προπτυχιακές σπουδές

Οι σπουδές δεν είναι μόνο εξετάσεις. Κρύβονται πολλά άλλα με βάση την ελληνική νομοθεσία, τα οποία καλό είναι να τα γνωρίζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, η πολυπληθέστατη ακαδημαϊκή ομάδα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ: οι φοιτητές. Όσο νωρίτερα σας ενημερώσει ο οδηγός πρωτοετών, τόσο καλύτερα!

Οι σπουδές διαρθρώνονται σε 3 κύκλους: τον προπτυχιακό (νομικά αναφέρεται ως πρώτος κύκλος σπουδών), τον μεταπτυχιακό (νομικά αναφέρεται ως δεύτερος κύκλος σπουδών) και τον διδακτορικό (τρίτος κύκλος).

Ο πρώτο κύκλος σπουδών αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών που αγωνίζονται για τη λήψη του πρώτου πτυχίου. Σύμφωνα με το νόμο ο πρώτος κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται όταν ο φοιτητής μετά την προβλεπόμενη φοίτηση αποκτά ένα ελάχιστο αριθμό 180 πιστωτικών ακαδημαϊκών μονάδων. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, προαιρετικό μάθημα, εργαστηριακή ή κλινική άσκηση, πρακτική άσκηση, εργασία, διπλωματική εργασία και σεμινάριο (αυτά είναι τα είδη “μαθημάτων” κατά το νόμο) δίνει κάποιο αριθμό ακαδημαϊκών μονάδων στον φοιτητή, αν το παρακολουθήσει επιτυχώς.

Ωστόσο, τα Ιδρύματα μπορούν να χορηγούν τίτλους σπουδών και από τις 120 ακδημαϊκές μονάδες, χωρίς όμως να είναι αυτός αναγνωρισμένος ως ισότιμος με πτυχίο.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει πάντα την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την 31 Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Το έτος διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, κάθε ένα από τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιτο 13 εβδομάδες διδασκαλίας πριν καταλήξει σε εξετάσεις. Εάν ένα μάθημα διδαχθεί λιγότερες από 13 εβδομάδες, τότε ακυρώνεται και οι φοιτητές δεν μπορούν να βαθμολογηθούν σε αυτό.

Εξεταστικές προβλέπονται στο τέλος κάθε εξαμήνου και τον Σεπτέμβριο και για τα δύο εξάμηνα επαναληπτική εξέταση. Ο καθηγητής, μπορεί να εξετάσει και βαθμολογήσει με τον κλασσικό τρόπο των γραπτών εξετάσεων, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να αξιολογεί μόνο με αυτό τον τρόπο. Μπορεί και με προφορικές εξετάσεις, με εργαστηριακές ασκήσεις ή απλά με παράδοση εργασίας από μέρους του φοιτητή. Γενικά υπάρχει μια ακαδημαϊκή ελευθερία προς τον καθηγητή, οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει κα συνδυασμό μεθόδων.

Πολύ σημαντικό για την εξέταση είναι να γνωρίζουν όλοι οι φοιτητές τα εξής: Αν κάποιος απορριφθεί περισσότερες από τρεις φορές στο ίδιο μάθημα, τότε πρέπει να εξεταστεί ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών χωρίς τον διδάσκοντα, με απόφαση του κοσμήτορα της οκείας Σχολής (για την ορολογία βλέπε εδώ). Σε περίπτωση που ο φοιτητής απορριφθεί ξανά, τότε ενδέχεται να υπάρξει διαγραφή του, αφού ο νόμος προβλέπει το εξής:

Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τις σπουδές του ανάλογα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό του Ιδρύματος, στον οποίο αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων ενός μαθήματος.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών αφορά τα μεταπτυχιακά. Απαιτούνται 60 ακαδημαϊκές μονάδες και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΜΔΕ (Master). Ο νόμος δεν ρυθμίζει τη διάρκεια σπουδών, αλλά αυτή είναι συνήθως διετής.

Ο τρίτος κύκλος σπουδών αφορά τη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Η φοίτηση είναι τριετής και απαιτούνται 30 ακαδημαϊκές μονάδες και η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ορίζεται επιβλέπων καθηγητής αλλά η διατριβή κρίνεται από τριμελή επιτροπή, μέλος της οποίας δεν μπορεί να είναι ο επιβλέπων καθηγητής. Επίσης, ένα από τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι εκτός του Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται η διατριβή. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορεί να παραδίδουν υπό προϋποθέσεις μαθήματα στους προπτυχιακούς φοιτητές.

Η φωτoγραφία από το freedigitalphotos.net

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.