Διαγωνισμός Ιδρύματος Μαραγκόπουλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Της Λαμπρινής Πλιάτσικα

Το Ίδρυμα Μαραγκόπουλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκήρυξε και φέτος διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων και τριών επαίνων για την καλύτερη εργασία σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή ή φοιτήτρια Ελληνικού και Κυπριακού ΑΕΙ.

Τα θέματα του φετινού διαγωνισμού είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2016: διεθνοπολιτικές και νομικές προεκτάσεις

Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να μελετήσουν τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στο Κυπριακό και να αποτιμήσουν την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες πάνω στη βάση των πάγιων ελληνικών και κυπριακών θέσεων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναλυθεί κατά πόσο τα προτεινόμενα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού είναι συμβατά με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις – καταδικαστικές για την Τουρκία – αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Θέμα 2ο: Η προστασία των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να εντοπίσουν και αναλύσουν τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών, όπως αυτά έχουν εξεταστεί από τον εκτεταμένο όγκο νομολογίας του ΕΔΔΑ σε ζητήματα μετανάστευσης (με έμφαση στα θέματα της διοικητικής κράτησης, επιτροπείας, πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, και χορήγησης διεθνούς προστασίας), να επισημάνουν τις προβληματικές, και να αναδείξουν τις τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ των διοικητικών πρακτικών των κρατών και της – επιβεβλημένης από την ΕΣΔΑ και άλλα διεθνή κείμενα – υποχρέωσης παροχής προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών.

Θέμα 3ο: Το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή: η νέα Διεθνής Συμφωνία για το Κλίμα

Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να αναδείξουν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που πλήττονται από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις που επιφέρει στους τομείς της ανθρώπινης ζωής, τις ευθύνες των κρατών που απορρέουν από την εφαρμογή του διεθνούς και περιφερειακού νομικού πλαισίου με την προσθήκη της νέας Διεθνούς Συμφωνίας για την Κλιματική Αλλαγή. Τέλος θα πρέπει να παρουσιάσουν και τις προοπτικές που διαγράφονται στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου.

Ως βραβεία θα δοθούν τρεις υποτροφίες που περιλαμβάνουν έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διδάκτρων για την παρακολούθηση του Διεθνούς Summer School Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θα πραγματοποιηθεί  3-21 Ιουλίου 2017 στο Στρασβούργο.  Το θέμα του φετινού σεμιναρίου είναι Υγεία και Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mfhr.gr και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72,  έως και την Τρίτη 2 Μαΐου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.mfhr.gr/.