Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΜΣ

Πολυτεχνείο Κρήτης: ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

της Αναστασίας Χρηστάκη

Το Πολυτεχνείο Κρήτης και συγκεκριμένα το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης προσφέρει ευκαιρία μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στους εξής τομείς:

  1. Μάρκετινγκ
  2. Χρηματοοικονομική
  3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στη συνέχιση της ακαδημαϊκής πορείας των φοιτητών και την ειδίκευση τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα μαθήματα και η έρευνα που θα διεξαχθούν, θα οδηγήσουν τον επιτυχόντα στην οικονομική συμβολή της χώρας.

Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΜΣ: Κριτήρια εισαγωγής 

Η ευκαιρία αυτή αφορά μόνο τους απόφοιτους Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Ε.Ι, της ημεδαπής και γνωστών ιδρυμάτων του εξωτερικού, Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δημόσιας Διοίκησης, γενικότερα δημοσίου, τραπεζών, ιδιωτικών επιχειρήσεων, σωμάτων ασφαλείας ή ένοπλων δυνάμεων και πυροσβεστικής. Η είσοδος των φοιτητών γίνεται ανά ειδίκευση. Το σύνολο των εισαχθέντων επιλέγεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κάθε εξάμηνο με περιορισμό 60 άτομα ανά έτος.

Χρονικό διάστημα φοίτησης

Το προβλεπόμενο διάστημα ανέρχεται  στα 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης και 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική φοίτηση.  Αν ο αιτών ακολουθήσει πλήρης ή μερική φοίτηση, θα δηλωθεί στην υποβολή αίτησης. Για την ολοκλήρωση του διπλώματος  απαιτείται η απόκτηση 90 Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα προαπαιτούμενα έγγραφα στο πρόγραμμα Master in Business Administration (Διοίκηση Επιχειρήσεων), χρειάζονται να αιτηθούν μέσω διαδικτυακού συστήματος.

Αναλυτικότερα, τα δικαιολογητικά είναι: μια αίτηση, ένα αντίγραφο σπουδών με τους βαθμούς σε κάθε μάθημα, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για επιτυχίες που απονεμήθηκαν από ιδρύματα αλλοδαπής και αντίγραφα γλωσσομάθειας ή εργασίες σε έγκυρα περιοδικά και συνεδρίες. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται να αποστείλουν πιστοποίηση επαγγελματικής εμπειρίας, βιογραφικό, δυο συστατικές επιστολές και ένα αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα προσωπικά αρχεία των συμμετεχόντων προστατεύονται.

Δίδακτρα και περίοδος υποβολής αίτησης

Τα δίδακτρα φτάνουν τα 4.000€ και η πληρωμή τους χωρίζεται σε φοιτητές πλήρους φοίτησης και μερικής. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης θα πληρώσουν σε 3 δόσεις πριν την αρχή των 3 πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Σε αντίθεση με τους φοιτητές μερικής φοίτησης, οι οποίοι θα πληρώσουν σε 5 δόσεις πριν την έναρξη των 5 πρώτων εξαμήνων. Οι επιτυχόντες έχουν το δικαίωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα, αφού εισαχθούν στο πρόγραμμα με ειδική αίτηση. Τέλος, η χρονική περίοδος δηλώσεων είναι από 1 Ιουνίου μέχρι 22 Αυγούστου 2021.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!