Πανεπιστήμιο Αιγαίου: ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive M.B.A.”

του Χρήστου Μουστάκα

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Γενικές πληροφορίες προγράμματος

Τα δίδακτρα του προγράμματος φτάνουν στα 4800 ευρώ και ο σπουδαστής μπορεί να τα πληρώσει σε δόσεις κατά την εγγραφή και ύστερα από την έναρξη των εξαμήνων. Στόχος του είναι η κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και η διαμόρφωση ηγετικών ικανοτήτων που θα τους είναι απαραίτητες ως μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων. Χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:

 • Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματικότητα
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Με βάση το άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 4485/2017,  η παράδοση των μαθημάτων πραγματοποιείται δια ζώσης κατά 65% και εξ αποστάσεως κατά 35%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση για κάθε μάθημα στην αρχή του εξαμήνου.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο (2) εξαμήνων, με ανώτατο χρόνο ολοκλήρωσης τα τέσσερα (4) εξάμηνα, και είναι πλήρους φοίτησης. Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού, προβλέπεται και διπλωματική εργασία. Το ανώτατο όριο φοιτητών ανέρχεται στους πενήντα (50).

Τέλος, παρέχονται υποτροφίες, καθώς και δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης, όπως ορίζεται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Δικαίωμα υποψηφιότητας 

Δικαίωμα υποψηφιότητας, στο πρόγραμμα, έχουν πτυχιούχοι του πρώτου τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής (εφόσον ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Ακόμα, έχουν δικαίωμα απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, συγκεκριμένα από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Τέλος, φοιτητές που δεν έχουν λάβει ακόμα πτυχίο, αλλά πρόκειται να έχουν περατώσει τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα μέχρι την εγγραφή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μπορούν να γίνουν επίσης δεκτοί.

Κριτήρια επιλογής για συμμετοχή στο πρόγραμμα

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι τα εξής:

 • Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος (ποσοστό 20%).
 • Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που είναι συναφή με το Π.Μ.Σ. (ποσοστό 5%).
 • Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εφόσον αυτή απαιτείται στον πρώτο κύκλο σπουδών (ποσοστό 5%).
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα όχι μικρότερη από δύο έτη (ποσοστό 10%).
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (ποσοστό 10%).
 • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (ποσοστό 10%), με τους εξής τρόπους:
  1. Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
  2. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
  3. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
  4. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
 •   Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (ποσοστό 5%).
 •   Συστατικές επιστολές (ποσοστό 5%).
 •   Προφορική συνέντευξη (ποσοστό 30%).

Σημειωτέον, δεν αποτελεί απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας η άδεια επάρκειας διδασκαλίας, αλλά οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών στον οποίο βασίζεται η έκδοση της άδειας επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.

Επίσης, οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επάρκεια της ελληνικής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους είναι τα εξής:

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αναγνωρισμένη επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα όχι μικρότερη των δύο ετών, με αποδεικτικά.
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.
 • Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας, με αναγραμμένο το βαθμό πτυχίου ή διπλώματος.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εφόσον είναι διαθέσιμα
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2.
 • Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για φοιτητές της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17).

Παράλληλα, οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και διαθέτουν πτυχίο αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και αξιολόγηση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντός της προθεσμίας που ορίζεται έως τις 3 Ιουνίου 2022 (ώρα 23:59). Παρέχονται και οδηγίες.

Εφόσον ικανοποιούν τις τυπικές προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε συνεντεύξεις που θα λάβουν χώρα στην έδρα του Τμήματος ή με τη χρήση της τεχνολογίας, σε χρόνο που θα αναρτήσει το Τμήμα στην ιστοσελίδα του, ενώ θα πληροφορηθούν και κατ’ ιδίαν.

Ακόμα, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να απευθυνθούν στον Κανονισμό Λειτουργίας που είναι προσβάσιμος από την ιστοσελίδα του Τμήματος, προκειμένου να πληροφορηθούν εκτενέστερα για το Π.Μ.Σ. και τη διαδικασία επιλογής τους. Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Επικοινωνία

Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε :

 • στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
 • στην σελίδα του ΠΜΣ στο Facebook
 • στη διεύθυνση γραμματείας : Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχάλων 8, Τ.Κ. 82 132, Χίος,
 • στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 22710 35120, ώρες 08:00 – 15:00 και 
 • στο email: emba@aegean.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!