Υβριδική εργασία: Ένα νέο κεφάλαιο

του Στέλιου Αμπατζίδη

Καθώς o κορωνοϊός δε δείχνει να αποχωρεί από τις ζωές μας, έτσι και οι συνέπειες των αλλαγών που επέφερε στον τομέα της απασχόλησης δείχνουν πως θα είναι μακροπρόθεσμες. Μία από τις σημαντικότερες: η υβριδική εργασία.

Υβριδική εργασία: Στρατηγικές επίτευξης

  1. Το προσωπικό επανέρχεται στη δουλειά του με χαμηλούς και ελεγχόμενους ρυθμούς στο πλαίσιο της πλήρους απασχόλησης δια ζώσης, με σταδιακή αύξηση αυτών.
  2. Οι επιχειρήσεις χωρίζουν σε ομάδες τους εργαζομένους τους, ορίζοντας συγκεκριμένες μέρες εργασίας σε κάθε ομάδα.
  3. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία και επικοινωνία των εργαζομένων που απασχολούνται εξ αποστάσεως οργανώνοντας τακτικά διαδικτυακές συναντήσεις για ενημέρωση και καθοδήγησή τους.

Προτού οι επιχειρήσεις αποφασίσουν να υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο εργασίας, οι παράγοντες τους οποίους πρέπει να εξετάσει μία επιχείρηση είναι οι εξής:

Οφέλη από την υβριδική εργασία

Σημαντικό είναι οι επιχειρήσεις να σκεφτούν τι προνόμια μπορεί να προσφέρει η εργασία εξ αποστάσεως. Από τη μια οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται χωρίς να επιβαρύνονται με το κόστος μετακίνησης και με την άνεση παραμονής στον προσωπικό τους χώρο. Από την άλλη, η επιχείρηση μειώνει το κόστος λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παράγοντας το ίδιο ή και ποιοτικότερο έργο.

Εμπειρία πελάτη

Με την εφαρμογή του μεικτού μοντέλου εργασίας, οι επιχειρήσεις καλούνται να δημιουργήσουν ένα μοντέλο επικοινωνίας, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Εμπειρία εργαζομένου

Με στόχο να διατηρηθεί η ενότητα της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις θα ήταν ωφέλιμο να σκεφτούν χρήσιμες στρατηγικές σύσφιξης των σχέσεων των εργαζομένων και διαμόρφωσης μιας κουλτούρας που αναδεικνύει το διάλογο και την ισότητα μεταξύ των εργαζομένων, είτε σε δια ζώσης επίπεδο με ασφάλεια είτε μέσω της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως απασχόληση.

Τεχνολογία

υβριδική εργασίαΣημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο κεντρικός χειρισμός των αρχείων μέσω της εφαρμογής Cloud για τις επιχειρήσεις, όπως και η υιοθέτηση πρόσθετων εργαλείων και διαδικασιών ασφάλειας για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών κατά την εξ αποστάσεως απασχόληση.

Δυναμική ομάδας

Τέλος, θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις, η εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης των εργαζομένων ώστε να υπάρχουν κίνητρα και δυνατότητες εξέλιξης των εργαζομένων και να μην επαναπαύονται όσο δεν εργάζονται στα γραφεία των εταιρειών.

Από τις πρόσφατες εξελίξεις γίνεται φανερό πως η επιστροφή στην κανονική μορφή απασχόλησης, στον χώρο του γραφείου, δεν θα έρθει άμεσα. Η τηλεργασία παραμένει στο επίκεντρο και το υβριδικό μοντέλο εργασίας ανθεί. Αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει με ομαλό τρόπο και με σε σεβασμό στην προστασία της υγείας των εργαζομένων, πέρα από τη δική τους ατομική ευθύνη.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!