Ειδικά Μαθήματα Πανελληνίων Εξετάσεων

Της Αργυρώς Σταμούλη

Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν ειδικά μαθήματα για να εξετασθούν με σκοπό την εισαγωγή τους σε σχολές που το απαιτούν. Τα ειδικά μαθήματα που καλούνται οι υποψήφιοι να εξετασθούν σε σχέση με την σχολή προτίμησής τους είναι τα εξής:

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Μουσικά μαθήματα: Αρμονία, Έλεγχος Μουσικών Ικανοτήτων

Σχέδιο: Ελεύθερο, Γραμμικό

Ειδικά Μαθήματα: Η διαδικασία

Ξένες γλώσσες

Βαθμολογία 1 – 100 μονάδες

Σε κείμενο 180 – 200 λέξεων ζητείται: α) απόδοση στα ελληνικά (25 μονάδες), β) τρεις ερωτήσεις κατανόησης (15 μονάδες), γ) τρεις ερωτήσεις διαφοροποίησης (15 μονάδες), δ) σύνθεση γραπτού κειμένου 180 – 200 λέξεων (45 μονάδες)

Μουσικά μαθήματα

Βαθμολογία 1 – 100 μονάδες στο κάθε μάθημα (βάση το 10 με άριστα το 20 για το κάθε μάθημα)

Αρμονία: Εναρμόνιση ενός ή δύο μουσικών κειμένων

Έλεγχος μουσικών ικανοτήτων: Πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων με πέντε επιλογές απαντήσεων η καθεμία

Σχέδιο

Βαθμολογία 1 – 100 μονάδες στο κάθε μάθημα (βάση το 10 με άριστα το 20 για το κάθε μάθημα)

Ελεύθερο: Ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων

Γραμμικό: Σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών

Ειδικά Μαθήματα: Οι σχολές

Εξέταση στις ξένες γλώσσες απαιτείται για την εισαγωγή στις εξής σχολές:

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Αγγλικά 1

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Γαλλικά 1

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Γερμανικά 1

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Ιταλικά 1

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Ισπανικά 1

Ξένων Γλωσσών – Μετάφρασης και Διερμηνείας: επιλογή εξέτασης σε 2 ξένες γλώσσες μεταξύ των Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών 2

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: 1 Ξένη Γλώσσα 3

Μέσων και Πολιτισμού: 1 Ξένη Γλώσσα 3

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ: 1 Ξένη Γλώσσα 3

Επικοινωνίας και ΜΜΕ: 1 Ξένη Γλώσσα 3

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών: 1 Ξένη Γλώσσα 3

Ναυτιλιακών Σπουδών: Αγγλικά 3

Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο: 1 Ξένη Γλώσσα 3

Τουριστικών Επιχειρήσεων: 1 Ξένη Γλώσσα 3

Τουριστικών Επαγγελμάτων: 1 Ξένη Γλώσσα 3

Εξέταση στα μουσικά μαθήματα απαιτείται για την εισαγωγή στις εξής σχολές:

Μουσικών Σπουδών: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ικανοτήτων 2

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης: Αρμονία και  Έλεγχος Μουσικών Ικανοτήτων 2

Εξέταση στο σχέδιο απαιτείται για την εισαγωγή στις εξής σχολές:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Σχέδιο Γραμμικό και Ελεύθερο 2

Γραφιστικής: Σχέδιο Γραμμικό και Ελεύθερο 2

Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών: Σχέδιο Γραμμικό και Ελεύθερο 2

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης: Σχέδιο Γραμμικό και Ελεύθερο 2

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων: Σχέδιο Γραμμικό και Σχέδιο Ελεύθερο 2

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: Σχέδιο Γραμμικό και Ελεύθερο 2

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών: Σχέδιο Γραμμικό και Ελεύθερο 2

Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης: Σχέδιο Ελεύθερο

Σημείωση 1: Συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος: 2, Άριστα μόρια: 24.000, Βάση: 12.000

Σημείωση 2: Συντελεστής βαρύτητας των 2 ειδικών μαθημάτων: Μέσος Όρος x 2, Άριστα μόρια: 24.000, Βάση: 12.000

Σημείωση 3: Συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος: 1, Άριστα μόρια: 22.000, Βάση: 11.000

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αν δεν είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι αν θα δώσουμε κάποιο ειδικό μάθημα, είναι προτιμότερο να δηλώσουμε ότι θα εξεταστούμε σ’αυτό, καθώς αν αλλάξουμε γνώμη και δεν παρουσιαστούμε στις εξετάσεις, δεν θα έχουμε κάποια επίπτωση στην γενική μας βαθμολογία, ενώ αν δεν το δηλώσουμε εξ’αρχής είναι αδύνατον να εξεταστούμε σε αυτό στη συνέχεια.

Ειδικά μαθήματα: Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές

Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε πέραν των ειδικών μαθημάτων τις ειδικές προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις στρατιωτικές και τις αστυνομικές σχολές. Όπως και στην περίπτωση των ειδικών μαθημάτων, οι υποψήφιοι χρειάζεται την περίοδο που ανακοινώνονται οι προκηρύξεις για την εισαγωγή των υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καθώς στη συνέχεια αν αλλάξουν γνώμη δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος στις ειδικές εξετάσεις.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές περιλαμβάνουν:

Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας, συνέντευξη ενώπιον επιτροπής)

Υγειονομικές εξετάσεις (σε Νοσοκομείο)

Αθλητικές δοκιμασίες: Δρόμος 100μ., Δρόμος 1000 μ., Άλμα σε ύψος, Άλμα σε μήκος, Ρίψη σφαίρας, Ελεύθερη κολύμβηση (για τις ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ)

Να σημειωθεί πως υπάρχουν σχολές με μειωμένα όρια στις αθλητικές αποδόσεις, όπως τα Σώματα και οι Μηχανικοί και σχολές με βελτιωμένα όρια στις αθλητικές αποδόσεις, όπως τα Όπλα και οι Ιπτάμενοι.

Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, δε θα μπορούν να εισαχθούν σε καμία από τις Στρατιωτικές σχολές ή να επαναλάβουν την διαδικασία.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις  Σχολές Αστυνομίας περιλαμβάνουν:

Ψυχοτεχνική δοκιμασία (τεστ προσωπικότητας, συνέντευξη ενώπιον επιτροπής)

Υγειονομικές εξετάσεις

Αθλητικές δοκιμασίες: Δρόμος 100 μ., Δρόμος 1000 μ., Άλμα σε ύψος, Άλμα σε μήκος, Ρίψη σφαίρας

Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών και κρίθηκαν ικανοί δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών.

Ολοκληρώνοντας με ό,τι αφορά τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν κολύμβηση και να περάσουν από επιπλέον υγειονομικές εξετάσεις.

Ειδικά μαθήματα: ΤΕΦΑΑ

Τέλος, οι υποψήφιοι των ΤΕΦΑΑ για την εισαγωγή τους στο τμήμα περνούν από υγειονομικές εξετάσεις (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές) και πρακτική δοκιμασία σε 3 από τα 4 ακόλουθα αθλήματα: Δρόμος 400μ./200 μ., Άλμα σε μήκος, Σφαιροβολία, Κολύμβηση.

Αν σκοπεύετε να επιλέξετε κάποιες από τις παραπάνω σχολές, να προετοιμαστείτε εγκαίρως για τις δοκιμασίες και να μην παραλείψετε να το δηλώσετε στην Αίτηση – Δήλωση των ειδικών μαθημάτων.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!