ΔΙΠΑΕ δημόσια διοίκηση

ΔΙΠΑΕ: ΠΜΣ “Δημόσια Διοίκηση”

της Χριστίνας Τσίπη

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο “Δημόσια Διοίκηση”. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία των Τμημάτων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του πανεπιστημίου. Είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια τριών εξαμήνων. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται τα δύο πρώτα εξάμηνα και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασίας στο τρίτο εξάμηνο.

Δικαιούχοι

Απευθύνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου καθώς, και σε τελειόφοιτους φοιτητές με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη του προγράμματος σπουδών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο συμπληρωμένη σε Η/Υ.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ.
 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή ΜΟ επίδοσης.
 5. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας.
 6. Δύο συστατικές επιστολές.
 7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στη Δημόσια Διοίκηση η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
 9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
 10. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα Δημόσιας διοίκησης (εάν υπάρχει).
 11. Σύντομο σημείωμα-επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021 στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση, Τέρμα Μαγνησίας, 62124.

Επιλογή συμμετεχόντων

Η επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα γίνει μια κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τα μόρια που συγκέντρωσαν. Σε αυτή τη φάση τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι τα παρακάτω:

 • Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνολογικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, σε Ανώτερες και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες,
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου,
 • Πτυχιακή εργασία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης,
 • Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, σχετική με τη Δημόσια Διοίκηση,
 • Επιστημονικό και ερευνητικό έργο,
 • Κατοχή πτυχίων σε ξένες γλώσσες,
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών,
 • Συστατικές επιστολές.

Στη δεύτερη φάση οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τα περισσότερα μόρια θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη με στόχο να αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι επικοινωνιακές δεξιότητες τους. Η τελική κατάταξη των υποψηφίων θα προκύψει από τον ΜΟ της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στις δύο φάσεις της αξιολόγησης.

Δίδακτρα

Προσφέρεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των διδάκτρων καθώς και απαλλαγή τελών φοίτησης από την εργοδοτική εισφορά 0,45% του ΟΑΕΔ. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 3.000€.

 

Τα αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό επρόκειτο να ανακοινωθούν στα τέλη Ιανουαρίου 2022. Η έναρξη των μαθημάτων θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2022 και θα λειτουργήσουν τρία τμήματα: Ένα τμήμα στις Σέρρες, ένα στην Κατερίνη και ένα στην Θεσσαλονίκη.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου καθώς και στην γραμματεία του Τμήματος  (Τμήμα Σερρών και Θεσσαλονίκης τηλ.: 2321049165, 2321049229, email: seferidou@ihu.gr, Τμήμα Κατερίνης τηλ: 6973296363, email: ddkaterini@gmail.com).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!