, σε εμπορικές/βιομηχανικές επιχειρήσεις καλλυντικών & προϊόντων κοσμετολογίας, σε αντιπροσωπείες καλλυντικών & μηχανημάτων ομορφιάς, σε φαρμακεία και ως Υπεύθυνος Αισθητικής & Μακιγιάζ σε Θέατρο, Κινηματογράφο, Τηλεόραση, περιοδικά Μόδας/ Ομορφιάς/ Υγείας, ως Υπεύθυνη Αισθητικής & Μακιγιάζ στο χώρο της Μόδας, της Διαφήμισης ή ως Υπεύθυνη Ινστιτούτου Ομορφιάς & Αισθητικής και ως Ελεύθερος επαγγελματίας.

Κομμωτικής Τέχνης: Οι τομείς απασχόλησης της ειδικότητας αυτής είναι σε βιομηχανίες – εταιρίες προϊόντων κόμης, ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε κομμωτήρια, ως επικεφαλείς σε μεγάλες μονάδες πολυάριθμου προσωπικού (κομμωτήρια, εμπορικές εταιρίες), στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και οίκους μόδας.

Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ειδικότητες: Γραφικών Τεχνών, Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων, Αργυροχρυσοχοΐας, Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης, Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας

Επαγγελματική αποκατάσταση

Ειδικότητες ΕΠΑΛΓραφικών Τεχνών: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί στο σχεδιασμό και την επιμέλεια έκδοσης εντύπων, σε διαφημιστικές εταιρείες, σε διαφημιστικά γραφεία, σε τυπογραφεία, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε  τηλεοπτικούς σταθμούς, σε εφημερίδες και περιοδικά, σε εργαστήρια γραφικών τεχνών (σε όλα τα στάδια της εκτύπωσης), σε εργαστήρια κινουμένων σχεδίων και σε φωτογραφικά εργαστήρια.

Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων: Οι απόφοιτοι αυτής τη ειδικότητας μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη σε αρχιτεκτονικά & διακοσμητικά γραφεία, σε κατασκευαστικές εταιρίες, σε εµπορικά καταστήµατα, σε κέντρα διασκέδασης, σε θέατρα, ως σύμβουλοι σε εταιρίες εμπορίας επίπλων, υφασμάτων, & διακοσμητικών υλικών και τέλος ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους γραφείο.

Αργυροχρυσοχοΐας: Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των αργυροχρυσοχόων-τεχνιτών είναι εμπειρικοί. Έτσι υπάρχει μεγάλη ζήτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού με σπουδές στο αντικείμενο. Οι απόφοιτοι αυτής της ειδικότητας έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν σε εργαστήρια σαν κατασκευαστές ή σχεδιαστές κοσμημάτων, μπορούν να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση (κατάστημα ή εργαστήριο), να ασχοληθούν με την κατασκευή μοντέλων (χειροποίητων μεταλλικών ή κέρινων), να γίνουν χαράκτες και καρφωτές πολυτίμων πετρών ή να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό (design) κοσμημάτων.

Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργάζεται ως μισθωτός σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σε Διευθύνσεις αρχαιοτήτων, σε πινακοθήκες, σε μουσεία, σε εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε αρχαιολογικές εφορείες ή ως ελεύθερος επαγγελματίας συνεργάζεται με κατόχους ιδιωτικών συλλογών, δήμους και νομαρχίες, μητροπόλεις και άλλους φορείς στο δικό του εργαστήριο.

Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας: Η συγκεκριμένη ειδικότητα αφορά το σχεδιασμό, τη χρωματική επεξεργασία μακετών, την κατασκευή αντικειμένων, αλλά και το σχεδιασμό ολόκληρων έργων ψηφιδωτού και βιτρό, τα οποία συντελούν στην ανάδειξη της αισθητικής του χώρου. Ο απόφοιτος της ειδικότητας Ψηφιδογραφία – Υαλογραφία μπορεί να εργαστεί ως βοηθός σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Ειδικότητες: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος, Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής

Επαγγελματική αποκατάσταση

Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος: Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε οίκους ραπτικής, σε βιοτεχνίες ετοίμων ενδυμάτων και να δημιουργήσει δική του επιχείρηση ή βιοτεχνία.

Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής: Ο απόφοιτος της ειδικότητας Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής μπορεί να εργαστεί στη σχεδίαση επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών, στην κοστολόγηση και την προετοιμασία προσφορών, στον προγραμματισμό εργαλειομηχανών με ηλεκτρονικό προγραμματισμό εργασίας (εργαλειομηχανή CNC), στη διεύθυνση παραγωγής, στην πώληση επίπλων και άλλων ξυλουργικών κατασκευών και υλικών ή μηχανημάτων που έχουν σχέση με την ξυλουργική βιομηχανία. Ειδικότερα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς που ασχολούνται με τη μεταποίηση του ξύλου, επιχειρήσεις που πωλούν ή προωθούν έπιπλα ή άλλες ξύλινες κατασκευές ή προϊόντα που έχουν σχέση με την ξυλουργική βιομηχανία και σε αρχιτεκτονικά γραφεία και γραφεία εσωτερικής διακόσμησης.

Ομάδες προσανατολισμού και Πανελλαδικές εξετάσεις

Οι απόφοιτοι των παραπάνω ειδικοτήτων με την απόκτηση του απολυτηρίου τους, αποκτούν τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας, ενώ μερικοί προτιμούν μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα.

Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις χωρίζονται σε ομάδα Α’ και Β’.

Οι απόφοιτοι της ομάδας Α΄ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε:

τμήματα και σχολές των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ),

τμήματα της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε),

τμήματα των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.),

τμήματα των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,

τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

αφού εξετασθούν σε τέσσερα (4) μαθήματα (δύο (2) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας) και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ της ομάδας Α’ που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις ανώτερες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών, στις σχολές αστυφυλάκων και στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδείας (Μαθηματικά I και Νεοελληνική γλώσσα) και σε δύο μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με την ειδικότητα και τον τομέα αποφοίτησης τους.

Οι απόφοιτοι της ομάδας Β’  έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές

των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ),

των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ),

της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε),

των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.),

των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,

των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,

των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και

των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!