ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: ”Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού”

της Γιολάντας Τσαβδάρη

Ένας νέος κύκλος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανακοινώθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ). Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών φέρει τον τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων (πιο συγκεκριμένα πρόκειται για 4 μαθήματα ανά εξάμηνο), ενώ το τρίτο εξάμηνο καλύπτεται από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (90 ECTS). To ΠΜΣ έχει ως κύρια γλώσσα την ελληνική και είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται στα 35 άτομα.

Δεκτοί στο πρόγραμμα 

Στο ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι πτυχιούχοι τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και άλλων συναφών αντικειμένων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής και της ημεδαπής. Ωστόσο δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής στο πρόγραμμα και υποψηφίων που δεν κατέχουν πτυχίο που αφορά το παραπάνω αντικείμενο, ωστόσο έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο έτη σε συναφή επαγγέλματα.

Διοίκηση Επιχειρήσεων Το πρόγραμμα δίνει επίσης τη δυνατότητα σε φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών τους, να πραγματοποιήσουν την αίτηση ενδιαφέροντος. Ωστόσο βασική προϋπόθεση είναι να βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους και να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ως τον Οκτώβριο του 2021.

To πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ηράκλειο. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται την περίοδο Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου. Πρόκειται για τρίωρα μαθήματα που πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, ενώ πιθανή ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή των 3.300 ευρώ (1.100 ανά εξάμηνο). Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του Ν. 4485/2017.

Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να καταβληθούν από 22 Ιουνίου έως 17 Σεπτεμβρίου 2021.

  • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία,
  • Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (εάν απαιτείται),
  • Αναλυτικό βιογραφικό,
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας,
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
  • Συστατικές επιστολές (θα συνεκτιμηθούν),
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την ακρίβεια και εγκυρότητα των στοιχείων που κατατίθενται.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου μετά από επικοινωνία μαζί τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://master-in-tourism.hmu.gr/  ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος, 9:00πμ – 13:00μμ, στα τηλέφωνα 2810-379670 και στο e-mail: master-tourism@hmu.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!