ΔΠΜΣ “Bιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών”

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) προκηρύσσουν το Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών».  

Αντικείμενο του ΠΜΣ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες αποκτούν πλήρη γνώση των εφαρμογών των Βιοϊατρικών και των Μοριακών Επιστημών κι εξελίσσουν τις κριτικές κι ερευνητικές τους δεξιότητες, με απώτερο αποτέλεσμα τη διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων, που θα προσφέρουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την περαιτέρω πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ. Επιπλέον, οι φοιτητές/ φοιτήτριες εκπαιδεύονται στην ερευνητική σκέψη και την πρακτική στον τομέα της ανάπτυξης και εφαρμογής μοριακών τεχνικών. Απώτερος στόχος είναι η εκπόνηση μιας υψηλού επιπέδου διδακτορικής διατριβής που θα οδηγήσει στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί έως και σαράντα (40) φοιτητές/ φοιτήτριες, που θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι από τα Τμήματα :

 • Ιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Φαρμακευτικής
 • Βιολογίας
 • Νοσηλευτικής
 • Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Κτηνιατρικής
 • Βιοχημείας
 • Βιοτεχνολογίας
 • Μοριακής Βιολογίας
 • Γεωπονίας
 • Γεωλογίας
 • Χημείας
 • Φυσικής
 • Μαθηματικών
 • Μηχανικών και Πολυτεχνικών Σχολών
 • Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Επιστημών Φυσικής Αγωγής
 • Διατροφολογίας
 • Αισθητικής-Κοσμητολογίας.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν και

 • οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή Στρατιωτικών Σχολών συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • οι τελειόφοιτοι φοιτητές των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν συστημένα συμπληρωμένη την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής μέχρι και τις 15/02/2022.

Διάρκεια σπουδώνΒιο-ιατρικές Επιστήμες

Το ΔΠΜΣ διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα με κατά κανόνα ημερομηνία έναρξης το εαρινό εξάμηνο. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Bιο-ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών» απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων.

Οι γλώσσες διδασκαλίας του προγράμματος θα είναι η αγγλική και η ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν να δουν το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Κόστος παρακολούθησης 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.000 ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις:

 • 1500€ με την αποδοχή της αίτησης
 • 1500€ με την έναρξη του Β’ εξαμήνου
 • 1000€ με την έναρξη του Γ’ εξαμήνου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες κρίνονται με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά, αλλά και από τη συνέντευξη από αρμόδια επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών
 3. Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, σχετικά με το ΔΠΜΣ
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας
 5. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική κι επαγγελματική εμπειρία
 8. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων
 9. Συστατική(ές) επιστολή(ές), έως 2 προαιρετικά.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες βρίσκουν την προκήρυξη για το νέο ΔΠΜΣ εδώ και μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακάτω:

Γραμματεία ΔΠΜΣ,

Eργ. Γενετικής, Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιούπολη – Δραγάνα

6ο χλμ Αλεξ/πολης- Μάκρης

Αλεξανδρούπολη 68100,

 • στα τηλέφωνο της Γραμματείας ΔΠΜΣ: (+30) 25510 30522 ή 30544 ή 30921
 • στο e-mail: lialiari@med.duth.gr , Καθηγητής Θ. Λιαλιάρης.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!