Διοίκηση

Οδηγός master: Διοίκηση Επιχειρήσεων

της Αρτέμιδος Βενιέρη

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές  να κασταλλάξουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή master που επιθυμούν και τους ταιριάζει.

Αρχικά, θα παρατεθούν οι βάσεις εισαγωγής των σχολών που αφορούν την διοίκηση επιχειρήσεων για το 2021. Στην συνέχεια, θα αναφερθούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα, που προσφέρει το κάθε πανεπιστήμιο και στο τέλος θα αναφερθούν ορισμένα πρωτότυπα και ενδιαφέροντα προγράμματα του συγκεκριμένου πεδίου.

Η διοίκηση επιχειρήσεων αφορά την διαχείριση των πόρων, των ατόμων και του χρόνου ενός οργανισμού. Ένας επαγγελματίας στον τομέα αυτόν προσπαθεί να διασφαλίσει την αποτελεσματική, αποδοτική και κερδοφόρα λειτουργία ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης.

Οι σχολές στην Ελλάδα στεγάζονται από τα εξής πανεπιστήμια: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Διοίκηση επιχειρήσεων

Για την εισαγωγή στις προαναφερθείσες σχολές τα μόρια για το έτος 2021 διαμορφώθηκαν ακολούθως:

Διοίκηση επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στην συνέχεια παρατίθεται ένας μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που διοργανώνονται από τα προαναφερθέντα πανεπιστήμια.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων:

 1. MSc in Services Management
 2. Executive Master in Business Administration – Executive MBA
 3. MBA (Master in Business Administration)
 4. Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ (Athens MBA) σε συνεργασία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 1. ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 2. MBA TQM International – Ολική Ποιότητα με διεθνή προσανατολισμό (MBA TQM Int)
 3. MBA Tourism Management – ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού
 4. ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
 5. ΠΜΣ «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών(ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ)»

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

 • ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 1. ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
 2. ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (NKUA MBA)
 3. ΔΠΜΣ Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA (ΔΠΜΣ)
 2. (ΔΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών & Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΠΑ.ΜΑΚ.)
 3. Πληροφοριακά Συστήματα (ΔΠΜΣ)
 4. (ΔΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών & Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΠΑ.ΜΑΚ.)
 5. Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
 6. Δημόσια Διοίκηση
 7. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 8. Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 9. Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων
 10. Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων
 11. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 12. Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων (ΔΔΠΜΣ)
 13. (ΔΔΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 1. Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων
 2. Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
 3. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 4. Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ
 5. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 6. Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων (Συνδιοργάνωση με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων -Master in Business Administration (M.B.A.)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο. 

 1. ΠΜΣ Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 1. Διοίκηση επιχειρήσεων – ΜΒΑ
 2. Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

1.Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA

2.Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA

3.Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Διατμηματικό)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (στις Σέρρες)

2.Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (στις Σέρρες)

3.ΔΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση» (στις Σέρρες και στην Κατερίνη)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

1.Δημόσια Διοίκηση Τοπική Αυτοδίοικηση

2.Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

Διοίκηση επιχειρήσεων

Πρωτότυπα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Σε αυτό το σημείο, παρουσιάζονται ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία λειτουργούν συνδυαστικά με άλλους τομείς γνώσεων, αλλά διατηρούν ως κυρίως θέμα τον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα οργανώνεται από το τμήμα  Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση στη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με βάση τις σύγχρονες αρχές του Management.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοργανώνεται από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις στην διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και δεξιότητες σχετικές με την εφαρμογή των διοικητικών τους γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο, την διοικητική σκέψη και την λήψη αποφάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

Το Πρωτότυπο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Φιλοσοφία και Διοίκηση» στεγάζεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διοργανώνεται από τα τμήματα  Φιλοσοφίας και Οικονομικών Επιστημών. Μέσω αυτού του προγράμματος υπερβαίνεται η αποκλειστικά μηχανιστική πλευρά της διοίκησης. Στο επίκεντρο των σπουδών τοποθετείται ο άνθρωπος. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν θεωρητικά και να ασκήσουν πρακτική έρευνα πάνω  στην φιλοσοφία, το Management και τα οικονομικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μέσω αυτού, οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις για τον πολιτισμό, την πολιτιστική πολιτική και βιομηχανία. Ακόμα, θα αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και γνώση για την διαχείριση, ανάπτυξη και προώθηση των πολιτιστικών αγαθών και οργανισμών. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

Το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στις οικονομικές, κοινωνικές και διοικητικές πτυχές της εκπαίδευσης. Ακόμα, θα πραγματοποιήσουν έρευνα και σχεδιασμό πάνω στις εκπαιδευτικές πολιτικές, ενώ θα έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν σε διοικητικά στελέχη εκπαιδευτικών οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!