ΟΠΑ: Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών του ΔΕΤ

της Μυρτώς Μιχαηλίδου

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη έξι (6) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα:

Κατηγορίες Θεμάτων

 1. Ενεργειακά Μοντέλα Νέων Αγορών (Υπεύθυνος κ. Ιωάννου Γ., Καθηγητής, ioannou@aueb.gr)
 2. Data Envelopment Analysis and Big Data (Υπεύθυνοςκ. ΚρητικόςΕ., Αν. Καθηγητής, kmn@aueb.gr)
 3. Modelling and Optimization Methods for variants Vehicle Routing Problem with Environmental Criteria (Υπεύθυνοςκ. ΚρητικόςΕ., Αν. Καθηγητής, kmn@aueb.gr)
 4. Συνδυαστική Βελτιστοποίηση στη Βιομηχανία (Υπεύθυνος κ. Μούρτος Ι., Αν. Καθηγητής, mourtos@aueb.gr)
 5. Στρατηγική, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα σε μικρο και μακρο επίπεδο (Υπεύθυνος κ. Σπανός Ι., Αν. Καθηγητής, spanos@aueb.gr)
 6. Τεχνολογία λογισμικού (Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ., Καθηγητής, dds@aueb.gr)
 7. Data Virtualization (Υπεύθυνος κ. Χατζηαντωνίου Δ., Αν. Καθηγητής, damianos@aueb.gr)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά και με απλό ταχυδρομείο μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (κα. Μακρυνιώτη Σοφία, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 865, email. sofiamak@aueb.gr):

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Σχετική αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση).
 • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.
 • Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες από αναγνωρισμένο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέτουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 3826/06.09.2018), όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα. Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω ερευνητικών θεμάτων.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!