ΔΠΘ: Μεταπτυχιακό στη Βιοηθική 

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Αυτό οδηγεί στην απονομή του τίτλου “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Βιοηθική” (MSc in Bioethics) διάρκειας ενός (1) έτους. Επιβάλλεται η παρακολούθηση του προγράμματος και καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 2.000 ευρώ.

Δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ

Γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, Θεολογίας και Θεωρητικών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).
Στο Π.Μ.Σ. δύνανται επίσης να εγγραφούν:

α. πτυχιούχοι κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
β. πτυχιούχοι θετικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ) και πτυχιούχοι Τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων τεχνολογικών και θετικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε φοιτητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής είναι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από το αλλοδαπό ίδρυμα να έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), βάσει του ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Προθεσμίες και Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Προθεσμία για την υποβολή του φακέλου της υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σφραγίδα ταχυδρομείου σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Διεύθυνση Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξ/πολης Μάκρης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68-100 ορίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 2020 έως 30η Οκτωβρίου 2020. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α) Αίτηση συμμετοχής
β) Αντίγραφο πτυχίου
γ) Γνώση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η επαγγελματική, επιστημονική ή ερευνητική εμπειρία

Με την αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ στη Βιοηθική (bioethics@med.duth.gr) σύντομο βιογραφικό.
Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα ακολουθήσει προεπιλογή των υποψηφίων και ίσως χρειαστεί η κλήση σε προσωπική συνέντευξη.

Περισσότερες Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος.

Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Β’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, 3ος όροφος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 68100 Αλεξανδρούπολη.

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος ορίζεται η κα. Αλεξάνδρα Τσαρούχα Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής.

Τηλ. 2551351001,2551030911


e-mail: bioethics@med.duth.gr

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!