Δικαιώματα φοιτητών

Της Ευγενίας Πάταρα

Δικαιώματα φοιτητών που μετακινούνται εντός ΕΕ

Εδώ και αρκετά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στους φοιτητές των κρατών-μελών της τη δυνατότητα να μετακινούνται σε άλλες χώρες με σκοπό την εκπαίδευσή τους. Η μετακίνηση αυτή επιφέρει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο στους μετακινούμενους αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φοιτητές εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς προάγονται τα ιδανικά και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μετακινούμενοι από μια χώρα της ΕΕ σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους κατοίκους της χώρας όσον αφορά την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, τα δίδακτρα και την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους.

Σύμφωνα με το νόμο της ΕΕ, οι φοιτητές των κρατών-μελών έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται ελεύθερα στην ΕΕ και κανείς δεν μπορεί να τους απαγορεύσει την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση ή στην πρακτική άσκηση σε χώρα της ΕΕ εξαιτίας της εθνικότητάς τους. Για την καλύτερη οργάνωση της μετακίνησής τους, όμως, δημιουργήθηκε η ευρωπαϊκή υπηκοότητα που ορίζει ότι όλοι οι κάτοικοι των κρατών-μελών της ΕΕ είναι Ευρωπαίοι πολίτες και έχουν την ελευθερία να μετακινούνται και να διαμένουν οπουδήποτε μέσα στην Ένωση, έχοντας την ίδια αντιμετώπιση με τους κατοίκους της χώρας υποδοχής.

Όλοι οι κάτοικοι της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να μείνουν σε ένα κράτος-μέλος για τρεις μήνες, εφόσον διαθέτουν έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο. Η διάρκεια της διαμονής τους μπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση που συμμετέχουν αποδεδειγμένα σε χρηματοδοτούμενο από τη χώρα υποδοχής  πρόγραμμα σπουδών ή δεν επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα πρόνοιας της χώρας που διαμένουν. Επιπλέον, ένας φοιτητής ο οποίος μένει νόμιμα για πέντε συνεχόμενα έτη σε χώρα της ΕΕ αποκτά το δικαίωμα να μείνει εκεί μόνιμα και να έχει την ίδια μεταχείριση με τους άλλους κατοίκους της χώρας. Δικαίωμα στη μετακίνηση από μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια άλλη έχει και η οικογένεια του φοιτητή (σύζυγος, παιδιά ή συνεργάτες) με σκοπό να τον συνοδεύσουν στο εξωτερικό.

Όσον αφορά τα δίδακτρα για σπουδές στο εξωτερικό, οι φοιτητές πληρώνουν το ίδιο ποσό με τους μόνιμους κατοίκους της χώρας στην οποία μεταβαίνουν. Προκειμένου οι φοιτητές να καλύψουν τις ανάγκες για την επιβίωσή τους, δικαιούνται τη λήψη δανείου ή επιχορήγησης.

Οι φοιτητές που δεν προέρχονται από κράτη-μέλη της ΕΕ γίνονται δεκτοί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιες προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα. Ακόμη, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν τα έξοδά τους (συντήρηση, σπουδές, δαπάνες για την επιστροφή τους) αλλά και να παρέχουν αποδείξεις για την πληρωμή των διδάκτρων τους. Οι φοιτητές αυτοί δικαιούνται άδεια παραμονής με ισχύ ενός έτους και ανανεώσιμη εφόσον συνεχίζουν να ισχύουν τα παραπάνω.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αποτελεί πρόσφορο έδαφος για σπουδές και για πρακτική άσκηση τόσο για φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της ΕΕ όσο και για φοιτητές που προέρχονται από μη ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι, δίνεται σε όλους η ευκαιρία να φοιτήσουν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους και να εξοικειωθούν με τα ιδανικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε μπορείς να κάνεις like στη σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/