Δήμος Αναγνώστου

Δήμος Αναγνώστου

Editor

Είμαι πτυχιούχος πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης του ΕΚΠΑ και φοιτητής της Νομικής σχολής Αθηνών.