Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών Σλοβακίας

της Έλενας Χαβαλεδάκη

Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, από το 2005, έχει εγκαθιδρύσει το Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών με σκοπό να υποστηρίξει την κινητικότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτόρων, καθηγητών πανεπιστημίων αλλά και καλλιτεχνών.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών Σλοβακίας υποστηρίζει τη μελέτη, τη διδασκαλία και την έρευνα στα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022/2023.

Το πρόγραμμα παρέχει υποτροφίες για την κάλυψη των εξόδων παραμονής σε όλους τους φοιτητές και το ποσό της υποτροφίας υπολογίζεται από 400 έως 1015 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την ακαδημαϊκή κατηγορία του κάθε υποτρόφου (international scholarship holders to Slovakia και Slovak scholarship holders).

Το Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης, Έρευνας και Αθλητισμού της Σλοβακικής Δημοκρατίας και διοικείται από την SAIA (Slovak Academic Information Agency). Είναι διαθέσιμο εδώ.

SAIA

Η SAIA είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) η οποία έχει υλοποιήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και μέχρι σήμερα παρέχει υπηρεσίες που στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνίας των πολιτών και στη διεθνοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και έρευνας στη Σλοβακία. Ταυτόχρονα, παρέχει πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις σπουδές και την ερευνητική κινητικότητα. Επίσης, διαχειρίζεται πολλά προγράμματα υποτροφιών και προωθεί τα Σλοβακικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό.

Τα κύρια προγράμματα της SAIA είναι:

  • Academic Mobility
  • Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)
  • Action Austria – Slovakia, Co-operation in Science and Education
  • National Scholarship Programme of the Slovak Republic
  • EURAXESS Services Centres for Researchers

Οι αιτήσεις για το εαρινό εξάμηνο 2022/2023, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως 31 Οκτωβρίου 2022 (16:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ .

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!