Ένωση Ε.Ε.: Υποτροφίες για Master

της Ελένης Πετεινού 

Λίγα Λόγια για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μετρά μέχρι σήμερα, 106 χρόνια πορείας. Από την ίδρυσή της το 1916, συμβάλλει ενεργά στην πρόοδο και την ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, εκπροσωπώντας τους Έλληνες πλοιοκτήτες και προασπίζοντας τα συμφέροντα μικρών και μεγάλων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Υποτροφίες για Master

Επιθυμώντας να υποστηρίξει και να δώσει ώθηση στη νέα γενιά, καθώς και να συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που επέφερε η ελληνική οικονομική κρίση, μέσω της κοινωνικής προσφοράς, η Ε.Ε.Ε προσφέρει κάθε χρόνο 4 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας.

Υποτροφίες για Master Νο1

Μέσω της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η εταιρεία NEPTUNE LINES απονέμει υποτροφία αξίας 10.000 για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε υποψήφιους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, προδιδακτορικού επιπέδου, σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκτος Ελλάδας. Όσοι ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη υποτροφία, θα πρέπει να έχουν ως τελικό βαθμό του πρώτου τους πτυχίου τουλάχιστον 8.

Υποτροφίες για Master Νο2

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η εταιρεία «Εκθέσεις Ποσειδώνια», προσφέρει μέσω της Ε.Ε.Ε. υποτροφία 10.000 σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, για πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και της Μ. Βρετανίας. Ο βαθμός πρώτου πτυχίου όσων θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7.

Υποτροφίες για Master Νο3

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, χορηγεί στην μνήμη του αείμνηστου Προέδρου της Αντωνίου Χανδρή, υποτροφία αξίας 15.000$ ΗΠΑ (12.566€) , για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου, σχετικές με τομείς της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,5 και να ενδιαφέρονται για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, από πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μ. Βρετανίας, εκτός της Ελλάδας.

Υποτροφίες για Master Νο4

Υποτροφία αξίας 15.000$ ΗΠΑ (12.566€) απονέμεται από την κα Ειρήνη ΣΤ. Νταϊφά στη μνήμη του πατέρα της Σταύρου Α. Νταϊφά για μεταπτυχιακές σπουδές σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Μ. Βρετανία, εκτός Ελλάδας. Η υποτροφία δίνεται δια μέσου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Σημειώνεται εδώ, πως για όλες τις παραπάνω υποτροφίες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψήφιων, θα δοθεί προτεραιότητα σε παιδιά ναυτικών ή εργαζόμενων στο χώρο της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι δε θα πρέπει να έχουν περάσει το 26ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για την τελική επιλογή, θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πρώτου τους πτυχίου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για όλες τις υποτροφίες, οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Επιστολή/Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυναπτόμενη στην προκήρυξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών).
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  • Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
  • Βεβαίωση αποδοχής και εγγραφής στο ξένο πανεπιστήμιο της επιλογής τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
  • Πτυχίο πιστοποίησης γλωσσικής επάρκειας, στη γλώσσα που πραγματοποιείται το μεταπτυχιακό της επιλογής τους.
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του πανεπιστημιακού ιδρύματος, κατά την προπτυχιακή τους φοίτηση.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας της οικογένειας αλλά και του ίδιου του υποψήφιου μαζί με φωτοτυπία του εντύπου Ε9.
  • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της στρατιωτικής θητείας ή αναβολής των στρατιωτικών υποχρεώσεων λόγω σπουδών (για άρρενες υποψήφιους).

Προθεσμία υποβολής 

Τελική ημερομηνία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις υποτροφίες για Master είναι η 31η Μαρτίου 2021. Τα απαιτούμενα έντυπα πρέπει να σταλούν στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Ακτή Μιαούλη 85, στον Πειραιά 185 38 (Υπόψη κας Ε. Πρασίνου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Ένωσης στα τηλέφωνα 210 4291159-65.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!