Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές από τα έσοδα της δωρεάς Σοφίας Δερμίση

της Όλγας Συμεωνίδου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατόπιν επιλογής – ενός/μίας προπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση».

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι/ιες για τη διεκδίκηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι εξής:

 1. Να έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (οικονομική αδυναμία υποστήριξης των σπουδών τους).
 1. Να κατάγονται από την περιοχή Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία τουλάχιστον εκ μέρους του ενός γονέα.
 2. Να έχουν επιτύχει σε δέκα (10) τουλάχιστον μαθήματα κάθε έτος σπουδών μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, με μέσο όρο βαθμολογίας 6,5 και πάνω.

Η επιλογή του φοιτητή που θα λάβει την υποτροφία θα πραγματοποιηθεί από τετραμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρεις καθηγητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και από τη δωρήτρια Σοφία Δερμίση.

Οι αιτήσεις μαζί με τα οριζόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 στις 14:30 στο Τμήμα Κληροδοτημάτων (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή).

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να προσκομίσουν:

 1. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με το μέσο όρο βαθμολογίας κάθε έτους σπουδών 6,5 και πάνω.
 2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή του/της υποψηφίου/ιας από την ως άνω αναφερθείσα περιοχή.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα έτους 2017) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας του/της υποψηφίου/ιας εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 6. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 7. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2018.
 8. Βεβαιώσεις από εισοδήματα τόκων καταθέσεων, βεβαιώσεις από εισοδήματα τόκων προθεσμιακών καταθέσεων και βεβαιώσεις από κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες στην περίπτωση που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό ποσά στους κωδ. 667 και 668.
 9. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).

Για τη σχετική ανακοίνωση και τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης δες εδώ!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!