Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων”

του Γιάννη Λαγού

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στη Θέρμη του νομού Θεσσαλονίκης. Στόχος του πανεπιστήμιου είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις και εκπαίδευση στους 53.000 περίπου φοιτητές που φιλοξενεί κάθε χρόνο. Το 2019 απορρόφησε τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με έδρα τη Σίνδο, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master of Business Administration”. Το ΠΜΣ λειτουργεί επιτυχώς από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ έχουν την δυνατότητα επιλογής μιας από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική κατεύθυνση (Master of Business Administration: General M.B.A.)
 2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (Μ.Β.Α – International Business)

Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ, υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση των μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε 3 εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι 90 ΕCTS συνολικά. Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα αλλά υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας και στην Αγγλική γλώσσα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνουν συνολικά δεκτοί 40 φοιτητές και η διάρκεια υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 18/8/2020 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2020. Τα τέλη φοίτησης για το ΠΜΣ ανέρχονται στα 3.840 ευρώ.

Προϋποθέσεις πτυχιούχων 

 1. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Όσοι έχουν επαρκή γνώση μίας ξένης γλώσσας, εκτός της Ελληνικής, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
 3. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους, και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

Κριτήρια επιλογής                                                  

 1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών και ο βαθμός του πτυχίου/των πτυχίων.
 2. Η επίδοση στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
 3. Η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 4. Η βαθμολογία στην διπλωματική εργασία του πρώτου κύκλου σπουδών.
 5. Η σχετική επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
 6. Η εκτίμηση του υποψηφίου από την συνέντευξη της ειδικής επιτροπής του ΠΜΣ.

Δωρεάν φοίτηση στο ΠΜΣ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας παρέχει την δυνατότητα δωρεάν φοίτησης στο 30% των εισακτέων του ΠΜΣ σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 4485/2017. Δικαίωμα για να αίτηση έχουν οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το μέσο εθνικό διαθέσιμο εισοδήμα, ενώ όσοι υποψήφιοι είναι εξαρτώμενα μέλη οικογενείας πρέπει το οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει το 70% του μέσου εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος. Τα στοιχεία για το ατομικό-οικογενειακό μέσο εθνικό διαθέσιμο εισόδημα δημοσιεύονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Οι αιτήσεις για απαλλαγή διδάκτρων υποβάλλονται έπειτα, από την αξιολόγηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ. Δικαίωμα απαλλαγής δεν έχουν όσοι λαμβάνουν υποτροφία από κάποια άλλη πηγή. Την αίτηση απαλλαγής κάθε φοιτητής πρέπει να την υποβάλει, αφού γίνει δεκτός στην πρώτη φάση της επιλογής.

Αίτηση και Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για την διαδικασία επιλογής τους πρέπει να υποβάλουν:

Α) Την αίτηση υποψηφιότητάς τους, αφού πρώτα την εκτυπώσουν, ώστε να τη συμπληρώσουν και να την υπογράψουν. Έπειτα την καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή, με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μέχρι τις 30/09/2020 εδώ.

Β) Τα δικαιολογητικά τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται σε συνέντευξη από τους υπεύθυνους του ΠΜΣ. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποψηφιότητάς τους πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του Ηλεκτρονικού Φακέλου.

Τι πρέπει να περιέχει ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Δικαιολογητικών:

 • Αντίγραφο πτυχίου, Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών (από τη γραμματεία σχολής), Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου για όσους τελείωσαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας (τουλάχιστον Β2)

Επιπλέον, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Δικαιολογητικών μπορεί να περιέχει και άλλα δικαιολογητικά που ενισχύουν την δυνατότητα επιλογής του υποψηφίου, όπως:

 1. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας
 2. Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου
 3. Συστατικές επιστολές (έως 2, υπογεγραμμένες σε ξεχωριστούς φακέλους)
 4. Γνώση και άλλων ξένων γλωσσών
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητική εμπειρία
 6. Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και διακρίσεις

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!