διεθνείς οργανισμοί

Δυνατότητες εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς

του Αλέξανδρου Λαβιδά-Μωϋσίδη

Παρά τον σκεπτικισμό που συνοδεύει τις συζητήσεις σχετικά με διεθνή όργανα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι η εργασία σε έναν διεθνή οργανισμό αποτελεί μια πολύτιμη προσθήκη σε κάθε βιογραφικό. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη τα προγράμματα και τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης που προσφέρουν οι διεθνείς οργανισμοί σε νέους, αξίζει να μάθουμε περισσότερα για τις δυνατότητες εργασίας σ’ αυτούς.

Οι διεθνείς οργανισμοί, είναι οργανισμοί που παρουσιάζουν διεθνή συμμετοχή, έκταση ή παρουσία. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι:

 • Διεθνείς κυβερνητικοί οργανισμοί (IGOs) που αποτελούνται από ανεξάρτητα κράτη-μέλη. Τέτοιοι, είναι:ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.), το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε.).
 • Διεθνείς μη κυβερνητικοί οργανισμοί (NGOs) που δρουν διεθνώς. Αυτοί περιλαμβάνουν διεθνείς μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και παγκόσμιες εταιρίες όπως τη Greenpeace, το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου,τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα και την Εκστρατεία κατά του εμπορίου όπλων (CAAT).

Γενικά οι IGOs προσλαμβάνουν προσωπικό από πολίτες των κρατών μελών τους. Οι λεπτομέρειες που αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα της κάθε θέσης καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση θέσης.

ΝΑΤΟ & ΟΗΕ

Οι περισσότεροι Έλληνες που αναζητούν εργασία σε διεθνείς οργανισμούς, αρχίζουν την διεθνείς οργανισμοίαναζήτηση με το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από έναν κατάλογο προσφερόμενων θέσεων εθελοντικής / μόνιμης εργασίας και πρακτικής άσκησης στον ΟΗΕ, ενώ το ΝΑΤΟ προσφέρει και δυνατότητα εκπαίδευσης στους εργαζομένους του.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα όργανα της ΕΕ είναι τα εξης:

 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ)
 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ)
 • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
 • Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)
 • Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
 • Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)
 • Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)
 • Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)
 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)

ΕΕ: Τρόπος πρόσληψης

Κάθε όργανο της ΕΕ προσλαμβάνει προσωπικό από τον κατάλογο επιτυχόντων που καταρτίζει η EPSO. Η EPSO είναι μια (διοργανική) υπηρεσία που άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2003 και είναι αρμόδια για την επιλογή του προσωπικού όλων των οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η EPSO διεκπεραιώνει κατά μέσον όρο 50.000 αιτήσεις το χρόνο για περίπου 1.500 θέσεις εργασίας και είναι πρωτοπόρος στις μεθόδους αξιολόγησης υποψηφίων. Οι δοκιμασίες διεξάγονται σε 24 γλώσσες, ενώ, τα τελευταία χρόνια, η αξιολόγηση δεν βασίζεται πλέον σε δοκιμασίες ελέγχου των γνώσεων αλλά έχει στραφεί σε προσομοιώσεις καθημερινής εργασίας, μέσω των οποίων αξιολογούνται οι γενικές ικανότητες των υποψηφίων.

Μεταξύ των σημαντικότερων πρόσφατων καινοτομιών της EPSO συγκαταλέγεται η καθιέρωση δοκιμασίας με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray) με χρήση υπολογιστή καθώς και συνεντεύξεις εξ αποστάσεως μέσω βίντεο.

ΕΕ: Κενές θέσεις

Ευκαιρίες για μόνιμες και προσωρινές θέσεις εργασίας, για θέσεις συμβασιούχων και πρακτικές ασκήσεις σε όλα τα όργανα της ΕΕ μέσω της ΕPSO, μπορείτε να βρείτε εδώ. Σε ό,τι αφορά την προσωρινή εργασία, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο σαιτ του κάθε φορέα χωριστά.

ΕΕ: Θέματα διαβίωσης, Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης

Πριν πάρετε την απόφαση να επιδιώξετε μια θέση εργασίας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να κοιτάξετε βασικές πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης. Αυτές είναι πληροφορίες για την κοινωνική ασφάλιση, τη συνταξιοδότηση, την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, την άδεια εργασίας, το δικαίωμα διαμονής των εργαζομένων, τις οικογενειακές παροχές, τη δυνατότητα αγοράς και την ασφάλιση ΙΧ, την αναγνώριση και ισχύ μιας άδειας οδήγησης, το δικαίωμα και τις διατυπώσεις διαμονής μελών της οικογενείας/συντρόφων σας, την αρχική εγγραφή/ συνέχιση της εκπαίδευσης των παιδιών σε σχολεία του εξωτερικού.

Διπλωματικό Σώμα

Το διπλωματικό σώμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου, χωρίς περιορισμό στο γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον ειδικό διαγωνισμό που διενεργεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το Υπουργείο Εξωτερικών, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, είναι η διεθνείς οργανισμοίγνώση της Αγγλικής και μίας εκ των παρακάτω γλωσσών: Αραβικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής, Κινεζικής, Ρωσικής. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού φοιτούν στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης, συμμετέχουν εκ νέου σε εξετάσεις, που διενεργεί η Διπλωματική  Ακαδημία και οι επιτυχόντες διορίζονται ως  Ακόλουθοι Πρεσβείας.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, η εξεταστέα ύλη για τη συμμετοχή σε αυτόν καθώς και ο τρόπος βαθμολογίας και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για ατομική μελέτη, η διδακτέα ύλη κατά την εννεάμηνη διάρκεια της ακαδημίας, θα σας δώσουν μια πλήρη εικόνα για το περιζήτητο αυτό επάγγελμα.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!