Διδακτορικές Διατριβές: 8 διαφορετικά πεδία από ΔΙ.ΠΑ.Ε.

του Στέλιου Αμπατζίδη

Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποφάσισε την προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων Υποψηφίων για Διδακτορικές Διατριβές σε ερευνητικά πεδία και θέματα που θα αναλυθούν παρακάτω.

Λίγα Λόγια για το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ένα από τα νεότερα τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος  είναι το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που προκηρύσσει 8 θέσεις για Διδακτορικές Διατριβές. Η εκπαίδευση που προσφέρει το τμήμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων και διαχείρισης των επιχειρηματικών ζητημάτων. Έχει κυρίως πρακτικό προσανατολισμό προς την ανάπτυξη και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για την κατανόηση των προκλήσεων, την επίλυση των προβλημάτων. Το Τμήμα αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες που θα είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν τους σύνθετες απαιτήσεις του σύγχρονου, δυναμικού και ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με αρκετή επιστημονική έρευνα στα σύγχρονα ζητήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Τμήμα φιλοδοξεί τους να συμβάλλει στην προαγωγή τους επιστημονικής γνώσης και στην προσπάθεια ενίσχυσης τους ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη της περιφέρειας και η προώθηση της ανταγωνιστικότητας είναι πρωταρχικός στόχος. 

Ερευνητικά Πεδία

Σύμφωνα με τον ιστιότοπο του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος  τα πεδία για τους υποψήφιους για Διδακτορικές Διατριβές είναι τα εξής:

 1. Συμπεριφορά καταναλωτή και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (θέση 1)
 2. Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και καταναλωτική συμπεριφορά (θέση 1)
 3. Θεωρία Παιγνίων – Εφαρμογές (θέση 1)
 4. Βιομηχανική Οργάνωση & Οικονομική Ανάπτυξη – Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας (θέση 1)
 5. Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων (θέση 1)
 6. Σχεδιασμός συστημάτων παροχής υπηρεσιών (θέση 1)
 7. Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων (θέσεις έως 2)
 8. Θεωρίες εσωτερικής και εξωτερικής υποκίνησης στο εργασιακό περιβάλλον (θέση 1).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά, τα οποία καλούνται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι για τις Διδακτορικές Διατριβές, όσον αφορά τον φάκελο υποψηφιότητάς τους είναι τα εξής:

 • Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής. Το πρότυπο αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.
 • Αντίγραφα Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος (με συνημμένη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού (με ακριβή μέσο όρο).
 • Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε σφραγισμένο φάκελο, τις οποίες είτε οι ίδιοι οι συντήξαντες τις αποστέλλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε ο υποψήφιος τις καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο περιλαμβάνει: τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τη μεθοδολογία, τις υποθέσεις της Διδακτορικής Διατριβής ή τα ερευνητικά ερωτήματα και τη σχετική βιβλιογραφία. Πρότυπο προσχεδίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

Σημείωση:Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να είναι ερευνητικά και επιστημονικά πρωτότυπο και να προάγει την επιστήμη.

Υποβολή Αιτήσεων Διδακτορικών Διατριβών

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΔΙ.ΠΑ.Ε., Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ιδίως ως προς τις διαδικασίες ανάθεσης, επίβλεψης, εκπόνησης, δημόσιας υποστήριξης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων. Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών είναι αναρτώμενος  στην ιστοσελίδα των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

Επίσης, εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν περισσότερες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη αυτή, μπορούν να παραπεμφθούν στον παρακάτω σύνδεσμο.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!