διπαε διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων

ΔΙΠΑΕ: ΠΜΣ “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων”

του Χρήστου Καραβασίλη

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με τίτλο: “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)”. Στο πρόγραμμα αυτό γίνονται δεκτοί 40 εισακτέοι.

Γενικές πληροφορίες

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται παρακολούθηση των μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστήρια, καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να γίνει είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χρειάζονται συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα) ή μερική φοίτηση (6 ακαδημαϊκά εξάμηνα), ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Καβάλα, στις εγκαταστάσεις του τμήματος. Για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, το πρώτο εξάμηνο θα γίνει διαδικτυακά, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

Δίδακτρα

Συνολικά, το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 3.900€. Αναλυτικότερα, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης καθορίζεται το ποσό των 1.300€ ανά εξάμηνο, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης το κόστος είναι 650€ ανά εξάμηνο. Οι φοιτητές που αριστεύουν δύνανται να χορηγηθούν μείωση διδάκτρων, υποτροφίες και βραβεία.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν αίτηση ακόμα και μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί μέχρι τότε το ανώτατο όριο των 40 θέσεων.

Κριτήρια επιλογής και προϋποθέσεις

Για την επιλογή των φοιτητών θα προσμετρηθούν: ο βαθμός του πρώτου πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών που σχετίζονται με το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η επίδοση στη διπλωματική εργασία καθώς και ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου που έχει σχέση με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού. Επίσης, είναι απαραίτητη η άριστη ευχέρεια της ελληνικής γλώσσας, όπως επίσης και η γνώση μια ξένης γλώσσας, το λιγότερο σε επίπεδο Β1.

Τρόπος επιλογής υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών για το μεταπτυχιακό του ΔΙΠΑΕ πάνω στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται μια αρχική αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και ελέγχονται τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει. Στο δεύτερο στάδιο, όσοι φοιτητές κρίθηκαν επιτυχείς, θα κληθούν σε μια συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Το ανώτατο όριο επιτυχόντων είναι 40.

Δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή τους, οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Αντίγραφο προπτυχιακού διπλώματος
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πρώτου κύκλου σπουδών
  • Αντίγραφο πιστοποίησης ξένης γλώσσας
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας (αφορά τους φοιτητές που στο προπτυχιακό τους είχαν υποχρεωτική εκπόνηση πτυχιακής)
  • Τυχόν αποδεικτικά εργασιακή εμπειρίας, έρευνας κλπ.

Τρόπος αποστολής φακέλων υποψηφιότητας

Οι φάκελοι αποστέλλονται: α) στη διεύθυνση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη” Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Άγιος Λουκάς 65404, Καβάλα, τηλ. 2510 462395, 6974437621 ή β) ηλεκτρονικά στο mbatourism@mst.ihu.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!