intrapreneurship

Τι μπορώ να κάνω με ένα πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών;

της Φωτεινής Τσαϊλάρη

Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: Εισαγωγή

Ο κλάδος των Ευρωπαϊκών σπουδών είναι αρκετά ευρύς και πολυδιάστατος, γεγονός που γίνεται αντιληπτό τόσο από την ποικιλία των μαθημάτων που διδάσκονται οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους, καλύπτοντας τομείς της Οικονομίας, της Πολιτικής Επιστήμης, του Δίκαιου, της Φιλοσοφίας και πολλών ακόμη, όσο και από τις  προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης που έχουν με την αποφοίτηση τους. Γενικότερα, είναι ένας τομέας πάντα επίκαιρος και διαχρονικός, με διεπιστημονικό και διαπολιτισμικό χαρακτήρα στη μελέτη της Ευρώπης και διεθνή προσανατολισμό, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους πτυχιούχους να απασχοληθούν εργασιακά σε πολλές χώρες, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά στην Ευρώπη.

Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: Δεξιότητες αποφοίτου

Ένας απόφοιτος τμήματος Ευρωπαϊκών σπουδών χρειάζεται να έχει τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πολλές και διαφορετικές επαγγελματικές προκλήσεις. Αρχικά είναι σημαντικό να γνωρίζει την ιστορία της Ευρώπης, τον πολιτισμό της, καθώς και τους θεσμούς που έχει αναπτύξει, με πιο σημαντικό εκείνον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τις θεωρητικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο των Ευρωπαϊκών σπουδών και τις ξένες γλώσσες, με τις οποίες είναι απαραίτητο να έχει εξοικείωση, εξίσου σημαντικές είναι οι επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες. Η ικανότητα, δηλαδή, να παρουσιάζει με σαφήνεια τις απόψεις του στο γραπτό και προφορικό λόγο, να μπορεί να εφαρμόζει όσα μαθαίνει στις επαγγελματικές του υποθέσεις, να τοποθετείται κριτικά απέναντι σε ανάλογα ζητήματα, να επιχειρηματολογεί και να παίρνει σωστές και μεθοδικές αποφάσεις. Στις δεξιότητες που δύναται να έχει συμπεριλαμβάνεται και η ικανότητα συνεργασίας με άλλους και ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος με στόχο τη διεξαγωγή μιας ομαδικής αποστολής. Για αυτό το σκοπό είναι σημαντικό ο απόφοιτος να μπορεί να συζητά με τους συνεργάτες του, να εκθέτει τις απόψεις του, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις σκέψεις και προτάσεις των υπολοίπων, καθώς και να μπορεί να αναλαμβάνει τον προγραμματισμό ενός σχεδίου, τον τρόπο υλοποίησης του και την ανάθεση καθηκόντων.

Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: Τομείς Απασχόλησης

Διπλωματική Ακαδημία

Οι πτυχιούχοι Ευρωπαϊκών σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν διπλωμάτες, αφού αποφοιτήσουν πρώτα από τη Διπλωματική Ακαδημία και περάσουν επιτυχώς τα έξι μαθήματα της Ακαδημίας, τα περισσότερα εκ των οποίων τα έχουν διδαχθεί στη διάρκεια των σπουδών τους, έχοντας έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με απόφοιτους άλλων σχολών. Οι επιτυχόντες διορίζονται ως Ακόλουθοι Πρεσβείας και η διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής τους εκπαίδευσης είναι εννεάμηνη, στη διάρκεια της οποίας παρακολουθούν τα διδασκόμενα μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια σπουδών. Η εκπαίδευση των υποψηφίων χωρίζεται σε 3 τριμηνιαίους κύκλους, την Θεωρία και Πρακτική της Διπλωματίας, τις Μορφές Άσκησης Διπλωματίας πλην της παραδοσιακής και λοιπή Δημόσια Διοίκηση και τις Αρχές Άσκησης Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, στο πέρας του κάθε κύκλου προβλέπεται πρακτική εκπαίδευση έως 6 εβδομάδες σε διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ευρωπαϊκοί θεσμοί

Ένας σημαντικός και ευρύς τομέας απασχόλησης των αποφοίτων είναι στα όργανα και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και σε πολλούς ακόμη θεσμούς τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Κυβερνητικές Υπηρεσίες

Οι πτυχιούχοι μπορούν να αναζητήσουν προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης ως πολιτικοί σύμβουλοι και αναλυτές σε Υπουργεία και δήμους καθώς και σε  άλλες Κυβερνητικές υπηρεσίες. Ακόμη μπορούν να εργαστούν και  σε διακυβερνητικές οργανώσεις, όπως στον ΟΗΕ, σε πολιτικά κόμματα, ομάδες συμφερόντων, ή ακόμη και να συμμετέχουν στον τομέα των πολιτικών ερευνών.

ΜΜΕ

Ένας ακόμη κλάδος στον οποίο μπορούν να απορροφηθούν οι πτυχιούχοι Ευρωπαϊκών σπουδών είναι σε αυτόν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Εκεί μπορούν να εργαστούν ως δημοσιογράφοι σε παλιά και νέα Μέσα Ενημέρωσης, στον τομέα των εκδόσεων, της πολιτιστικής βιομηχανίας, ως ξένοι ανταποκριτές και ως σύμβουλοι διαφήμισης και επικοινωνίας.

Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας

Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε τομείς τόσο του Δημόσιου τομέα, ως καθηγητές, υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και γραμματείς όσο και του Ιδιωτικού τομέα, ως επιχειρηματίες, έμποροι, ειδικοί ανθρωπίνου δυναμικού κ.α.